ponedeljek, 11. september 2017

Vlada bi družinske prejemke malo sproščala in malo na novo omejevala

Danes se končuje javna razprava o predlogu novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.


V Družinski pobudi, društvu za družini naklonjeno družbo, v predlogu zakona pozdravljamo predlog za poenostavitev in večjo prožnost izrabe očetovskega dopusta, predlog za sistemsko ureditev povračila dela cene vinjete za kombije za velike družine ter izboljšanje ureditve starševskega dopusta ob posvojitvi.

Pozdravljamo tudi pripravljenost predlagatelja za sproščanje še nekaterih omejitev na področju družinskih prejemkov, pri čemer ugotavljamo, da dodatna zakonodaja za ta namen ni več potrebna, saj so po podatkih SURS izpolnjeni pogoji, da se že po veljavni zakonodaji vse omejitve na področju družinske politike sprostijo s 1.1.2018. Od vlade pričakujemo, da bo tokrat spoštovala lastne pogoje za sprostitev omejevanja ukrepov na področju družinske politike in ne bo spet iskala kakšnih obvozov, s katerimi bi še podaljšala veljavnost omejevalnih ukrepov, za katere tudi sama ugotavlja, da imajo negativen demografski učinek.

Žal pa vlada predlaga tudi nekaj slabih in nesprejemljivih rešitev. Kot izrazito neustrezen in nesprejemljiv ocenjujemo predlog spremembe usklajevanja dohodkovnih razredov, ki bi že v nekaj letih v primerjavi z veljavno ureditvijo mnogim družinam znižal višino prejetih družinskih prejemkov, in predlog izplačila pomoči ob rojstvi otroka v obliki dobropisa, ki bi zmanjšal avtonomijo družine, povečal pa odvečno birokracijo in odprl nove možnosti korupcije in klientelizma.

V Družinski pobudi smo pripravili podroben komentar in predloge za izboljšavo predloga zakona ter jih v okviru javne razprave poslali na pristojno ministrstvo. Celoten dokument si lahko preberete tukaj.

Tomaž Merše