ponedeljek, 21. december 2009

Draga članica, dragi član Družinske pobude!

 Spet je leto naokoli in božični prazniki ter novo leto bodo vsak čas tukaj.

Božična zgodba nam sporoča, da je sam stvarnik prišel med ljudi kot novorojeni otrok v vsej nebogljenosti in popolni odvisnosti novorojenca od staršev kakor vsak drug človeški otrok. Kakšno neverjetno zaupanje stvarnika v človeka se skriva v tej zgodbi! Se starši sploh zavedamo veličine svojega poslanstva ob sprejemu novega bitja, ki nam je zaupano, ki samo brez nas ne more prav nič, a nosi v sebi že vse potenciale svojega bodočega razvoja? Kako dragocen potencial skriva v sebi ljubezen med možem in ženo, ki more podariti celo novo življenje! Temu se starši verjetno nikoli ne bomo mogli dovolj načuditi in biti za to dovolj hvaležni.Zato vam v času božičnih praznikov in v novem letu želimo, da bi se znali veseliti vsega lepega v svojih družinah, ter bi še bolj zavestno, živo in polno živeli svoje poslanstvo moža in žene, očeta in matere ali katerokoli drugo poslanstvo. 


Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude s sodelavci

Delo društva v letu 2009

Kaj lahko na kratko povemo o letu, ki se izteka

Iztekajoče leto je bilo v znamenju spoznavanja nove vlade ter njenega načina dela in seveda gospodarske in finančne krize. Glede na pretekle izkušnje z odnosom strank, ki so prevzele oblast, do družin in družinske politike, od nje nismo pričakovali veliko in zato vsaj v prvih mesecih nad njeno pričakovano nedejavnostjo na tem področju niti nismo bili preveč razočarani. Mislili smo si, da če vlada na družinskem področju ne dela nič, na njem vsaj ne dela škode. Pravilnost takega mnenja se je pokazala v zadnjih mesecih, ko je vlada začela posegati tudi na družinsko področje.

Zakonodaja in dialog z oblastjo

Na OZ v mesecu maju smo napovedali, da bomo v jesenskih mesecih poskusili navezati stike na ministrstvih, ki imajo največji vpliv na položaj družin v naši državi.

Glede na napovedane zakonodajne spremembe smo v mesecu septembru najprej zaprosili za sestanek na Ministrstvu za delo družino in socialne zadeve ter na Ministrstvu za zdravje.

Na prošnjo so se najprej odzvali na Ministrstvu za zdravje in tako sva se Peter Grabner in Tomaž Merše 16. oktobra sestala z državnim sekretarjem na tem ministrstvu dr. Ivanom Erženom. Pogovarjali smo se predvsem o napovedanih spremembah glede pravic staršev na področju zdravstvenega zavarovanja, ki so pred meseci precej razburile javnost. Naj spomnim, da se je govorilo o neplačanem prvem dnevu bolniške odsotnosti z dela zaradi nege družinskega člana in o močnem znižanju nadomestila za tako odsotnost z dela. Državni sekretar nama je zagotovil, da na področju pravic do bolniške odsotnosti z dela zaradi nege družinskih članov sprememb ne bo. No, v takih okoliščinah žal ni bilo možnosti za pogovor o kakšni izboljšavi na tem področju.

Na sestanek na MDDSZ smo čakali precej dlje in je do njega prišlo šele 5. novembra. Sestali smo se s predstavniki direktoratov, ki pokrivajo področje družine, pokojninskega sistema in štipendiranja. Predstavili smo svoje pomisleke glede položaja večjih družin v novem sistemu štipendiranja, opozorili smo na pomanjkljivosti na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov, največ pozornosti pa smo zaradi napovedane »modernizacije pokojninskega sistema« posvetili položaju staršev v pokojninskem sistemu. Sestanek je potekal v zelo konstruktivnem vzdušju, ali se bo kaj dejansko premaknilo, bomo pa še videli. Takrat smo se dogovorili za še en sestanek na direktoratu, ki je odgovoren za pokojninski sistem, ki je bil 16. novembra. Na tem sestanku so predstavniki MDDSZ pokazali veliko zanimanja za naše predloge glede dodatnega obveznega pokojninskega zavarovanja staršev, ki bi ga plačevala država, in bi nadomestilo sedanje časovne bonuse pri upokojevanju staršev. Dogovorili smo se, da v Družinski pobudi svoj predlog še nekoliko predelamo in ga pošljemo MDDSZ v preučitev. To smo v začetku decembra tudi storili in še čakamo na odgovor.

V zadnjih treh mesecih nam je največ dela povzročil predlog novega družinskega zakonika, za katerega verjetno že veste, da predlaga radikalno spremembo definicije zakonske zveze, družine in sistema posvojitev otrok, da omenim le najbolj sporne rešitve v predlogu. Prinaša tudi nekaj dobrih rešitev, vendar te ob tako postavljenih temeljnih določbah zakona kar nekako zbledijo. Morda se komu zdi, da ne gre za tako pomembne spremembe, da bi jih morali na vsak način poskusiti preprečiti, vendar smo mnogi prepričani, da ni tako, saj se predlagane spremembe tičejo prav vsakega izmed nas. Prav vsak otrok (tudi naš in vaš) lahko izgubi starše in se znajde v položaju, ko potrebuje rejništvo ali posvojitev. Danes nam zakonodaja zagotavlja, da bo otrok v tem primeru z veliko verjetnostjo prišel v urejeno družino utemeljeno na zakonski zvezi moža in žene. Predlagani zakonik tega ne daje več in omogoča, da se otrok znajde v skupnosti, v kakršno ga verjetno nihče izmed nas ne bi želel poslati. Poleg tega predstavljata definiciji zakonske zveze in družine temelje dojemanja osnovnih družinskih razmerij in tako močno vplivata na vrednostni sistem ter družbo, v kateri bodo živeli naši otroci, vnuki, pravnuki... Glede tega nam verjetno ne more biti vseeno, kajne?

