nedelja, 11. julij 2010

Koalicija udarila po družinah še materialno

V sredo in četrtek 30.6. in 1.7.2010 je Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide opravil drugo obravnavo predloga zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
N seji sem sodeloval tudi Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude. Kljub temu, da sem imel možnost povedati naše pripombe in kritike k predlogu zakona, jih koalicija ni upoštevala in je njen glasovalni stroj ne glede na argumente različnih predstavnikov civilne družbe in Zakonodajno pravne službe DZ deloval kot buldožer. O mnogih pripombah in argumentih se niti predstavnikom vlade niti poslancem ni niti ljubilo razpravljati, kaj šele da bi razmišljali o njihovem upoštevanju. No, teoretično še ostaja nekaj možnosti za popravke predloga zakona v tretji obravnavi, saj je bil predlo zakona na MDDSZ strokovno pripravljen tako slabo, da je imela Zakonodajno pravna služba DZ resne pripombe na več kot polovico členov, tako da je Odbor sprejel amandmaje k večini predlaganih členov.