ponedeljek, 6. april 1998

Kontakt

Kaj je RSS?

RSS je novejša tehnologija, ki novice, objave ali članke prinese s spletnih strani k vam. Zato vam ni potrebno brskati po spletnih straneh in tam iskati, če je kaj novega. Ko so na spletnih straneh objavljene novosti, te same priletijo k vam. Prikladno, kajne?
No, čisto samo od sebe se ne zgodi. :-) Nameščen morate imeti program za prebiranje RSS novic.
RSS program si lahko slikovito predstavljate kot časopis. V časopisu so članki – to so naročnine na RSS vire.
Ko namestite RSS program, imate prazen časopis.
Potem pa se med brskanjem po zanimivih spletnih straneh (npr. po www.druzinskapobuda.si) naročite na RSS vire, ki jih ponujajo te strani. In tako si počasi polnite svoj časopis s članki, ki vas zanimajo. Tako ste sami svoj urednik in berete zgolj tisto, kar zanima vas (npr. objave na spletni strani Družinske pobude) in ne urednika v neki časopisni hiši. Vsak dan dobite samo novice z zanimivih spletnih strani in ne štirideset strani branja, od katerega vas zanimata zgolj dve.

In kje lahko dobite RSS program?
Obstaja več različnih programov, s katerimi lahko prebirate RSS novice. Na slovenskem spletu pa je že tudi kar nekaj strani, kjer so ti programi predstavljeni skupaj z navodili za namestitev.
Če pa boste še imeli težave, se nam javite v komentarju spodaj in pomagali vam bomo.

Donacije

Družinska pobuda nima stalnih prihodkov razen članarine, ki jo plačujejo člani. Ta je minimalna zato, da ne bi bila ovira za članstvo v društvu.

Če smo bolj natančni, sploh nima drugih rednih prihodkov, razen članarine. Od začetka delovanja doslej ni od države dobila nobene podpore, čeprav so različne vlade in zakonodajalec uporabili kar nekaj naših predlogov in idej. V tem obdobju smo enkrat prejeli donacijo občine Gorenja vas-Poljane, kjer ima društvo sedež in nekajkrat so nas posamezniki podprli z denarnimi sredstvi ali računalniško opremo. Člani pa nas vseskozi poleg že plačane članarine podirajo tudi s prostovoljnimi izrednimi denarnimi prispevki.

Zato vas prosimo, da nas tudi Vi denarno podprete, če imate možnost in če tudi sicer podpirate naše delovanje.

Številka našega transakcijskega računa je 24200-9004350752

 • Donacijo nam lahko poklonite tako, da izpolnite splošno položnico in jo vplačate na pošti ali banki

 • Lahko uporabite katero od spodaj naštetih spletnih bank, v kateri imate odprt svoj račun. • Če imate odprt račun na PayPal plačilnem sistemu, lahko nakažete donacijo od tam. Spodaj kliknite na ikono Donate in potem na PayPal-ovi spletni strani vpišite želeni znesek donacije.

 • Če bi radi nakazali donacijo s kreditno kartico, to lahko na povsem varen način storite preko sistema PayPal. Spodaj kliknite Donate in na PayPal strani izberite plačilno kartico, s katero bi radi vplačali donacijo.


Včlanitev v društvo

Včlanite se lahko tako, da izpolnite pristopno izjavo, jo podpišete in pošljete na naš naslov.
Hvala.

Kdo smo?

Družinska pobuda je društvo, ki združuje starše in njihove družine. V društvo smo se združili, da na ta način pomagali ustvariti razmere v družbi, ki bodo bolj naklonjene družinskemu življenju. Razmere, ko bo družba kot celota bolj cenila in varovala družino – svojo osnovno celico.
Društvo smo ustanovili 6. aprila 1998.
Kontakt:
Družinska pobuda, društvo za družini naklonjeno družbo
Selo pri Vodicah 30B
1217 Vodice
info pri druzinskapobuda pika si
www.druzinskapobuda.si
Ostali podatki:
Matična št.: 1132415000
Davčna št.: 94174946
Transakcijski račun: SI56 0430 2000 3327 957

Izvršni odbor društva:
Predsednik: Tomaž Merše
tomaz.merse pri druzinskapobuda pika si
040 517 358
Podpredsednik: Peter Grabner
peter.grabner pri druzinskapobuda pika si
Izvoljeni član: Stane Merše
Računovodja: Andreja Grabner
Tajnik: Robert Eržen

Program društva

Društvo Družinska pobuda je prostovoljno, samostojno, nestrankarsko, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale predvsem z namenom:


 • skupnega prizadevanja za čimboljši položaj družin in otrok,

 • opozarjanja javnosti in pristojnih organov na problematiko položaja družin in otrok,

 • spremljanja izvajanja sprejete družinske politike,

 • dejavnega sodelovanja pri pripravi sprememb na področju družinske politike.

