sreda, 30. november 2011

Za lažjo odločitev v nedeljo, 4. decembra

V nedeljo bomo šli na predčasne volitve. Starši in prijatelji družin bomo pri izbiri stranke, ki ji bomo zaupali svoj glas, verjetno upoštevali tudi njen odnos do družin. V pomoč pri odločanju naj navedem nekaj izkušenj Družinske pobude s strankami, ki kandidirajo.

Za stranke vladajoče koalicije v tem mandatu (SD, LDS, ZARES in DESUS) lahko mirno rečemo, da niso pokazale posluha za družine, še manj za opozorila in predloge Družinske pobude, saj so nas dosledno ignorirale. Z novo zakonodajo, za katero pravijo, da so nanjo ponosni, ukinjajo državne štipendije za mladoletne dijake in lažejo, da jih bo v celoti nadomestil višji otroški dodatek za dijake, ukinjajo otroški dodatek za študente in lažejo, da ga bodo v celoti nadomestile višje štipendije...

Z Zoranom Jankovičem smo imeli nekaj opravka na lokalni ravni v zvezi s ceno javnega prevoza za otroke v Ljubljani in ni pokazal posluha za družine.

Gregor Virant bodisi iz nevednosti bodisi iz prepričanja kar naprej ponavlja zavajajoče neresnice o Družinskem zakoniku in se v zvezi s tem dobesedno žaljivo izraža o vseh, ki mislimo drugače, tako da smo lahko upravičeno skeptični glede možnosti za sodelovanje z njim v korist družin.

V tem mandatu sta koristi staršev in družin ter večino naših predlogov v parlamentu podpirali stranki SDS in SLS. Skupaj s stranko NSi so te stranke družini naklonjeno držo pokazale tudi v prejšnjem mandatu, ko so samostojno in v sodelovanju z Družinsko pobudo sprejele nekaj dobrih rešitev za starše in družine. Takrat so se nekateri poslanci NSi pred odločanjem o za družine pomembnih zakonih redno posvetovali tudi z Družinsko pobudo in dosegli vključitev nekaterih naših predlogov v zakonodajo (npr. povečanje davčnih olajšav za otroke). Pred letošnjimi volitvami sta nas stranki SLS in NSi povabili k sodelovanju pri pripravi njunega programa za področje družine, tako da imata v programu kar nekaj za družine dobrih rešitev.

Če na volitve ne gremo, s tem ne izrazimo nobenega protesta nad morda ne dovolj dobro izbiro kandidatov, ampak svoj glas preprosto prepustimo tistim, ki na volitve gredo in določijo namesto nas.

Zato pojdimo na volitve in izberimo stranke, za katere upamo, da bodo bolje krmarile našo skupno barko!

                       Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude

torek, 11. januar 2011

Dohodnina 2010 in davčne olajšave za otroke

Dohodnina 2010 in davčne olajšave za otroke
Podobno kot prejšnja leta smo v Družinski pobudi tudi letos pripravili obrazec za izračun dohodnine, ki omogoča hiter izračun najugodnejšega načina uveljavljanja davčnih olajšav za otroke. Izračun dohodnine lahko preverite na spletni strani DURSa povezava TESTNI IZRAČUN DOHODNINE), kjer najdete testni izračun dohodnine za leto 2010. Če se vam izračun razlikuje za več kot 1 EUR, mi sporočite, da ugotovim, kje je razlog za razliko, oziroma ali je v obrazcu za izračun morda še kakšna napaka.
Ker še ne poznamo povprečne plače za leto 2010, izračun za otroški dodatek deluje le na podlagi ocene in še ni zanesljiv. Način izračunavanja dohodka na družinskega člana za ugotavljanje upravičenosti do otroškega dodatka in njegove višine se bo sredi leta 2011 spremenil, saj se bo takrat začel uporabljati lani sprejeti Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, po katerem se ne bodo več upoštevali bruto ampak neto dohodki družine.

Informativni izračun dohodnine in davčne olajšave za vzdrževane otroke
Zdaj smo se že navadili, da nam ni več treba izpolnjevati in vlagati davčne napovedi, ampak bomo enako kot lani na dom prejeli informativni izračun odmere dohodnine. Če se nanj ne bomo odzvali, bo ta po določenem roku samodejno postal odločba o odmeri dohodnine. Če se s čem v tem izračunu ne bomo strinjali, bomo morali v predvidenem roku vložiti ugovor, da bo DURS naš primer ponovno obravnavala.
V informativnem izračunu bodo davčne olajšave upoštevane na enak način kot smo jih starši pri svojih delodajalcih uveljavljali že med letom. To ni nujno tudi najugodnejši način.

Uveljavljanje davčnih olajšav lahko spremenimo na dva načina:
1.    Na podlagi podatkov o celotnih lanskih dohodkih (če še nimamo zbirnih podatkov, seštejemo vse plačilne liste) izračunamo najugodnejši način uveljavljanja davčnih olajšav za otroke. Če se ta razlikuje od tistega, po katerem smo olajšave uveljavljali med letom, izpolnimo in oddamo Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2010 najkasneje do 7.2.2011. Obrazec dobite na vsakem davčnem uradu in na spletni strani DURSa, kjer dobite tudi druge informacije v zvezi z dohodnino za leto 2010. Tule pa je še neposredna povezava na obrazec. V tem primeru bo DURS naše podatke upošteval že v prvem informativnem izračunu in bomo vračilo dohodnine zaradi ugodnejšega izkoristka olajšav za otroke dobili že v mescu maju ali v poletnih mesecih.
2.    Počakamo na informativni izračun, ki ga bomo prejeli od DURSa in takrat izračunamo najboljši način. Če je ta drugačen od tistega v informativnem izračunu, vložimo ugovor na ta izračun. DURS nam bo ponovno odmerila dohodnino in pri tem upoštevala naše spremembe. Končna odločba bo izdelana šele jeseni in tako bomo tudi vračilo dohodnine zaradi ugodnejšega izkoristka olajšav za otroke dobili šele jeseni.
Želim vam čim boljši izkoristek davčnih olajšav, predvsem pa veselja in ljubezni v vaših družinah!

Tomaž Merše