Zato vas prosim, če lahko naredite karkoli, da ta zakonik ne bi bil sprejet, da to tudi naredite. Najmanj, kar lahko storite, je podpis peticije »Za družino in pravice otrok«.

ponedeljek, 26. oktober 2009

Dan družin

V soboto, 24.10.2009 je bil na Prešernovem trgu v Ljubljani prvi shod družin z naslovom »Dan družin«. Namen shoda je bilo pričevanje za zakonsko zvezo kot zvezo med možem in ženo ter družino kot skupnost matere, očeta in otrok.

Pred začetkom shoda so organizatorji idejo, program in ozadje shoda predstavili na tiskovni konferenci. Udeležili so se je novinarji verskega tiska, STA, Demokracije in uredništva verskega programa TV Slovenija. Ostalim medijem se dogodek očitno ni zdel vreden obiska in poročanja.

Idejo in levji delež pri pripravi shoda so nosili člani gibanja Neokatehumenska pot, pridružili pa so se jim še mnoga druga gibanja, združenja, društva (tudi Družinska pobuda)... Na shodu se je zbralo približno 3000 ljudi, po nekaterih ocenah celo 4000. Slovenska prizadevanja za ohranitev zakonske zveze in družine, kot ju poznamo danes, so prišli podpret tudi mnogi udeleženci iz sosednjih držav.

Program shoda je bil sestavljen in glasbenih točk in pričevanj družin. Zbrane so nagovorili vodja organizacijskega odbora dr. Jožef Medved, predstavnik Evangeličanske cerkve, nadškof dr. Anton Stres ter še nekateri gostje.

Ob zaključku shoda je bila prebrana peticija »Za družino in otrokove pravice«, ki jo je že na licu mesta podpisalo približno 1200 ljudi, mnogi pa so podpisne liste odnesli še domov, da bodo peticijo lahko podpisali tudi drugi. Podpisovanje je možno tudi na internetu na naslovu http://www.ipetitions.com/petition/druzina/.

Delček dogajanja si lahko ogledate na priloženih fotografijah in video posnetkih.


Tomaž Merše


DanDruzine

nedelja, 25. oktober 2009

Peticija »Za družino in pravice otrok!«

Vlada je 21.9.2009 v javno razpravo poslala predlog Družinskega zakonika, v katerem radikalno spreminja koncept zakonske zveze in družine v Sloveniji. Z določitvijo, da zakonsko zvezo lahko skleneta tudi osebi istega spola, predlog zakona omogoča, da bodo otroke lahko posvojile oz. sprejele v rejništvo tudi skupnosti oseb istega spola. V trdnem prepričanju, da je družina kot skupnost moža, žene in otrok temeljna vrednota naše prihodnosti in največja otrokova korist, v predlogu Družinskega zakonika od Vlade zato zahtevamo:

 1. ohranitev zakonske zveze kot z zakonom urejene skupnosti moža in žene, katere pomen je v oblikovanju družine;
 2. ohranitev družine kot življenjske skupnosti očeta, matere in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo;
 3. spoštovanje pravice otrok, da so sprejeti v rejništvo oz. so posvojeni v urejeno skupnost moža in žene;
 4. odpravo diskriminacije poročenih zakoncev na področju dodeljevanja socialne pomoči, vrtcev, socialnih stanovanj itd.;
 5. pomoč družinam v Sloveniji, predvsem tistim, ki so se zaradi gospodarske krize znašle v težavah;
 6. da mladim omogoči ustrezno pripravo na zakonsko in družinsko življenje.

Od Vlade pričakujemo, da bo krepila in ohranjala vrednoto zakonske zveze in družine, še posebno v času gospodarske krize, ki vse bolj ogroža blagostanje in socialni mir v Sloveniji.

To peticijo lahko podpišete na spletnem naslovu  www.ipetitions.com/petition/druzina/

Civilna iniciativa »Za družino in pravice otrok«

petek, 16. oktober 2009

Dan družine – 24.10. shod družin za ohranitev veljavnega pojmovanja zakonske zveze in družine

Vabimo vas na shod družin z naslovom Dan družin v soboto 24.10.2009 od 14h do 16h na Prešernovem trgu v Ljubljani.

Kot verjetno že veste, je MDDSZ pripravilo predlog Družinskega zakonika, ki radikalno spreminja pojmovanje zakonske zveze in družine. Zakonska zveza  po tem predlogu ne bo več utemeljena na svoji temeljni vlogi in poslanstvu, ampak postaja nekako sama sebi namen in služi zgolj za opredelitev pravnih razmerij med osebama poljubnega spola, ki skleneta tako zvezo. Poleg tega radikalno spreminja sistem posvojitev otrok, saj bi po tem predlogu otroka lahko posvojili tudi pari v zunajzakonski zvezi, registrirane istospolne partnerske skupnosti in celo neregistrirane oziroma zunajzakonske istospolne partnerske skupnosti.

