sreda, 22. januar 2020

Cesarju le, kar je cesarjevega


Čim bolje izkoristite davčne olajšave za otroke in ne plačajte več dohodnine, kot je potrebno

Spet se bliža čas, ko je smiselno preveriti, kako najbolje uveljaviti davčne olajšave za otroke, da ne bi plačali več dohodnine, kot je po zakonu nujno potrebno.

Davčne olajšave za otroke so v Sloveniji urejene tako, da se odštevajo od davčne osnove, od katere moramo plačati davek, ter tako posledično znižujejo znesek davka, ki ga moramo plačati. Urejene so progresivno, tako da je olajšava za vsakega naslednjega otroka večja kot za predhodnega. Poleg tega je tudi obdavčitev progresivna. Zato je učinek davčnih olajšav oziroma znižanje davka zaradi njih odvisno tudi od tega, kako jih uveljavimo.  

Poglejmo primer za leto 2018, ki je dovolj ilustrativen tudi la leto 2019, saj se obdavčitev ni bistveno spremenila: Oče in mama imata tri otroke in vsak povprečno plačo. Če eden uveljavi olajšavo za dva otroka, drugi pa za enega, bo njun skupni letni davčni prihranek zaradi otrok 1.945 EUR, če olajšave za vse tri otroke uveljavi le eden izmed njiju, bo skupni davčni prihranek zaradi otrok znašal 1.994 EUR, če uveljavita olajšavo vsak za 6 mesecev za vse tri otroke, pa bo njun skupni davčni prihranek 2.467 EUR letno. Razlike niso zanemarljive. Med najboljšim in najslabšim načinom je v tej družini razlika kar 522 EUR.

Izkoristek je praviloma najslabši, če si starši olajšave delijo po otrocih (če oče in mati izkoristita olajšavo vsak za enega otroka ali eden za dva in drugi za enega itd). V splošnem je bolje, če olajšavo za vse otroke v celoti za vse leto ali vsaj v večjem delu (za več kot polovico mesecev) uveljavi tisti izmed staršev, ki ima višje dohodke. Od višine dohodkov staršev pa je odvisno, ali za najboljši izkoristek zadošča, da olajšave v celoti uveljavi tisti, ki ima višje dohodke, ali pa je bolje, da uveljavita olajšavo za vse otroke oba, vsak za nekaj mesecev (npr. eden za 8, drugi za 4 mesece). Če imata oče in mati približno enake dohodke, ne moreta zgrešiti, če vsak izmed njiju uveljavi olajšave za vse otroke za šest mesecev.

Najboljši način uveljavljanja olajšav za otroke si najlaže izračunate s pomočjo obrazca za izračun dohodnine, ki je prilagojen prav za ta namen. Izračun z enakimi podatki preverite še na spletni strani FURS  (Testni izračun dohodnine).

Če ste ugotovili, da bi bilo davčne olajšave za otroke bolje uveljaviti drugače, kot ste jih pri svojih delodajalcih uveljavljali med letom, ali med letom teh olajšav sploh niste uveljavljali, in želite da se najboljši način upošteva že v informativnem izračunu, morate najkasneje do 5.2.2020 na FURS poslati »Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane«. Tako bo FURS vaše podatke upoštevala že v informativnem izračunu in boste vračilo dohodnine zaradi ugodnejšega izkoristka olajšav za otroke dobili že v poletnih mesecih. Obrazec dobite na vsakem davčnem uradu in na prej omenjeni spletni strani  FURS. Vlogo lahko oddaste tudi elektronsko na spletnem portalu e-davki. V tem primeru boste morebitno vračilo preveč plačane dohodnine dobili vrnjeno nekaj dni prej.

Pomembno opozorilo: Vlogo za spremembo uveljavljanja olajšav za otroke morata vložiti oče in mama.

Če zamudite prej omenjeni rok, lahko način uveljavljanja olajšav za otroke spremenite tudi z ugovorom na informativni izračun, ki ga starši z olajšavami za otroke običajno prejmemo v mesecu maju. Po prejemu informativnega izračuna izračunate najboljši način uveljavljanja davčnih olajšav. Če je ta drugačen od tistega v informativnem izračunu, vložite ugovor na ta izračun. FURS vam bo ponovno odmerila dohodnino in pri tem upoštevala vaše spremembe. Tudi pri tem velja, da morata za ta namen vložiti ugovor oba, oče in mama. Če je med letom olajšave za otroke uveljavljal le eden, bo drugi dobil informativni izračun že en mesec prej in morata paziti, da zanj ne zamudita roka za ugovor. Pri tem načinu boste vračilo preveč plačane dohodnine prejeli v jesenskih mesecih.

Olajšavo se lahko uveljavi tudi za druge vzdrževane družinske člane (npr. za nezaposlenega zakonca). Več o tem si lahko poiščete na spletni strani FURS.

Predlani so na FURS uvedli dobrodošlo možnost, da lahko postanete uporabnik spletnega davčnega portala e-davki tudi brez digitalnega potrdila. Za registracijo potrebujete le davčno številko, številko lanske odločbe oziroma informativnega izračuna o odmeri dohodnine.

Želim vam čim boljši izkoristek davčnih olajšav, da boste državi plačali, le kar je po zakonu nujno in nič več. Še bolj pa to, da bi se imeli v vaših družinah vedno rajši.

Tomaž Merše

Še nekoliko podrobnejša navodila glede uveljavljanja davčnih olajšav za otroke si lahko preberete tukaj.
Obrazec za izračun dohodnine si lahko prenesete tukaj.
Izračuna ne morete narediti na spletu. Obrazec si prenesite na svoj računalnik in ga odprite v Excel-u.