četrtek, 3. marec 2022

Mednarodna konferenca o položaju večjih družin 15.3.2022 v Ljubljani - VabljeniCOFACE Families Europe in Družinska pobuda, društvo za družini naklonjeno družbo

 

vabita na mednarodno konferenco

 Položaj velikih družin - prednosti in izzivi

ki bo v torek, 15. Marca 2022 

v City hotelu v Ljubljani od 9h do 16h.

 

V času vedno večjih demografskih težav, vedno večjega števila parov, ki imajo težave s plodnostjo, ter vedno več posameznikov, ki otrok sploh nočejo imeti, so večje družine eden izmed pomembnih nosilcev vzdržnega demografskega razvoja družbe.

Predstavljajo razmeroma majhen delež populacije in zato pogosto niso deležne potrebne pozornosti, posledično pa morda niso izkoriščeni vsi njihovi potenciali.

Na mednarodni konferenci bomo s pomočjo govornikov iz različnih držav EU predstavili položaj velikih družin v sodobni evropski družbi ter predvsem primere dobrih praks za izboljšanje njihovega položaja in počutja ter posledično njihovega še večjega doprinosa za celotno družbo.

Konferenca bo dragocen vir znanja ter izkušenj za vse, ki se strokovno ukvarjate z družinsko politiko, socialnim varstvom, socialnim delom, demografijo, izobraževanjem in kakorkoli želite sooblikovati prihodnost naše družbe.

Konferenca bo za omejeno število obiskovalcev potekala v živo v hotelu City hotel v Ljubljani, prisluhniti pa ji bo možno tudi preko spleta. Preko spleta bo možna samo pasivna udeležba, v dvorani pa se bo možno tudi vključiti v razpravo.

Zato se na naslovu https://konferenca.druzinskapobuda.si/ čim prej prijavite za udeležbo v živo. Tam je na voljo tudi program konference v slovenščini.

Udeleženci v živo bodo prejeli tudi potrdilo o udeležbi na konferenci.

Konferenca bo potekala v angleškem in slovenskem jeziku s sprotnim prevajanjem med obema jezikoma.

Udeležba na konferenci je brezplačna.

Če imate dodatna vprašanja, nam pišite na info@druzinskapobuda.si.

Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude

Podrobnejšo predstavitev in program konference si lahko ogledate tukaj.


četrtek, 27. januar 2022

Družinski izračun dohodnine za leto 2021

 

Čim bolje izkoristite davčne olajšave za otroke

Spet je leto naokrog in čas, da poskrbite za čim boljši izkoristek davčnih olajšav za otroke. Če želite, da bo najboljši izkoristek upoštevan že pri informativnem izračunu, morate najboljši način ugotoviti do 5. februarja in po potrebi na FURS vložiti vlogo za ta namen. Dobite jo na spletni strani FURS (Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane).

Davčne olajšave za otroke so v Sloveniji urejene tako, da se odštevajo od davčne osnove, od katere moramo plačati davek, ter tako posledično znižujejo znesek davka, ki ga moramo plačati. Urejene so progresivno, tako da je olajšava za vsakega naslednjega otroka večja kot za predhodnega. Poleg tega je tudi obdavčitev progresivna. Zato je učinek davčnih olajšav oziroma znižanje davka zaradi njih odvisno tudi od tega, kako jih uveljavimo. 

Primer izračuna v letu 2020: Oče in mama imata tri otroke in vsak povprečno plačo. Če eden uveljavi olajšavo za dva otroka, drugi pa za enega, bo njun skupni letni davčni prihranek zaradi otrok 1.956 EUR, če olajšave za vse tri otroke uveljavi le eden izmed njiju, bo skupni davčni prihranek zaradi otrok znašal 2,043 EUR, če uveljavita olajšavo vsak za 6 mesecev za vse tri otroke, pa bo njun skupni davčni prihranek 2,471 EUR letno. Razlike niso zanemarljive. Med najboljšim in najslabšim načinom je razlika kar 515 EUR.

Izkoristek je praviloma najslabši, če si starši olajšave delijo po otrocih (če oče in mama izkoristita olajšavo vsak za enega otroka ali eden za dva in drugi za enega itd). V splošnem je bolje, če olajšavo za vse otroke v celoti za vse leto ali vsaj v večjem delu (za več kot polovico mesecev) uveljavi tisti izmed staršev, ki ima višje dohodke. Od višine dohodkov staršev pa je odvisno, ali za najboljši izkoristek zadošča, da olajšave v celoti uveljavi tisti, ki ima višje dohodke, ali pa je bolje, da uveljavita olajšavo za vse otroke oba, vsak za nekaj mesecev (npr. eden za 8, drugi za 4 mesece). Če imata oče in mama približno enake dohodke, ne moreta zgrešiti, če vsak izmed njiju uveljavi olajšave za vse otroke za šest mesecev.