Na javni predstavitvi mnenj o predlogu zakonika v DZ v ponedeljek, 12.10.2009, se je pokazalo, da tem predlogom nasprotuje širok krog civilne družbe in veliko strokovnjakov (ker njihovo delo večinoma financira država, se javno ne upajo izpostaviti in zato slišimo le glas tistih strokovnjakov in »strokovnjakov«, ki so sodelovali pri pripravi predloga in ga seveda podpirajo). Velika dvorana DZ je bila povsem polna (tudi balkon) in velika večina izmed 38 razpravljavcev zelo različnih usmeritev in nazorov je bila do predloga kritična in je nasprotovala zgoraj omenjenim predlaganim rešitvam, naše razprave pa so bile pospremljene z gromkimi aplavzi, ki so pričali o tem kako veliko število ljudi je prišlo izrazit nasprotovanje predlaganim rešitvam in podporo ohranitvi vrednote zakonske zveze med možem in ženo ter družine kot življenjske skupnosti staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo. No, iz medijskih poročil to vzdušje in razmerje med zagovorniki in nasprotniki predloga žal ni bilo razvidno.

Predlagatelji zakonika vse argumente preprosto ignorirajo in vztrajajo pri svojih predlogih ter napovedujejo, da jih bodo na vsak način poskusili uresničiti.

V podporo družini in zakonski zvezi, kot jo razumemo danes, bo v soboto, 24.10.2009 ob 14h na Prešernovem trgu v Ljubljani shod družin z naslovom Dan družin. Organizatorji napovedujejo zanimiv program, vsi udeleženci pa bomo pričevali za družino in s svojo prisotnostjo podprli prizadevanja vseh, ki se trudimo za ohranitev veljavnega pojmovanja zakonske zveze in družine. Tam bomo predvidoma tudi podpisovali peticijo v ta namen.

Zato vas vabimo in prosimo, da si rezervirate čas in v soboto, 24.10. ob 14h pridete na Prešernov trg v Ljubljani ter pokažete, da vam ni vseeno. Prepričani smo, da vas čaka lepo doživetje v druženju družin in zanimivem programu, pa še nekaj dobrega boste naredili.

Več o programu se bo v naslednjih dneh dalo prebrati na http://www.neokatehumenskapot.com/srecanje.html.

četrtek, 15. oktober 2009

Pripombe družinskega terapevta in psihologa dr. Bogdana Žorža na novi družinski zakonik

