sobota, 18. oktober 2008

Odprto pismo vsem dobaviteljem električne energije v R Sloveniji

Pričakujemo pošten obračun električne energije!
Zakaj bi velike družine plačevale več?


Z utemeljitvijo ekološke nuje in spodbujanja varčevanja so podjetja Elektro Ljubljana d.d., Elektro Primorska d.d. in Elektro Gorenjska d.d. napovedala progresivni obračun porabljene električne energije glede na porabo odjemnega mesta. Distribucijska podjetja izjavljajo, da bodo za pokrivanje osnovne porabe še naprej zagotavljala električno energijo po najugodnejših možnih pogojih. Pri dodatni porabi, kjer je možno zagotoviti nadomestni vir energije, pa želijo s progresivno ceno energije vzpodbujati varčevanje in postopno izpeljati prehod na tržne cene.


V Družinski pobudi ugotavljamo, da je osnovna poraba električne energije izrazito odvisna od števila članov gospodinjstva. Zato osnovne porabe ne moremo določiti zgolj na odjemnem mestu, ampak je pri njej nujno potrebno upoštevati število članov gospodinjstva. Predlagan kriterij porabe na odjemno mesto je diskriminatoren, saj večje število članov gospodinjstva za osnovne življenjske potrebe potrebuje skupaj na odjemnem mestu večji obseg energije, ki je ni moč zagotoviti iz drugih virov.


Zato kot odjemalci zahtevamo, da se obseg osnovne porabe električne energije na odjemno mesto določi z upoštevanjem števila članov gospodinjstva!


Progresivna cena energije zagotovo lahko spodbuja odjemalce k učinkovitejši porabi energije, vendar zgolj nominalna poraba električne energije na odjemnem mestu ni objektiven kazalec dejanske učinkovitosti porabe električne energije na tem odjemnem mestu.


Prepričani smo, da bi bilo tudi v kazalec učinkovitosti porabe električne energije v gospodinjstvu potrebno vključiti število članov gospodinjstva in pričakujemo, da bodo elektro distribucijska podjetja to tudi storila. Predlagana ureditev je namreč diskriminatorna do velikih družin, ki bi ob enaki energetski učinkovitosti za energijo plačale več kot drugi.Progresivno obračunavanje ni sprejemljivo, če ne temelji na ustrezno objektivnih kazalcih in kriterijih! Dvomimo tudi, da so predlagane rešitve v skladu z 23., 24. in 25. členom Zakona o varstvu potrošnikov (Ur.l.RS št. 98/2004).


Velike družine so zagotovo tržno zanimiva in družbeno pomembna skupina odjemalcev, ki si zasluži ustrezno in družbeno odgovorno obravnavo. Zato smo prepričani, da boste našim argumentom prisluhnili in ustrezno popravili oziroma prilagodili načrtovane rešitve. Pri iskanju najboljših rešitev smo pripravljeni sodelovati z vami, zato bomo veseli vašega povabila.


Poslano:
- Elektro Ljubljana d.d.
- Elektro Gorenjska d.d.
- Elektro Primorska d.d.
- Elektro Celje d.d.
- Elektro Maribor d.d.
- Ministrstvo za gospodarstvo RS
- Urad za varstvo konkurence
- Urad za varstvo potrošnikov
- Zveza potrošnikov Sslovenije
- Agencija za energijo RS
- Medijske hiše