četrtek, 30. november 2000

Eksterno preverjanje v OŠ

Dejavno smo se vključili v javno razpravo o ukinitvi eksternega preverjanja v OŠ kot kriterija za vpis na srednje šole ter v posebni izjavi (njen povzetek je bil objavljen tudi v prilogi Dela Ona) podprli ukinitev tega preverjanja.

sobota, 25. november 2000

Nova sestava Državnega zbora

Po konstituiranju novega DZ smo prav vsem poslancem (vsakemu osebno) poslali pismo, v katerem smo jim čestitali za izvolitev in jim predstavili nekatera najpomembnejša pričakovanja družin v novem mandatu. Pismu smo priložili Bilanco družinske politike v prejšnjem mandatu in kratko mnenje s predlogi dopolnil k predlogu zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Na pismo so se odzvali nekateri poslanci vseh treh »pomladnih strank« in Stranka mladih Slovenije.

sobota, 30. september 2000

Članek v Delničarju

V Delničarju je bil objavljen obsežen članek o življenjskih stroških družin z otroki. V njem je bil tudi krajši pogovor s predsednikom Družinske pobude, Tomažem Meršetom.

sreda, 27. september 2000

Tiskovna konferenca

V predvolilnem času smo v Družinski pobudi izdelali bilanco družinske politike v iztekajočem se mandatu in jo javnosti predstavili na tiskovni konferenci 26.9.2000. Nekateri mediji so o njej poročali, nekateri pa so jo povsem spregledali. Posebej nas je razočarala odsotnost Radia Slovenija in neporočanje TV SLO o dogodku, čeprav je ekipa posnela celotno tiskovno konferenco.

petek, 1. september 2000

Družinska pobuda na TV Slo

Predsednik Družinske pobude je bil v maju gost v oddaji TV SLO Odmevi na temo predloga zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. O položaju slovenskih družin je v Odmevih lahko spregovoril tudi v mesecu avgustu.

petek, 30. junij 2000

Nova vlada in DP

Po izvolitvi Bajukove vlade smo takoj navezali stike z novo državno sekretarko za družino, Aleksandro Forte, ki je pokazala veliko pozornosti za naše predloge in jih tudi predložila vladi. Žal je takratni minister za finance v vladi preprečil sprejem predloga zakona in predlogov vladnih dopolnil, ki so jih pripravili na MDDSZ in tako povzročil nekaj tedensko zamudo pri obravnavi predloga zakona v DZ. Morda je prav zaradi te zamude druga obravnava ostala v DZ le na pol poti.

nedelja, 30. april 2000

Bilanca družinske politike v mandatu 1996 – 2000

Zaradi vladne krize DZ ni izpeljal večkrat napovedane obravnave predloga zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

V aprilu je vlada v gradivu za obravnavo tega predloga zakona predstavila tudi rezultate snemanja cen izdelkov za vzdrževanje otrok, ki so pokazali popolnoma pravilna predvidevanja Družinske pobude, da se bo povečana obdavčitev teh izdelkov v celoti odrazila v njihovi podražitvi in jo bomo v celoti nosili starši. Več o tem v Bilanci družinske politike v mandatu 1996 – 2000.

torek, 28. marec 2000

Sprememba zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Drnovškova vlada je v marcu za drugo obravnavo v DZ vložila predlog zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.


V DP smo predlog pregledali in pripravili komentar in kar nekaj konkretnih predlogov dopolnil k vladnemu besedilu. O svojih predlogih dopolnil smo se pogovarjali s takratno državno sekretarko za družino, mag. Heleno Kamnar in nekaterimi poslanci. Tako je nekaj naših predlogov vsaj ustno podprla že vlada, nekateri so bili vloženi kot poslanski amandmaji, za nekatere pa ni bilo posluha.