Posebej objavljamo tudi mnenje priznanega psihologa in terapevta Bogdana Žorža, s katerimi se Družinska pobuda v celoti strinja in jih podpira.
**********************************************
2.člen: družina je preohlapno opredeljena. Do sedaj smo govorili o popolni, nepopolni, enostarševski,
dopolnjeni, razširjeni … družini. Bo odslej to po tem zakonu nedopustno, bo veljalo kot nestrpnost, …. To bi
lahko pričakovali! Bodo statistične raziskave še smele to raziskovati, če je vse preprosto »družina«'
3. člen: Zunajzakonska skupnost je »dalj časa trajajoča zveza…« Kaj pomeni »dalj časa«: več ur, več dni,
več mesecev, let? Določba prinaša nejasnost, bo povzročala pravne spore in zmedo! Potrebno bi bilo to
jasneje opredeliti!
7.člen: Ta člen prepoveduje telesno kaznovanje. To je licemersko dejanje všečnosti trenutnim modnim
trendom. Poleg tega, da nimamo možnosti nadzora nad izvajanjem tega ukrepa, se postavljata še dve
ključni vprašanji:
- Prvo je vprašanje kriterijev za to, kaj je »telesno kaznovanje«, še posebej, ker je zakonik ta pojem razširil
na »vse oblike«.
- Drugo je zame kriminalno nedopustna brezbrižnost do vseh drugih oblik nasilja (ne samo ko gre za
kaznovanje), čustvenega, socialnega, duhovnega … Ali to pomeni, da vse to s tem zakonikom
legaliziramo???
24. člen: Zakonske zveze ne moreta skleniti sorodnika v ravni črti in niti sorodnika v stranski črti do četrtega
kolena. Kako je pa z izvenzakonsko skupnostjo, ki jo zakon izenačuje z zakonsko v vseh pogledih, razen
samega obreda?
27. člen: Za spregled mladoletnosti pri sklepanju zakonske zveze je pristojno sodišče. Ni to prehudo? Vse
kaže, da se sklepanje zakonske zveze otežuje, ne pa olajšuje, kot trdi predlagatelj … In še naprej: kaj je pa
z izvenzakonsko skupnostjo mladoletnih oseb? Dva mladoletnika lahko začneta živeti skupaj zgolj po svoji
odločitvi (in, recimo, da starši temu ne nasprotujejo tako zelo, da bi zadevo gnali v neke postopke…) – in
ima ta zveza polno veljavo, enako kot zakonska zveza. Kje je tu tako opevana enakost pred zakonom?
38. člen: Sklenitev zakonske zveze zunaj uradnih prostorov in samo pred matičarjem, na željo zakoncev.
Domnevam, da so tu mišljeni bodoči zakonci, ki si želijo posebnih okolij, zaradi svojih interesov,
prepričanj ... To odobravam. Se pa ob tem sprašujem: bi lahko vernika izrazila željo, da je sklenitev
zakonske zveze samo v cerkvi, kamor pride tudi matičar (enako velja tudi za pripadnike drugih verstev, če si
želijo imeti samo en obred, v prostoru, kjer tudi sicer opravijo verski obred)?
94 do 97 člen – prenehanje zakonske zveze. Če je izvenzakonska skupnost v vsem izenačena z zakonsko
skupnostjo, kako se bodo uresničevale te določbe za izvenzakonske skupnosti. V praksi izvenzakonske
skupnosti preprosto – prenehajo. Potrebno bi bilo predpisati tudi neke obveznosti za izvenzakonske
partnerje, če imajo enake pravice!
112. člen: Priznanje očetovstva. Če je izvenzakonska skupnost izenačena z zakonsko, bi moral za otrokovega
očeta veljati moški, s katerim mati živi v izvenzakonski skupnosti!
3- del, Poglavje 4. »Dolžnosti in pravice staršev in otrok.« V celem poglavju ni niti ene same določbe o
dolžnostih otrok. To pomeni nadaljevanje permisivne drže, ki je privedla področje vzgoje do te kritične točke.
Nujno je potrebno dodati vsaj en simbolični člen o dolžnostih otrok!
157. člen: ali ne bi bilo smotrno tu dodati še predlog starih staršev, kadar starša s s svojim delovanjem
ogrožata otroka. Prav tako tudi sicer v zakoniku nikjer ni niti malo opredeljena kaka pravica in dolžnost starih
staršev!
158.člen: Pri nujnem ukrepu odvzema v primeru ogroženosti bi bilo smotrno, da se vključi stare starše ali druge sorodnike kot prvo možnost za namestitev otroka ob takšnem nujnem ukrepu odvzema.
199. člen. Strokovno svetovanje zakoncem ob razvezi izvajajo Centri za socialno delo. Ta rešitev ni v skladu
že s sedanjo prakso: mnogi pari takega svetovanja ne sprejemajo, in iščejo druge svetovalce, poleg tega
imamo že danes veliko nevladnih organizacij ter strokovnjakov – posameznikov, ki so za to dobro
usposobljeni. V tem členu bi bilo potrebno odrediti tudi možnost podeljevanja koncesij
210 člen. Posvojitev – zunajzakonski partnerji so povsem izenačeni kot posvojitelji. Temu nasprotujem. Če
kandidata za posvojitev mislita resno – se lahko tudi potrudita in svojo zvezo uradno potrdita! Tu ne gre za
vprašanje diskriminacije, ampak resnosti!
Poglavje o posvojitvi: kaj pa otrokovi stari starši? Ali niso po naravni poti prvi poklicani za vzgojo in varstvo
otrok, če starši tega ne morejo opravljati? Zakonik bi moral to možnost predvideti! Še zlasti je to boleče v
primerih ko, recimo, otrokova starša, sicer skrbna in urejena, z urejenimi družinskimi in sorodstvenimi odnosi, umreta v prometni ali drugi nesreči!
211 člen. Pa izključuje možnost posvojitve v ravni črti. Stari starši torej ne morejo biti posvojitelji, kar je načelno v redu. Vendar lahko prevzamejo dolžnost nadomeščanja staršev!
Poglavje o rejništvu. Področje rejništva že več let problematizira združenje MOČ, združenje rejnic in
rejnikov. Menim, da bi bilo v pripravi zakonskih rešitev potrebno njihove pripombe temeljito proučiti!
Bogdan Žorž

Pripombe zavoda Zarja k predlogu družinskega zakonika

Pred dnevi smo objavili naše menenje glede spremembe družinskega zakonika. Dela tega mnenja je tudi mnenje zavoda Zarja o tej tematiki.
Ker to mnenje na internetu ni dosegljivo v ločeni obliki, ga ločeno objavljamo še enkrat.
*******************************************
Spoštovani!
V našem zavodu se dnevno srečujemo s številnimi zgodbami posameznikov, kjer naš sistem neustrezno
obremeni otroke oseb, ki so doživele nezgodno poškodbo glave (verjetno je zgodba podobna tudi pri
drugih vrstah poškodb ali pri težjih oblikah duševnih bolezni…). Zato predlagamo ponovno proučitev
183. člena, ki govori o dolžnosti preživljanja staršev.
Primer:
Oče je doživel prometno nesrečo s hujšimi posledicami, zato je vključen v institucionalno varstvo
odraslih. V času nesreče sta bili njegovi hčerki stari 4 in 2 leti. Žena se je kmalu po nesreči ločila od
njega. Ker je njegova pokojnina premajhna za plačilo oskrbnine, občina doplačuje razliko. Oče je dolžan
plačevati preživnino (kar se upošteva pri izdaji odločbe o oprostitvi plačila) in ima za plačevanje
preživnine urejen trajnik - čeprav s hčerkama nima stikov.
S tem plačevanjem preživnine pa je zavezal svoji hčerki, da bosta po svoji polnoletnosti (oz. zaključku
šolanja in po zaposlitvi) dolžni doplačevati k oskrbnini za očeta, ki ga dejansko nista imeli…
Menimo, da je zakonodaja že vsa leta krivična do otrok, ki poleg enega (ali obeh) od staršev v otroštvu
izgubijo tudi smisel študija ali zaposlitve po polnoletnosti.
Zato menimo, da Predlog Družinskega zakonika NEustrezno ureja način odločanja o zadevah za varstvo koristi otroka!
Pripravila: Magdalena Justin, dipl.soc.del

Direktorica:  Irena Reberšak, prof.soc.ped.