Najboljši način uveljavljanja olajšav za otroke si najlaže izračunate s pomočjo obrazca za izračun dohodnine, ki je prilagojen prav za ta namen. Izračun z enakimi podatki preverite še na spletni strani FURS  (Napoved za odmero dohodnine 2021).

Če ste ugotovili, da bi bilo davčne olajšave za otroke bolje uveljaviti drugače, kot ste jih pri svojih delodajalcih uveljavljali med letom, ali med letom teh olajšav sploh niste uveljavljali, in želite da se najboljši način upošteva že v informativnem izračunu, morate najkasneje do 5.2.2022 na FURS poslati »Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane«. Tako bo FURS vaše podatke upoštevala že v informativnem izračunu in boste vračilo dohodnine zaradi ugodnejšega izkoristka olajšav za otroke dobili že v poletnih mesecih. Obrazec dobite na vsakem davčnem uradu in na prej omenjeni spletni strani FURS. Vlogo lahko oddaste tudi elektronsko na spletnem portalu e-davki.

Pomembno opozorilo: Vlogo za spremembo uveljavljanja olajšav za otroke morata vložiti oče in mama.

 

Od lani lahko to vlogo tudi brez digitalnega potrdila vložite spletno preko e-davkov (Za registracijo potrebujete številko lanske odločbe oziroma informativnega izračuna o odmeri dohodnine).

Če zamudite prej omenjeni rok, lahko način uveljavljanja olajšav za otroke spremenite tudi z ugovorom na informativni izračun, ki ga starši z olajšavami za otroke običajno prejmemo v mesecu maju. Po prejemu informativnega izračuna izračunate najboljši način uveljavljanja davčnih olajšav. Če je ta drugačen od tistega v informativnem izračunu, vložite ugovor na ta izračun. FURS vam bo ponovno odmerila dohodnino in pri tem upoštevala vaše spremembe. Tudi pri tem velja, da morata za ta namen vložiti ugovor oba, oče in mama. Pri tem načinu boste vračilo preveč plačane dohodnine prejeli v jesenskih mesecih.

Ker kljub skrbni izdelavi in testiranju obrazec lahko vsebuje kakšno napako, vsak izračun preverite še s pomočjo testnega izračuna na spletni strani FURS. Če opazite razliko, ki bo večja od 1 EUR, preverite, če ste res v oba obrazca vnesli povsem enake podatke.

Če ste jih, različen rezultat pri enakih podatkih lahko kaže na napako v obrazcu, zato se v tem primeru priporočam za sporočilo, da bom zadevo lahko preveril in po potrebi popravil obrazec.

Do večje razlike lahko pride v primeru, ko je znesek regresa blizu vrednosti povprečne plače ali jo presega, saj bo natančen izračun dohodnine v tem primeru možen šele po objavi povprečne plače za leto 2021 v mesecu marcu. Do takrat tako naš obrazec kot testni izračun FURS uporabljata le oceno povprečne plače, ki ni nujno v obeh enaka, kar lahko privede do nekoliko različnega rezultata.

Tako izračun za otroški dodatek kot izračun za državno štipendijo v obrazcu sta informativne narave in se lahko razlikujeta od izračuna CSD. Tudi če izračun v obrazcu pokaže, da niste upravičeni do otroškega dodatka ali državne štipendije (še posebej, če le malo presegate mejo za upravičenost do teh prejemkov), vložite vlogo na CSD. Obrazec namreč za izračun uporablja nepopolne podatke o povprečni plači, pa tudi podatki, ki jih vi vnesete v obrazec, se lahko razlikujejo od tistih, ki jih uporabi CSD, zato izračun ni nujno povsem enak kot bi bil uraden izračun CSD. Če pri tem izračunu ugotovite kakšno napako, se enako kot pri izračunu dohodnine priporočam za sporočilo, da zadevo lahko preverim in po potrebi popravim.

Obrazec za izračun dohodnine si lahko prenesete tukaj.

Tomaž Merše

 

PS: Če ste obrazec ocenili kot koristen in vreden, lahko s prostovoljnim prispevkom podprete delovanje Družinske pobude, ki se financira izključno s prispevki članov in donatorjev.

 

Naš TRR je SI56 0430 2000 3327 957 v Novi KBM.

 

Za vašo donacijo že vnaprej hvala!

ponedeljek, 14. junij 2021

MDDSZ predlaga izboljšave družinske politike, socialnega varstva in trga dela

 

V začetku junija je MDDSZ dalo v javno razpravo štiri novele zakonov s področja družinske politike in socialnega varstva.

V Družinski pobudi pozdravljamo predlagane korake v smeri poenostavitve postopkov, univerzalnosti v družinski politiki, ločevanja družinske politike in socialnega varstva, skrbi za šolanje vseh otrok in spodbudi k večji odgovornosti vsakogar za preživljanje z delom.

Na področju družinske politike nas posebej veseli, da na pristojnem ministrstvu tudi v dejanjih kažejo razumevanje za različno naravo družinske politike in socialnega varstva.

