petek, 10. december 1999

Sodelovali smo v javni razpravi o pokojninski reformi

Zelo dejavno smo se vključili v postopek sprejemanja pokojninske reforme. Tako smo svoje pomisleke k vladnemu predlogu zakona predstavili že februarja na javni razpravi v DZ, natančno izdelane predloge pa poleti pred drugo obravnavo zakona v DZ. Predlagali smo uvedbo starševskih olajšav pri prispevkih, ki jih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačujemo zavarovanci, in olajšave delodajalcem pri plačilu prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri njih zaposlenih mater predšolskih otrok. Obe vrsti olajšav bi bili odvisni od števila otrok. Predlogi, ki jih je v zakonodajni postopek vložil poslanec SLS, Branko Tomažič, takrat žal niso bili sprejeti, dosegli pa so precejšnjo medijsko odmevnost.