Celotno mnenje zavoda Zarja najdete tukaj.

sreda, 14. oktober 2009

Na javni predstavitvi mnenj o predlogu Družinskega zakonika večina enotno za ohranitev definicije zakonske zveze in družine

V ponedeljek, 12.10.2009 je bila v DZ javna predstavitev mnenj o predlogu Družinskega zakonika. Velika Dvorana skupaj z balkonom je bila polna kot redkokdaj, kar še potrjuje, da je bila obravnavana izredno pomembna tema. K razpravi se je prijavilo kar 38 razpravljavcev in približno tri četrtine nas je bilo kritičnih predvsem do predlagane redefinicije zakonske zveze in družine ter do določil, da bi tudi istospolne partnerske skupnosti dobile splošno možnost posvojitve otrok. Naše razprave so bile v dvorani pospremljene z gromkimi aplavzi, kar dokazuje, da se velika večina navzočih ne strinja s predlaganimi rešitvami in pričakujejo, da bo predlog zakonika pred morebitnim sprejetjem temeljito popravljen. Minister in njegovi sodelavci kljub takemu poteku razprave niso pokazali skoraj nobene pripravljenosti  na dialog in iskanje za vse sprejemljivih rešitev. Tudi poročanje o dogodku je v mnogih medijih spominjalo na čase cenzure in samocenzure, saj se iz večine poročil vzdušja v dvorani niti približno ni dalo zaslutiti, namesto pomembnih in najbolj argumentiranih delov razprave so bili objavljeni predvsem manj pomembni in postranski izseki ter kakšen neumesten medklic. Misel, da tak izbor morda ni nameren,ampak le odraža sposobnost novinarja, da loči bolj pomembno od manj pomembnega, je žal bolj slaba tolažba.

ponedeljek, 12. oktober 2009

Mnenje Družinske pobude o predlogu Družinskega zakonika

Družinska pobuda meni, da predlog Družinskega zakonika:
 1. Cilji in nameni zakonika niso dovolj jasni.
 2. Namesto da bi na področje zakonske zveze in družine vnesel več jasnosti in reda, predlog zakonika deluje ravno nasprotno in poskuša nered ali kaos, ki sta posledica preohlapne obstoječe zakonodaje, razglasiti za red. Tam, kjer na videz povečuje enakost, v resnici deluje povsem drugače.
 3. Brez vsake resne analize možnih posledic ter brez resne utemeljitve in v nasprotju z naravno logiko radikalno spreminja definicijo zakonske zveze in družine. Nekatere parcialne težave, ki bi se jih dalo rešiti tudi na bolj splošno sprejemljiv način, rešuje z obračanjem definicije zakonske zveze in družine na glavo.
 4. Čeprav je veliko govora o zagotavljanju največje otrokove koristi, vsaj v nekaterih delih deluje povsem nasprotno (poglavja o posvojitvi se berejo, kot da je otrok pravica posvojitelja in ne da se z njo poskuša otroku, ki je ostal brez staršev, zagotoviti vsaj nadomestne).
 5. Nekatere določbe v zvezi z dolžnostjo preživljanja so po našem mnenju prestroge in nekaterim nalagajo pretirana bremena, medtem ko o dolžnostih tistih, ki se jih preživlja, ni veliko zapisanega.
 6. Pridružujemo se pripombam in pomislekom, ki so jih pripravili Bogdan Žorž in sodelavci Zavoda za varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave Zarja, ter jih prilagamo k svojim.
Celotno mnenje z obrazložitvijo posameznih točk najdete tukaj.

ponedeljek, 13. julij 2009

Starši smo proti noveli zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja

Starši združeni v Družinski pobudi, društvu za družini naklonjeno družbo, nasprotujemo sprejemu novele zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja ter zahtevamo resnejši in bolj tehten pristop vlade in DZ k reševanju problemov v šolstvu.
Peticijo smo poslali:
- Komisiji za peticije DZ,
- Vsem poslancem in poslankam DZ,
- Ministru za šolstvo in šport,
- Varuhinji človekovih pravic

Celotno besedilo peticije najdete tukaj.

torek, 9. junij 2009

COFACE glasilo št.5 Maj 2009

V tej številki lahko preberete:

- Maternity Leave Directive
- EU Employment Summit
- European Citizens' Summit
- EU guide to consumer rights on line
- Ageing Report
- Eurodemos
- New EU strategy for youth
- Meeting with Microsoft
- Europe Day
- 8th Meeting of People Experiencing Poverty
- COFACE-Handicap visits APEMH
- KFÖ (Austria)/ FPS (Belgium)/ WMVA (Bulgaria)
- UNAF-CNAFC (France)/ MOIGE (Italy)/ SOS Children's Villages (Lithuania)
- Gezinsbond's Family Friendly Company Charter
- Interview with Noël Molisse, former Director of Studies at COFACE
- Figures of the month

Celotna vsebina je na voljo tukaj...

petek, 22. maj 2009

Vabilo na 11. občni zbor društva Družinska pobuda

Draga članica, dragi član našega društva!