Strinjamo se z razlago ministrstva, ki pravi, da je v središču družinske politike vsaka družina in vsak otrok kot naložba v prihodnost celotne družbe, ne glede na dohodkovni in socialni položaj družine. Tako je ena temeljnih nalog družinske politike zmanjševanje razlik v življenjski ravni med posamezniki in pari brez otrok ter družinami z otroki, ki imajo sicer primerljive lastne dohodke. Medtem je naloga ukrepov socialnega varstva družinam in posameznikom, ki tega ne zmorejo sami, zagotoviti sredstva za zadovoljevanje vsaj minimalnih življenjskih potreb. Zato je logično, da se pogoji za pridobitev pravic z enega ali drugega področja razlikujejo. 

V tem smislu podpiramo rešitve, ki so predlagane:

-       Da pravice otroški dodatek za enega otroka v družini ne bo več vplival na državno štipendijo drugega,

-       Da se pri odmeri otroškega dodatka, državne štipendije, subvencij za vrtec, šolsko malico in kosilo ne bo več upoštevalo premoženja družine ter kadrovskih štipendij in študentskega dela do višine letne minimalne plače.

-       Da pri tako imenovanih letnih pravicah, ki so namenjene družinam z otroki, ne bo več treba sporočati tako veliko sprememb. Pri tem bo sistem veliko bolj v službi ljudi in manj predvsem varuh javnih financ, saj se bo v času trajanja dodeljene pravice o njej ponovno odločalo le na željo upravičenca, ki bo o cenil, da se mu je materialni položaj tako poslabšal, da bo zaprosil za ponovni izračun. Sicer se bo o podaljšanju pravic odločalo samodejno po izteku.

-       Širitev kroga upravičenih dijakov in študentov do državne štipendije z uvedbo dveh novih dohodkovnih razredov, tako da bo zgornja dohodkovna meja za pridobitev državne štipendije enaka kot za otroški dodatek. Tako bo državna štipendija polnoletnim dijakom in študentom dejansko nadomestila otroški dodatek, ki jim ga je ukinila Svetlikova reforma leta 2012.

Ker je v javnosti nekaj polemike glede opustitve upoštevanja premoženja pri odmeri letnih pravic, bi radi poudarili, da v Družinski pobudi ta predlog podpiramo in ocenjujemo, da je utemeljen in pošten.

Ministrstvo pravilno ugotavlja, da je premoženje praviloma rezultat preteklih dohodkov, ki so bili pri družinah, ki pošteno izkazujejo vse svoje dohodke, že obdavčeni in v preteklih letih upoštevani pri odmeri letnih pravic. Zato je zanje upoštevanje premoženja pri odmeri letnih pravic krivično in predstavlja nekakšno ponavljajoče se ponovno obdavčevanje in upoštevanje preteklih dohodkov, ki so že bili obdavčeni in že upoštevani pri odmeri pravic iz javnih sredstev. Družine ga upravičeno doživljajo kot kaznovanje za preudarno ravnanje in zagotavljanje lastne ekonomske podlage za boljšo socialno varnost.

Upoštevanje premoženja pri odmeri letnih pravic iz javnih sredstev torej postavlja družine, ki so del preteklih dohodkov prihranile in jih vložile v ustvarjanje lastne dolgoročne ekonomske osnove in socialne varnosti, v slabši položaj kot družine, ki so ob enakih dohodkih vse dohodke sproti porabile in so zato zdaj upravičene do višjih letnih pravic iz javnih sredstev, kot družine, ki so ob enakih dohodkih za sprotne izdatke porabile manj in ustvarile premoženje za izboljšanje svoje sociale varnosti.

Strinjamo se, da morajo biti letne pravice iz javnih sredstev čim bolj neodvisne od premoženja, saj mora država vsakogar, tudi družine, spodbujati k čim večji ustvarjalnosti, samostojnosti in neodvisnosti. To bogati celotno družbo. Morebitna še višja stopnja upoštevanja premoženja pri odmeri letnih pravic iz javnih sredstev bi starše spodbujala, da živijo iz rok v usta in naj bodo čim bolj odvisni od države. Tak pristop na koncu siromaši celotno družbo.

Zdi se nam škoda, da ministrstvu ni uspelo upoštevanja otroškega dodatka izločiti tudi iz odmere denarne socialne pomoči, saj bi bila tako ločitev družinske politike in socialnega varstva še bolj čista. Razumemo pa pojasnilo, da jim z obstoječimi simulacijskimi orodji v tako kratkem času ni bilo mogoče ustrezno prilagoditi odmere denarne socialne pomoči in to načrtujejo v prihodnje.

Z veseljem pričakujemo avtomatizirano izdajanje informativnih izračunov za letne pravice po zgledu informativnih izračunov za dohodnino. Postopki bodo preprostejši tako za uporabnike kot za CSD.

Kar nekaj predlaganih rešitev smo v preteklosti že predlagali tudi v Družinski pobudi in nas zelo veseli, ko jih vidimo v zakonskih predlogih. Upamo, da bodo na koncu tudi sprejete in uveljavljene.

Družinska pobuda