ponedeljek, 28. januar 2019

Družinski izračun dohodnine za leto 2018


Čim bolje izkoristite davčne olajšave za otroke

Spet je leto naokrog in čas, da poskrbite za čim boljši izkoristek davčnih olajšav za otroke. Če želite, da bo najboljši izkoristek upoštevan že pri informativnem izračunu, morate najboljši način ugotoviti do 5. februarja in po potrebi na FURS vložiti vlogo za ta namen. Dobite jo na spletni strani FURS (Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane).

Davčne olajšave za otroke so v Sloveniji urejene tako, da se odštevajo od davčne osnove, od katere moramo plačati davek, ter tako posledično znižujejo znesek davka, ki ga moramo plačati. Urejene so progresivno, tako da je olajšava za vsakega naslednjega otroka večja kot za predhodnega. Poleg tega je tudi obdavčitev progresivna. Zato je učinek davčnih olajšav oziroma znižanje davka zaradi njih odvisno tudi od tega, kako jih uveljavimo. 

Primer iz leta 2018: Oče in mama imata tri otroke in vsak povprečno plačo. Če eden uveljavi olajšavo za dva otroka, drugi pa za enega, bo njun skupni letni davčni prihranek zaradi otrok 1.945 EUR, če olajšave za vse tri otroke uveljavi le eden izmed njiju, bo skupni davčni prihranek zaradi otrok znašal 1.994 EUR, če uveljavita olajšavo vsak za 6 mesecev za vse tri otroke, pa bo njun skupni davčni prihranek 2.467 EUR letno. Razlike niso zanemarljive. Med najboljšim in najslabšim načinom je razlika kar 522 EUR.

Izkoristek je praviloma najslabši, če si starši olajšave delijo po otrocih (če oče in mati izkoristita olajšavo vsak za enega otroka ali eden za dva in drugi za enega itd). V splošnem je bolje, če olajšavo za vse otroke v celoti za vse leto ali vsaj v večjem delu (za več kot polovico mesecev) uveljavi tisti izmed staršev, ki ima višje dohodke. Od višine dohodkov staršev pa je odvisno, ali za najboljši izkoristek zadošča, da olajšave v celoti uveljavi tisti, ki ima višje dohodke, ali pa je bolje, da uveljavita olajšavo za vse otroke oba, vsak za nekaj mesecev (npr. eden za 8, drugi za 4 mesece). Če imata oče in mati približno enake dohodke, ne moreta zgrešiti, če vsak izmed njiju uveljavi olajšave za vse otroke za šest mesecev.

Najboljši način uveljavljanja olajšav za otroke si najlaže izračunate s pomočjo obrazca za izračun dohodnine, ki je prilagojen prav za ta namen. Izračun z enakimi podatki preverite še na spletni strani FURS  (TESTNI IZRAČUN DOHODNINE).

Če ste ugotovili, da bi bilo davčne olajšave za otroke bolje uveljaviti drugače, kot ste jih pri svojih delodajalcih uveljavljali med letom, ali med letom teh olajšav sploh niste uveljavljali, in želite da se najboljši način upošteva že v informativnem izračunu, morate najkasneje do 5.2.2019 na FURS poslati »Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane«. Tako bo FURS vaše podatke upoštevala že v informativnem izračunu in boste vračilo dohodnine zaradi ugodnejšega izkoristka olajšav za otroke dobili že v poletnih mesecih. Obrazec dobite na vsakem davčnem uradu in na prej omenjeni spletni strani FURS. Vlogo lahko oddaste tudi elektronsko na spletnem portalu e-davki. V tem primeru boste morebitno vračilo preveč plačane dohodnine dobili vrnjeno nekaj dni prej.

Pomembno opozorilo: Vlogo za spremembo uveljavljanja olajšav za otroke morata vložiti oče in mama.Od lani lahko to vlogo tudi brez digitalnega potrdila (Za registracijo potrebujete številko lanske odločbe oziroma informativnega izračuna o odmeri dohodnine) vložite spletno preko e-davkov.

Če zamudite prej omenjeni rok, lahko način uveljavljanja olajšav za otroke spremenite tudi z ugovorom na informativni izračun, ki ga starši z olajšavami za otroke običajno prejmemo v mesecu maju. Po prejemu informativnega izračuna izračunate najboljši način uveljavljanja davčnih olajšav. Če je ta drugačen od tistega v informativnem izračunu, vložite ugovor na ta izračun. FURS vam bo ponovno odmerila dohodnino in pri tem upoštevala vaše spremembe. Tudi pri tem velja, da morata za ta namen vložiti ugovor oba, oče in mama. Pri tem načinu boste vračilo preveč plačane dohodnine prejeli v jesenskih mesecih.

Za leto 2018 se je spremenil izračun splošne olajšave pri nizkih dohodkih. Temu primerno je bil popravljen tudi obrazec za izračun dohodnine. Zato  vsak izračun preverite še s pomočjo testnega izračuna na spletni strani FURS. Če opazite razliko, ki bo večja od 1 EUR, preverite, če ste res v oba obrazca vnesli povsem enake podatke. Če ste jih, različen rezultat pri enakih podatkih lahko kaže na napako v obrazcu, zato se v tem primeru priporočam za sporočilo, da bom zadevo lahko preveril in po potrebi popravil obrazec.