Leto je že temeljito naokrog in skrajni čas je, da se člani Družinske pobude srečamo na občnem zboru, ki bo letos
v ponedeljek, 25.5.2009 ob 16:45 v dvorani Slovenskega svetovnega kongresa v Ljubljani na Cankarjevi ulici 1, četrto nadstropje (vhod nasproti kina Komuna).
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda, izvolitev delovnega predsedstva OZ,
2. Poročilo o delu v preteklem letu,
3. Sprejem zaključnega računa za leto 2008,
4. Programske smernice za letošnje leto,
5. Finančni načrt za leto 2009,
6. Razno,
7. Družaben klepet.


Na svidenje v ponedeljek Tomaž Merše, predsednik

torek, 19. maj 2009

COFACE glasilo št.4/2009

This month you can read:
- Social services conference
- “Safer Internet” conference
- Employment Troika, Madrid
- Work-life balance seminar
- European Day on Solidarity Between Generations
- Common Manifesto
- UNAF (France), FPS (Belgium)
- UFHA (Italy), APEMH (Luxembourg)
- Network of welcoming families for immigrants (Salud y Familia, Spain)
- European Consumer Summit
- European Parliament Resolution, EESC Opinion
- Web site on integration
- Analysis of fathers’ involvement
- EAPN Manual
- Forthcoming events
- Statistics of the month

COFACE newsletter no.4/2009

sreda, 15. april 2009

Elektro Ljubljana brez vsakega posluha za položaj večjih družin

Na podlagi dopisa o diskriminatornosti progresivnega obračunavanja električne energije za družine, ki smo ga poslali dobaviteljem električne energije, ki so jeseni leta 2008 uvedla tak način obračuna, smo se predstavniki Družinske pobude 9. 2.2009 sestali s predsednikom uprave podjetja Elektro Ljubljana mag. Mirkom Marinčičem ter predstavnico podjetja za stike z javnostjo.
Ponovno smo razložili, da družine z večjim številom članov za enak standard bivanja potrebujejo več energije in da jo morajo po ceniku Elektra Ljubljana zato plačevati po višji ceni na enoto energije, kar je po našem prepričanju diskriminatorno in postavlja odjemalce z različnim številom družinskih članov v neenak položaj. Čeprav smo glede na njegovo izobrazbo lahko prepričani, da zna gospod Marinčič zelo dobro računati in zelo dobro razume, o čem smo govorili, je vztrajal, da naše navedbe ne držijo in da večje družine ne plačujejo elektrike po višji ceni. Naj razume, kdor more!
Celo poročilo s sestanka lahko preberete tukaj...

ponedeljek, 13. april 2009

Zamenjajte dobavitelja elektrike!

Pred kratkim se je električna energija za večino odjemalcev občutno podražila. Nekaj o tem lahko preberete tudi na naši spletni strani. Elektro distributerji se niso bili pripravljeni z nami pogajati o popravkih sistema, ki bi bil pravičnejši do (predvsem večjih) družin.
Tukaj si lahko preberete poročilo o sestanku predstavnikov Družinske pobude s predsednikom uprave Elektro Ljubljana mag. Mirkom Marinčičem in odgovore elektro distribucijskih podjetij na naš dopis o položaju družin po uvedbi progresivnega obračuna električne energije.

Zato vsem družinam svetujemo, da poiščete najugodnejšega distributerja in ga (če boste ugotovili, da je to za vas ugodno) zamenjate.
Na ministrstvu za gospodarstvo RS so pripravili zelo zanimivo in aktualno Analizo cen električne energije gospodinjskih odjemalcev glede na izbranega dobavitelja v letu 2009. Na 35. strani te analize najdete tabelo iz katere lahko hitro dobite informacijo, kolikšen prihranek bi imeli z zamenjavo distributerja.

Ko primerjamo ponudbe, se morda komu zdi, da razlike niso velike in niso vredne menjave dobavitelja. Prav na to karto igrajo dobavitelji, ki cen nočejo prilagoditi tržnim, ki so se v zadnjem času zaradi svetovne recesije močno znižale. Osveščeni odjemalci, ki bomo dobaviteljem tudi z menjavo pokazali, da od njih pričakujemo in zahtevamo pošteno in enakopravno obravnavo, bomo prispevali k temu, da bomo vsi skupaj dobrine kot so elektrika in druge kupovali ceneje. Če bi vsi samo čakali, da nekaj naredijo drugi, se ne bi spremenilo prav nič.
Zato primerjajte ponudbe različnih dobaviteljev za svoj primer in izberite najugodnejšega. Ko nas bo to storilo dovolj odjemalcev, se bodo prav vsi dobavitelji morali zganiti in se potruditi, da nas obdržijo ali pridobijo nazaj.
Pri tem pa ne izgubljajte časa, saj eden izmed dobaviteljev le do konca aprila ponuja oprostitev enega celega mesečnega računa. Če boste ugotovili, da je za vas najugodnejši prav ta dobavitelj, se resnično splača pohiteti, saj bo to vaš prihranek precej povečalo.
Primerjavo ponudb dobaviteljev za svoj primer lahko naredite s pomočjo primerjalnika ponudb na spletni strani Javne agencije RS a energijo.

