ponedeljek, 10. maj 2010

Javna tribuna »Starši sprašujemo ministra za družino«

Družinska pobuda v četrtek, 20.5.2010 ob 17h vabi na javno tribuno STARŠI SPRAŠUJEMO MINISTRA ZA DRUŽINO.
Javna tribuna bo v dvorani Svetovnega slovenskega kondresa na Cankarjevi ulici 1 v Ljubljani.

Zelo smo veseli in hvaležni, da se je minister dr. Ivan Svetlik kljub razmeroma pozni prošnji prijazno odzval in potrdil svojo udeležbo.

Na javni tribuni bomo najprej predstavili za starše najpomembnejše novosti v predlogu zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki bo temeljito pretresel veljavni sistem družinskih prejemkov in subvencij. Ugotavljamo, da predlog zakona prinaša kar nekaj pasti, vprašanj in pomislekov, ki jih bomo predstavili ministru in pričakujemo njegova pojasnila.

Druga tema bodo novosti v predlogu modernizacije pokojninskega sistema, ki staršem ukinja še zadnje minimalne ugodnosti. Ministru bomo predstavili krivičen položaj staršev v pokojninskem sistemu ter ga vprašali, kako namerava v tem sistemu v prihodnje upoštevati, da smo starši edini, ki z vzgojo in vzdrževanjem svojih otrok zagotavljamo prvi in glavni steber sistema za celotno svojo generacijo.

V zadnjem delu pogovora se bomo lahko dotaknili še kakšne druge za starše pereče teme.

Svoja vprašanja pa boste ministru lahko postavili tudi obiskovalci v dvorani, zato vas prosimo, da se pripravite.

Starši, izkoristimo redko priložnost za neposreden dialog z ministrom, ki v največji meri kroji odnos države do staršev in družin!

Javna tribuna bo predvidoma trajala 1 uro in 30 minut.

Vabilo na 12. občni zbor

Letos se bomo člani Družinske pobude zbrali na občnem zboru v četrtek, 20.5.2010 v dvorani Svetovnega slovenskega kondresa na Cankarjevi ulici 1 v Ljubljani ob predvidoma18.30. Čas začetka se lahko zamakne za nekaj minut - odvisno od zakljuška javne tribune Starši sprašujemo ministra za družino.

Predlagam naslednji dnevni red:
  1. Sprejem dnevnega reda, izvolitev delovnega predsedstva OZ,
  2. Poročilo o delu v preteklem letu,
  3. Sprejem zaključnega računa za leto 2009, 
  4. Programske smernice za letošnje leto, 
  5. Finančni načrt za leto 2010, 
  6. Razno, 
  7. Družaben klepet.
Upam, da se bomo občnega zbora udeležili v čim večjem številu in se bo še kdo odločil, da bi posvetil nekaj svojega časa za dobrobit vseh družin v naši državi, saj izzivov žal ni vedno manj ampak vedno več. Dejstvo je, da naših interesov namesto nas samih ne bo branil nihče drug.

Ne pustite se prositi, pridite in se ponudite sami!

Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude

ponedeljek, 3. maj 2010

Novice iz COFACE


Coface je pluralalna organizacija civilne družbe, katere cilj je spodbujanje družinske politike, solidarnosti med generacijami in interesov otrok v Evropski uniji. Coface zagovarja politiko nediskriminacije in enakih možnosti med osebami in družinami ter še posebej podpira politike, katerih cilj je doseganje enakopravnosti med ženskami in moškimi.

Coface povezuje nacionalne družinske organizacije. Trenutno združuje več kot 51 organizacij v 20 državah članicah Evropske unije. Coface daje glas mnogim milijonom staršev in otrok. Tudi Družinska pobuda, društvo za družini naklonjeno družbo je polnopravna članica Coface, Združenja družinskih organizacij v Evropski uniji. Coface svoje člane sprotno obvešča o svojih aktivnostih in dosežkih preko elektronskih novic v angleškem in francoskem jeziku. Ker menimo, da bodo te zanimive tudi za člane Družinske pobude in obiskovalce naših spletnih strani, bomo sprotno objavljali elektronske novice v angleškem jeziku.

Andreja in Peter Grabner


.

Glasilo Družinska pobuda 2010

... lahko najdete na tej povezavi.