Društvo si bo v dialogu s pristojnimi organi in z različnimi oblikami javnega delovanja prizadevalo za čimbolj dosledno udejanjenje Resolucije o temeljih oblikovanja družinske politike v RS. Pri tem se bo še posebej zavzelo:


 1. Za spremembe Zakona o dohodnini, ki bodo v celoti izpolnile odločbo Ustavnega sodišča, ki določa, da morajo biti minimalni življenjski stroški otroka v celoti izvzeti iz obdavčitve.

 2. Da se ne krči število upravičencev do otroškega dodatka in da se tudi pri otroškem dodatku vpelje progresivnost višine dodatka glede na število otrok. To pomeni, da bi družina ob enakih dohodkih na družinskega člana za večje število otrok dobila tudi večji otroški dodatek za vsakega otroka. Tako bodo progresivnosti deležni tudi starši, ki niso zaposleni ali pa imajo tako nizke dohodke, da davčnih oljšav ne morejo izkoristiti v celoti.

 3. Da se delež pokrivanja minimalnih življenjskih stroškov otroka s strani države v skladu z Resolucijo povečuje, nikakor pa ne zmanjšuje. Pri tem mora biti večji poudarek na vzpodbudah za večje družine.

 4. Da se vpelje v Resoluciji predvideni varstveno vzgojni dodatek za otroke, ki niso v javnem vrtcu. S tem se varstvo in vzgoja otrok v družini prizna kot delo in se staršem omogoči svobodna izbira oblike varstva njihovih otrok.

 5. Da se materam izboljša možnosti zaposlovanja mater. Društvo predlaga olajšave pri plačevanju prispevkov pokojninskega zavarovanja, ki jih plačuje delodajalec. Olajšave bi rastle s številom otrok.

 6. Da se ob predvideni pokojninski reformi sredstva, ki so v sedanji ureditvi namenjena družini skozi krajšo delovno dobo žensk, ponovno namenijo družini skozi skrajšanje delovne dobe staršev predvsem mater. To skrajšanje mora biti progresivno glede na število otrok in mora staršem zagotavljati pokojnino za polno delovno dobo. Skrajšanje delovne dobe temelji na dejstvu, da starši z več otroki dolgoročno v pokojninsko blagajno prispevajo več kot tisti z manj ali brez otrok. Poleg tega je starševstvo za narod in državo izredno pomembno in odgovorno delo, zato ga je treba tudi pri pokojninskem zavarovanju temu primerno vrednotiti.

 7. Da se ob uvedbi davka na dodano vrednost ohranijo določila sedanjega zakona o prometnem davku, po katerem so mnogi izdelki potrebni za vzdrževanje otrok obdavčeni po najnižji davčni stopnji. Poleg tega bi bilo potrebno v skladu z Resolucijo izdelke, ki so nujno potrebni za vzdrževanje otrok, oprostiti plačila davka.

 8. Društvo si bo prizadevalo za doslednješe uresničevanje Resolucije tudi na področju stanovanjskega gospodarstva, šolstva in otroškega varstva ter ponovno oživitev delovanja Sveta za družino pri resornem ministrstvu.

Naše poslanstvo

Cilj, ki smo si ga kot društvo zadali, je družini in otrokom prijazna Slovenija. Bedimo nad izvajanjem in spremembami družinske politike v Sloveniji. Opazujemo, kaj dela vlada in česa ne, ter o vsem obveščamo javnost. Kot organ civilne družbe sodelujemo z vlado pri oblikovanju sprememb družinske politike, če vlado tako sodelovanje zanima. Z vlado sodelujemo tudi na drugih področjih izvajanja družinske politike. Poleg tega preko medijev poskušamo obveščati in ozaveščati javnost o problemih družinske politike v Sloveniji.