ponedeljek, 9. marec 2009

Poziv ministru za finance, da podpre predlog evropske direktive, ki bi državam članicam dovoljeval znižano obdavčitev izdelkov za otroke

Finančni ministri EU bodo 10.3.2009 na srečanju ECOFIN obravnavali predlog direktive, ki določa možnosti uporabe znižanih stopenj DDV. V zvezi s tem je koalicija zvez družinskih organizacij v Evropi pripravila stališča in poziv ministrom za finance, da podprejo takšen predlog direktive, ki bo državam članicam dovoljeval znižano obdavčitev izdelkov za otroke.
V zgoraj omenjeno koalicijo družinskih organizacij v Evropi je kot članica COFACE (zveza družinskih organizacij v EU) vključena tudi Družinska pobuda.
V prilogi vam pošiljamo dopis, ki smo ga v zvezi z direktivo o znižanih stopnjah DDV poslali ministru za finance, dr. Francu Križaniču, predsedniku vlade Borutu Pahorju, ministru za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivanu Svetliku ter poslankam in poslancem DZ.

torek, 27. januar 2009

Poziv Elektru Ljubljana d.d. k skupnemu iskanju rešitve za večje družine

Na Elektro Ljubljana d.d. smo naslovili poziv, da se sestanemo in poskušamo skupaj poiskati rešitev glede obračuna električne energije, ki bi bila sprejemljiva tudi za velike družine.

ponedeljek, 26. januar 2009

Davčne olajšave za vzdrževane otroke

Zakon o dohodnini staršem daje pravico do davčnih olajšav za vzdrževane otroke. Te se odštevajo od davčne osnove in za leto 2008 na letni ravni znašajo:


 • za prvega otroka 2.184 EUR,

 • za drugega otroka 2.374 EUR,

 • za tretjega otroka 3.960 EUR

 • in za vsakega nadaljnjega za 1.585 EUR več kot za predhodnega.

 • Za otroka z večjo motnjo v razvoju se olajšava poveča za 5.729 EUR.

Olajšave starši lahko uveljavljamo že med letom pri izplačilu plač, tako da nam delodajalec že sproti plačuje manj dohodnine, kar se pozna pri višjem izplačilu neto plače. Nekateri starši olajšave iz različnih razlogov ne uveljavljajo med letom ali pa po zaključku leta izračunajo, da bi z drugačnim načinom izrabe olajšav, kot so jo izvedli med letom, lahko iztržili več oziroma plačali še manj dohodnine.
Zato je do konca meseca januarja čas, da si seštejemo svoje dohodke v letu 2008 in izračunamo najugodnejši način izrabe davčnih olajšav za otroke.
Če se ta ujema z načinom uveljavljanja olajšav med letom, nam ni treba narediti nič, saj bo DURS pri pripravi informativnega izračuna dohodnine samodejno upoštevala olajšave, kot smo jih uveljavljali med letom.
Če pa ugotovimo, da bi olajšave lahko izkoristili bolje, to lahko storimo tako, da izpolnimo »Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2008« in jo oddamo svojemu davčnemu uradu do konca meseca januarja, da bodo davčne olajšave optimalno izkoriščene že v informativnem izračunu, ki ga bo DURS pripravila do meseca maja. To je še posebej koristno, če moramo del že plačane dohodnine dobiti nazaj, saj bomo tako denar dobili vrnjen še pred poletjem. Način uveljavljanja davčnih olajšav lahko spremenimo tudi z ugovorom na informativni izračun, vendar bomo v tem primeru preveč plačano dohodnino dobili vrnjeno precej kasneje, saj bo DURS ugovore obravnavala šele poleti in jeseni in boste tako odločbo o odmeri dohodnine in težko prejeli pred jesenjo. No, pot preko ugovora na informativni izračun ostane tudi vsem tistim, ki zamudijo rok za oddajo prej omenjene vloge, ki poteče konec meseca januarja.

Nekaj pravil, kako najbolje izkoristiti davčne olajšave za otroke.

 1. Če je razlika v dohodkih staršev višja ali približno enaka celotni vrednosti olajšave za vse otroke, naj olajšavo v celoti uveljavlja tisti izmed staršev z višjimi dohodki.

 2. Če je razlika med dohodki staršev manjša, je potrebno izračunati najugodnejši način delitve olajšave za vzdrževane otroke med oba starša. Pri tem velja osnovno pravilo, da če si starša kakorkoli delita davčno olajšavo za otroke, naj ne prijavljata npr. vsak polovico otrok, ampak vedno oba vse otroke, s tem da vsak od njiju olajšavo uveljavlja le za del leta (npr. eden za 7 mesecev drugi za 5 mesecev, kar pomeni, da bo prvi v napovedi uveljavil olajšavo za 1. do 7. mesec, drugi pa za 8. do 12. mesec). Tisti, ki ima višje dohodke, v tem primeru olajšavo praviloma uveljavlja za več mesecev kot tisti z nižjimi dohodki.

