petek, 29. december 2006

Sestanek z izvršilnim direktorjem Evropskega združenja družinskih organizacij (COFACE)

V decembru 2006 smo se predstavniki Družinske pobude ob robu srečanja evropske socialne platforme v Grand hotelu Union v Ljubljani srečali z gospodom Williamom Layem, izvršnim direktorjem COFACE - Confédération des Organisations Familiales de l'Union Européenne ali po slovensko Konfederacije družinskih organizacij Evropske zveze.
Gospodu Layu smo predstavili stanje družinske politike v Sloveniji in prizadevanja Družinske pobude pri oblikovanju družinam naklonjene zakonodaje v Sloveniji.
Predstavili smo aktualne predloge in pobude za spremembo zakonodaje v Sloveniji, ki smo jih pripravili v Družinski pobudi. Predstavili smo predloge za povečanje konkurenčnosti staršev na trgu delovne sile, predloge za izboljšanje pogojev za družine z več otroki na področju vzgoje in varstva otrok, predloge za spremembo pokojninske zakonodaje ter predloge za pravičnejšo porazdelitev stroškov za vzgojo in varstvo otrok med starši in posamezniki brez otrok.
Skupna ugotovitev udeležencev je bila, da v Družinski pobudi pripravljamo predloge, ki so aktualni tudi za druge članice Evropske zveze. Po drugi strani pa se lahko na podlagi izkušenj iz tujine lažje opredelimo za tiste ukrepe družinske politike, ki so tam že pokazali rezultate. Družinska politika se izvaja v vsaki državi članici ločeno in nepovezano, Evropska zveza tudi ne vodi skupne družinske politike. Zato so se nevladne organizacije, ki se zavzemajo za izboljšanje družinske politike po posameznih državah, medsebojno povezale v skupno organizacijo COFACE. V tej organizaciji do sedaj ni bilo predstavnika Slovenije. Zato je gospod Lay povabil Družinsko pobudo, da se aktivno vključimo v to združenje.
Navzoči smo se strinjali, da bi bilo članstvo v omenjeni organizaciji koristno tako za Družinsko pobudo, kot za družinsko politiko v Sloveniji. Ocenjujemo, da bi koristi članstva v omenjeni organizaciji opravičevale tudi dodatne stroške, ki so povezani s članstvom. Razšli smo se v upanju, da se naslednjič srečamo kot polnopravni člani COFACE in bomo tako skupaj ustvarjali družinsko politiko v Evropski zvezi.