Zaradi spremembe zakonodaje je bil popravljen in dopolnjen tudi izračun otroškega dodatka in državne štipendije. Tako izračun za otroški dodatek kot izračun za državno štipendijo v obrazcu sta informativne narave in se lahko razlikujeta od izračuna CSD. Tudi če izračun v obrazcu pokaže, da niste upravičeni do otroškega dodatka ali državne štipendije (še posebej, če le malo presegate mejo za upravičenost do teh prejemkov), vložite vlogo na CSD. Obrazec namreč za izračun uporablja nepopolne podatke o povprečni plači, pa tudi podatki, ki jih vi vnesete v obrazec, se lahko razlikujejo od tistih, ki jih uporabi CSD, zato izračun ni nujno povsem enak kot bi bil uraden izračun CSD. Če pri tem izračunu ugotovite kakšno napako, se enako kot pri izračunu dohodnine priporočam za sporočilo, da zadevo lahko preverim in po potrebi popravim.

Obrazec za izračun dohodnine si lahko prenesete tukaj.Tomaž MeršePS: Če ste obrazec ocenili kot koristen in vreden, lahko s prostovoljnim prispevkom podprete delovanje Družinske pobude, ki se financira izključno s prispevki članov in donatorjev.Naš TRR je SI56 0430 2000 3327 957 v Novi KBM.Za vašo donacijo že vnaprej hvala!

nedelja, 23. december 2018

Blagoslovljen Božič in vse dobro v novem letu!Dragi člani, prijatelji in vsi!

Naj se vas Božič s svojim sporočilom dotakne ter vam prinese novo veselje in življenje, kakor pomlad prinese novo življenje v naravo.

Želimo vam, da bi se imeli v svojih zakonih in družinah v letu 2019 še bolj radi kot doslej in bi še bolj razveseljevali drug drugega!

Tomaž Merše s sodelavcičetrtek, 15. november 2018

Bo vlada svoje populistične obljube financirala na račun najšibkejših, na račun otrok?!


V več medijih smo lahko prebrali, da minister za finance Andrej Bertoncelj za leto 2019 predlaga več grobih posegov v družinsko politiko:

-       Vsem velikim družinam bi odvzel dodatek za veliko družino (11 mio EUR),

-       Vsem družinam v 7. in 8. dohodkovnem razredu bi ponovno odvzel otroški dodatek (20 mio EUR),

-       Porodniško in starševsko nadomestilo bi ostalo še naprej znižano in omejeno (40 mio EUR),

-       Podaljšali ali celo zaostrili bi omejitve pri državni štipendiji (10 mio EUR),

-       Socialnih in družinskih prejemkov ne bi uskladili z inflacijo (16 mio EUR),

-       Ne bi uskladili meja dohodkovnih razredov, ki določajo upravičenost in višino družinskih in socialnih prejemkov (5 mio EUR). 

Starši v Sloveniji smo šokirani in ugotavljamo, da tako podlega odnosa do otrok in družin ni imel še noben finančni minister in nobena vlada doslej.

Finančni minister in vlada, ki hočeta svoje populistične obljube financirati z jemanjem denarja najšibkejšim, torej jemanjem denarja otrokom, ki so naša prihodnost, s tem jasno pokažeta svojo nizkotnost in prezirljiv odnos do najšibkejših, ki nimajo niti volilne pravice, niti ne morejo s stavko ohromiti življenja v državi.

V času, ko vlada načrtuje nekakšen več milijonski sklad za razvoj nevladnih organizacij, ko se s sindikati javnega sektorja pogaja, ali bo sredstva zanje povečala za 300, 400 ali še več mio EUR, ko načrtuje usklajevanje (povišanje) pokojnin dvakrat v letu, ko je naša rodnost daleč po ravnjo za preživetje našega naroda, si minister dovoli predlagati zniževanje sredstev za otroke!

Po več letih visoke gospodarske rasti so končno izpolnjeni pogoji, ki so jih prav stranke te koalicije določile, da se vendarle sprostijo omejevalni ukrepi na področju družinske politike, ki so bili uvedeni v času, ko je bila država pred bankrotom. Namesto, da bi vlada tudi družinam napovedala boljše čase, si novopečeni minister za finance, ki očitno ne ve, kaj je pomembno za prihodnost naroda in države, drzne predlagati, ne samo podaljšanje veljavnosti omejevalnih ukrepov, ampak nekatere celo bolj drastične in grobe kot so bili uvedeni v času največje finančne krize.

Zato mame in očetje širom Slovenije pozivamo predsednika vlade Marjana Šarca, da nemudoma ustavi nadaljnje načrtovanje zmanjševanja sredstev za otroke v času, ko na mnogih drugih področjih načrtuje velika povečanja izdatkov, ter da resno premisli o odslovitvi ministra za finance Andreja Bertonclja, ter tako pokaže, da vsaj on ve, kaj so razvojne prioritete našega naroda in države.  Tomaž Merše                                  in                          Aleš Primc

predsednik Družinske pobude                                 voditelj Gibanja za otroke in družine