 3. Če imata oba starša približno enake dohodke, je najpreprostejši način za dosego največje možne olajšave, če vsak izmed njiju uveljavlja olajšavo za polovico leta za vse otroke.

Izračun optimalnega razmerja delitve olajšave med oba starša je najlažji z uporabo obrazca za izračun dohodnine, ki ga dobite na naši spletni strani. Če je med letom pri plačevanju akontacije dohodnine olajšavo za otroke uveljavljal le eden izmed staršev, bo drugačno razmerje pri uveljavljanju olajšave za otroke pri odmeri dohodnine za celo leto povzročilo, da bo po odmeri dohodnine tisti, ki je olajšavo uveljavljal že med letom, moral nekaj doplačati, drugi pa bo nekaj dobil nazaj. Takšno doplačilo je lahko tudi dokaj visoko (koliko znaša, lahko ugotovite s pomočjo zgoraj navedenih izračunov), zato je pri odločanju o načinu uveljavljanja davčnih olajšav za otroke pametno upoštevati tudi ta vidik.
Če se zgoraj navedenim ne želite ukvarjati ali vam stvar ni povsem jasna, naj olajšavo za vse otroke uveljavlja tisti z višjimi dohodki. Drugi pa naj na obrazcu za davčno napoved označi, da uveljavlja morebitni ostanek olajšave, ki ga prvi ne bi mogel izkoristiti. Enako naredite, če vaši letni bruto dohodki ne presegajo 12.000 EUR.


Tomaž MeršeŠe primer za ilustracijo:

Par z dvema otrokoma in vsak zasluži povprečno plačo. Med letom je olajšavo za oba otroka izkoristil mož. Če bi tako ostalo, bi iz davčnih olajšav v letu 2008 dobila 1.029 EUR. Če pa pri odmeri dohodnine uveljavljata davčno olajšavo vsak za 6 mesece za oba otroka, bosta pridobila dodatnih 200 EUR. Res je, da bo v tem primeru moral mož doplačati 413 EUR, žena pa bo dobila vrnjenih 615 EUR. Ker pa lahko pričakujeta, da bosta informativni izračun dobila približno istočasno, to ne bo kakšna posebna težava, saj bosta doplačilo lahko pokrila iz prejetega vračila.

torek, 20. januar 2009

Obrazec za izračun dohodnine za leto 2008

V letu 2007 je začel veljati nov zakon o dohodnini, ki je prinesel precej novosti. Med drugim nam ne bo več treba izpolnjevati in vlagati davčne napovedi, ampak bomo enako kot lani na dom prejeli informativni izračun odmere dohodnine. Če se nanj ne bomo odzvali, bo ta po določenem roku samodejno postal odločba o odmeri dohodnine. Če se s čem v tem izračunu ne bomo strinjali, bomo morali v predvidenem roku vložiti ugovor, da bo DURS naš primer ponovno obravnavala.

Davčne olajšave za vzdrževane otroke

V informativnem izračunu bodo davčne olajšave upoštevane na enak način kot smo jih starši pri svojih delodajalcih uveljavljali že med letom. To ni nujno tudi najugodnejši način. Uveljavljanje davčnih olajšav lahko spremenimo na dva načina:

 1. Na podlagi podatkov o celotnih lanskih dohodkih (če še nimamo zbirnih podatkov, seštejemo vse plačilne liste) izračunamo najugodnejši način uveljavljanja davčnih olajšav za otroke. Če se ta razlikuje od tistega, po katerem smo olajšave uveljavljali med letom, izpolnimo in oddamo Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2008 najkasneje do 31.1.2009. Obrazec dobite na vsakem davčnem uradu in na spletni strani DURSa: http://www.durs.gov.si/si/aktualno/dohodnina_2008/ . V tem primeru bo DURS naše podatke upošteval že v prvem informativnem izračunu in bomo vračilo dohodnine zaradi ugodnejšega izkoristka olajšav za otroke dobili že v mescu maju ali v poletnih mesecih.

 2. Počakamo na informativni izračun, ki ga bomo prejeli od DURSa in takrat izračunamo najboljši način. Če je ta drugačen od tistega v informativnem izračunu, vložimo ugovor na ta izračun. DURS nam bo ponovno odmerila dohodnino in pri tem upoštevala naše spremembe. Končna odločba bo izdelana šele jeseni in tako bomo tudi vračilo dohodnine zaradi ugodnejšega izkoristka olajšav za otroke dobili šele jeseni.

Obrazec za izračun dohodnine

Tukaj lahko dobite obrazec za izračun dohodnine za leto 2008, ki omogoča hiter izračun najugodnejšega načina uveljavljanja davčnih olajšav za otroke. Ker še ne poznamo povprečne plače za leto 2008 in tudi ne višine otroških dodatkov za leto 2009, izračun za otroški dodatek deluje le na podlagi ocene in še ni zanesljiv. Izračun dohodnine lahko preverite na prej omenjeni spletni strani DURSa, kjer najdete testni izračun dohodnine za leto 2008. Če se vam izračun razlikuje za več kot 1 EUR, mi sporočite, da ugotovim, kje je razlog za razliko.

Želim vam čim boljši izkoristek davčnih olajšav, predvsem pa veselja in ljubezni v vaših družinah!


Lep pozdrav! Tomaž Merše

Glasilo Družinska pobuda 2008

... lahko prenesete k sebi s te povezave.