nedelja, 30. april 2000

Bilanca družinske politike v mandatu 1996 – 2000

Zaradi vladne krize DZ ni izpeljal večkrat napovedane obravnave predloga zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

V aprilu je vlada v gradivu za obravnavo tega predloga zakona predstavila tudi rezultate snemanja cen izdelkov za vzdrževanje otrok, ki so pokazali popolnoma pravilna predvidevanja Družinske pobude, da se bo povečana obdavčitev teh izdelkov v celoti odrazila v njihovi podražitvi in jo bomo v celoti nosili starši. Več o tem v Bilanci družinske politike v mandatu 1996 – 2000.