torek, 15. december 2020

Predlagamo vrnitev in nadgradnjo leta 2017 okrnjene pravice velikih družin pri letni dajatvi za motorna vozila

 


V Družinski pobudi smo pripravili in danes poslali pristojnemu ministru, predsedniku vlade in vladi predlog za vrnitev in nadgradnjo leta 2017 okrnjene pravice velikih družin pri letni dajatvi za motorna vozila.

Predlagamo, da bi pri popustu pri letni dajatvi za motorna vozila ponovno upoštevali vse otroke, ki so jih starši dolžni preživljati, kar pomeni poleg mladoletnih otrok tudi polnoletne dijake in študente, ki se redno šolajo in niso starejši od 26 let.

Poleg tega predlagamo, da bi ukrep nadgradili, tako da bi družine s štirimi ali več otroki bile upravičene do 100% popusta pri letni dajatvi za eno vozilo v družini, za družine s tremi otroki pa do 50% popusta za eno vozilo v družini.

Več o predlogu, njegovo utemeljitev in oceno potrebnih sredstev za njegovo uresničitev si lahko preberete v dopisu, ki smo ga poslali slovenski vladi.

Tomaž Merše 

sreda, 16. september 2020

Za tretjega in nadaljnje otroke v družini naj bo vrtec brezplačen brezpogojno

 
V Družinski pobudi pozdravljamo predlog za ponovno uvedbo brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnje otroke iz iste družine, ki istočasno obiskujejo vrtec, hkrati pa opozarjamo, da bi v trenutni izredno slabi demografski situaciji lahko na tem področju naredili več.

Zato smo danes pristojni ministrici in vladi predlagali, da ukrep nadgradijo, tako da bi za tretjega in vse nadaljnje otroke v družini zagotovili brezplačen vrtec brezpogojno, torej ne glede na to ali vrtec obiskujejo skupaj s še kakšnim bratom ali sestro ali ne.

V Družinski pobudi smo prepričani, da je takšna nadgradnja ukrepa, ki je predviden v koalicijski pogodbi, upravičena in smiselna, saj se zadnja leta cene programov v vrtcih precej hitro povečujejo in tako postaja plačilo teh programov  za starše vedno večji izdatek. To še posebej velja za družine z več otroki, ki jih tovrstni visoki izdatki spremljajo daljšo vrsto let. Zato vidimo ukrep brezplačnega vrtca za drugega otroka, ki je v vrtcu istočasno kot njegov bratec ali sestrica, kot dobro demografsko spodbudo staršem, da z naslednjim otrokom ne odlašajo predolgo in si tako te stroške nekoliko znižajo.

Po drugi strani pa je težko imeti več otrok v tako kratkem času, tretji in vsak nadaljnji otrok v družini pa v demografskem smislu pomenijo tako velik prispevek za celotno družbo, da bi morali kot družba in država družini v zvezi z njim odvzeti čim več stroškov. Tako bi jim pokazali, da kot družba vidimo in cenimo njihov prispevek, hkrati pa bi posredno še drugim olajšali podobo odločitev.

Dopis, ki smo ga poslali na Vlado RS, si lahko pogledate tukaj.

Tomaž Merše


sobota, 04. april 2020

Vlada je poskrbela tudi za družine in študente


Vlada je bila imenovana pred komaj tremi tedni, a je v tem času verjetno naredila več kot prejšnja v dveh letih. V izredno kratkem času smo dobili prvi paket "protikorona" ukrepov za blaženje posledic epidemije za gospodarstvo in za prebivalstvo. Pozdravljamo, da je v njem poskrbljeno tudi za pomoč v času krize za socialno najšibkejše ter za študente in za velike družine. V Družinski pobudi smo vladi predlagali pomoč za nekoliko širši krog družin, a tudi že sprejeto pomeni pomemben korak nasproti družinam. Predsednik vlade  je jasno povedal, da se tudi v vladi zavedajo, da zakon ni popoln in mu bo zato sledil vsaj še eden, bolj verjetno dva. Ko so bile objavljene smernice za pripravo tega zakona, je mnogo različnih deležnikov opozorilo na različne pomanjkljivosti in predlagalo izboljšave. Seveda niso bile vse sprejete, a zelo veliko jih je bilo; mnogo več kot pri katerem koli predlogu zakona pod katerokoli vlado v zadnjih letih.

Zato v zadnjih dneh kar težko poslušam novice v medijih, ki sami sebe imenujejo "resni mediji", ki med vsem, kar je bilo narejeno v tako kratkem času in seveda ni popolno (Kaj pa je?!), neprestano iščejo dlako v jajcu in v svojih oddajah skoraj več prostora namenijo komentarjem strank, ki še nikoli niso prevzele odgovornosti vladanja ali pa so se ji strahopetno odpovedale, kot pa razlagi in utemeljitvam odgovornih. To bi lahko bilo sprejemljivo, če bi enako ravnali tudi v času prejšnje vlade, a niso. Ali ne gre za očitna dvojna in povsem različna merila, celo pristranskost?!

Upam, da ljudje to opazijo.

Pozdravljam prizadevanja vlade in ji želim, da bi še naprej delala na tak način, ko se neprestano odziva na dogajanje in opozorila in sproti spreminja in popravlja ukrepe, za katere se izkaže, da bi lahko bili boljši.

Tomaž Merše