sobota, 04. april 2020

Vlada je poskrbela tudi za družine in študente


Vlada je bila imenovana pred komaj tremi tedni, a je v tem času verjetno naredila več kot prejšnja v dveh letih. V izredno kratkem času smo dobili prvi paket "protikorona" ukrepov za blaženje posledic epidemije za gospodarstvo in za prebivalstvo. Pozdravljamo, da je v njem poskrbljeno tudi za pomoč v času krize za socialno najšibkejše ter za študente in za velike družine. V Družinski pobudi smo vladi predlagali pomoč za nekoliko širši krog družin, a tudi že sprejeto pomeni pomemben korak nasproti družinam. Predsednik vlade  je jasno povedal, da se tudi v vladi zavedajo, da zakon ni popoln in mu bo zato sledil vsaj še eden, bolj verjetno dva. Ko so bile objavljene smernice za pripravo tega zakona, je mnogo različnih deležnikov opozorilo na različne pomanjkljivosti in predlagalo izboljšave. Seveda niso bile vse sprejete, a zelo veliko jih je bilo; mnogo več kot pri katerem koli predlogu zakona pod katerokoli vlado v zadnjih letih.

Zato v zadnjih dneh kar težko poslušam novice v medijih, ki sami sebe imenujejo "resni mediji", ki med vsem, kar je bilo narejeno v tako kratkem času in seveda ni popolno (Kaj pa je?!), neprestano iščejo dlako v jajcu in v svojih oddajah skoraj več prostora namenijo komentarjem strank, ki še nikoli niso prevzele odgovornosti vladanja ali pa so se ji strahopetno odpovedale, kot pa razlagi in utemeljitvam odgovornih. To bi lahko bilo sprejemljivo, če bi enako ravnali tudi v času prejšnje vlade, a niso. Ali ne gre za očitna dvojna in povsem različna merila, celo pristranskost?!

Upam, da ljudje to opazijo.

Pozdravljam prizadevanja vlade in ji želim, da bi še naprej delala na tak način, ko se neprestano odziva na dogajanje in opozorila in sproti spreminja in popravlja ukrepe, za katere se izkaže, da bi lahko bili boljši.

Tomaž Merše

četrtek, 26. marec 2020

Čestitke materam ob materinskem dnevu - Predlagamo krizni dodatek tudi za družine


Včeraj je bil materinski dan.
Čestitke in zahvala vsem materam! Hvala vam!

V Družinski pobudi pozdravljamo najavljene ukrepe vlade za blaženje posledic epidemije za gospodarstvo in prebivalce, z vidika družin še posebej predlog, da bodo starši, ki so morali ostati doma zaradi višje sile (varstva otrok), izenačeni z delavci na čakanju, in znižanje stroškov za elektriko.
Ker pa so se v času epidemije mnogim družinam ob zaprtju vseh izobraževalnih ustanov in izvajanju izobraževanja na daljavo nekateri stroški opazno povečali, smo danes vladi poslali nekaj predlogov, kako bi po zgledu že napovedanega kriznega dodatka za upokojence lahko blažili tudi stiske in težave družin.
Tukaj si lahko preberete naš današnji dopis predsedniku vlade in ministrom.
Tomaž Merše

torek, 03. marec 2020

Prvič morda povečanje podpore družinam v primerjavi s stanjem pred letom 2012


Komentar koalicijskih napovedi na področju družinske politike

Starši pozdravljamo odločitev nove koalicije med SDS, NSi, SMC in DeSUS, da si za enega izmed temeljnih ciljev svoje vlade zastavijo »Izboljšanje razmer za oblikovanje in razvoj družin ter povečanje rodnosti.«

Pohvalno je, da ne ostajajo le pri deklarativnem leporečju, ampak navajajo tudi konkretna področja in rešitve, ki jih nameravajo sprejeti in izboljšati.

-       Stanovanjska shema za mlade družine, gradnja najemniških stanovanj
Čeprav je sam zapis še precej nedorečen, lahko pozdravimo zavezo, da naj bi koalicija vendarle nekoliko olajšala stanovanjsko osamosvajanje mladih družin. Upamo, da pod pojmom najemna stanovanja lahko pričakujemo za mlade družine vsaj začasno zares dostopna najemna stanovanja in inovativne pristope pri podpori mladim družinam, ki želijo priti do lastnega stanovanja (Pri ukrepih za stanovanjsko osamosvajanje mladih družin bi se lahko kaj naučili tudi v sosednji Madžarski.)
Predlagamo, da so ugodnosti za družino odvisne tudi od števila otrok v družini. 

-       Ponovna uvedba brezplačnega vrtca za drugega in vse nadaljnje otroke, ki so istočasno vključeni v vrtec, ter vzpodbude za večjo vključenost vseh otrok v vrtce vsaj eno leto pred začetkom šole
Strošek za vrtec je za veliko staršev kar precejšnje breme, zato je predlagana ponovna uvedba nekoč že veljavnega ukrepa dobrodošla. Ta lahko deluje spodbudno tudi v smislu hitrejšega odločanja za drugega otroka. V Družinski pobudi menimo, da bi ga bilo potrebno nadgraditi, tako da bi bil vrtec za tretjega in vse nadaljnje otroke v družini brezplačen ne glede na to, ali so vrtcu hkrati s kakšnim sorojencem ali ne, saj te družine v demografskem smislu prispevajo več in si zato zaslužijo večjo podporo. Pri sedanjem številu takšnih družin tudi strošek ne bo pretiran.

-       Uvedba univerzalnega otroškega dodatka
Ker je univerzalnost eno izmed temeljnih načel družinske politike, lahko pozdravimo vsako prizadevanje v to smer. Pri tem pa bi radi opozorili, da smo v analizi univerzalnosti v slovenski družinski politiki, ki smo jo v Družinski pobudi naredili lani, ugotovili, da že veljavni otroški dodatek skupaj z davčno olajšavo za vzdrževane otroke deluje presenetljivo dobro univerzalno, hkrati pa imamo v veljavni ureditvi kar nekaj anomalij, ki močno kvarijo univerzalnost naše družinske politike. Zato bodoči vladi predlagamo, da pod točko univerzalnega otroškega dodatka predvsem odpravi naslednje anomalije:
o    Vrstni red pravic pri državni štipendiji, da otroški dodatek za mlajše otroke v družini ne bo več vplival na državno štipendijo za starejše otroke.
o    Različen dohodkovni cenzus za otroški dodatek in državno štipendijo, saj naj bi ta za polnoletne dijake in študente nadomeščala otroški dodatek, ki je bil zanje ukinjen leta 2012. Dohodkovni cenzus za oba prejemka naj bo enak.
Oba navedena ukrepa sta bila že vključena v prve osnutke koalicijske pogodbe, v končni različici pa ju žal ne najdemo več.

Novi vladi želimo uspešno delo in naj uspe uresničiti čim več napovedanih rešitev v podporo slovenskim družinam. Pri tem želimo tudi konstruktivno pomagati.

Tomaž Merše