torek, 20. avgust 2019

Nekaj novosti pri družinskih prejemkih


Malenkost višji otroški dodatki in drugi prejemki iz javnih sredstev

Vlada je letos prvič po dolgih letih dopustila uskladitev višine družinskih prejemkov, ki so se s 1. julijem (izplačani v avgustu) povišali za 2,4%. Pri družinah z najnižjimi dohodki bo to pomenilo nekaj manj kot 3 EUR mesečno več za vsakega otroka, pri drugih sorazmerno manj. Dvig je seveda mnogo manjši, kot bodo podražitve v vrtcih in drugih javnih storitvah, ki se dražijo zaradi dogovora vlade s sindikati javnega sektorja o višjih plačah za javne uslužbence, račun pa vlada prelaga kar na starše, občine in uporabnike javnih storitev.

Za podaljševanje letnih pravic iz javnih sredstev ni več potrebno vlagati vloge

Za podaljšanje pravice do otroškega dodatka že od decembra lani ni več potrebno vlagati vloge na CSD. Letos jeseni ta dolgo napovedovana novost začenja veljati tudi za državno štipendijo ter subvencijo za znižano plačilo vrtca. Če torej imate veljavno odločbo o dodelitvi otroškega dodatka, državni štipendiji ali znižanem plačilu vrtca, vam za podaljšanje veljavnosti te pravice ni več potrebno vlagati vloge, saj bo to po službeni dolžnosti v mesecu predi iztekom veljavnosti pravice naredil vaš CSD.

Še vedno ste dolžni javiti vse spremembe, kakor že doslej. Prav tako je potrebno vložiti vlogo, če posamezno pravico uveljavljate prvič ali vam je bila ob zadnji vlogi zavrnjena. Vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije je potrebno na novo vložiti ob vsakem prehodu na novo stopnjo šolanja. Bodoči dijaki vložite prvo vlogo za državno štipendijo že v mesecu avgustu, da boste do štipendije upravičeni že s 1. septembrom. Enako velja za bodoče študente v mesecu septembru, da bodo štipendijo lahko dobili že s 1. oktobrom.

Če želite pri štipendiji uveljaviti dodatke za uspeh, bivanje v domu, …, morate vsako leto predložiti dokazila, da boste te dodatke lahko dobili.

Tomaž Merše

sobota, 18. maj 2019

Za družinam naklonjeno Evropsko unijo


Si želite, da bi bila EU bolj naklonjena družinam? Na politiko EU ima velik vpliv tudi Evropski parlament, katerega poslance bomo v Sloveniji volili naslednjo nedeljo. Kandidati za osem mest, ki v tem parlamentu predstavljajo Slovenijo, imajo zelo različen odnos do družin.

V zavodu Iskreni.net so v sodelovanju še z nekaterimi drugimi družinskimi organizacijami iz Evrope pripravili Manifest za evropske volitve s smernicami za družinam naklonjeno evropsko politiko in vse kandidate za evropske poslance povabili, da ga podpišejo in se s tem zavežejo, da bodo na mestu evropskega poslanca podpirali družinam naklonjene rešitve.

Zanimivo je, da manifesta ni podpisal prav noben kandidat strank vladajoče koalicije oziroma noben kandidat levega pola političnega prostora. Podpisali pa so ga kandidati strank in list, ki se že doma zavzemajo za boljši položaj družin.

Na spletni strani Iskreni.net si lahko preberete celoten manifest in seznam kandidatov za evropske poslance, ki so se s podpisom zavezali k delovanju za družinam bolj naklonjeno Evropsko unijo. 

Tomaž Merše

sreda, 15. maj 2019

Čestitke ob mednarodnem dnevu družinV Družinski pobudi vsem zakoncem, staršem, otrokom, čestitamo ob mednarodnem dnevu družin in vam želimo, da bi se znali veseliti svojih družin in biti hvaležni zanje, saj je družina nekaj najdragocenejšega, kar imamo, četudi je še tako nepopolna.

Imejte se danes še posebej radi in naj vas to navdihuje za boljše odnose tudi v prihodnje!

Tomaž Merše