petek, 22. maj 2009

Vabilo na 11. občni zbor društva Družinska pobuda

Draga članica, dragi član našega društva!

Leto je že temeljito naokrog in skrajni čas je, da se člani Družinske pobude srečamo na občnem zboru, ki bo letos
v ponedeljek, 25.5.2009 ob 16:45 v dvorani Slovenskega svetovnega kongresa v Ljubljani na Cankarjevi ulici 1, četrto nadstropje (vhod nasproti kina Komuna).
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda, izvolitev delovnega predsedstva OZ,
2. Poročilo o delu v preteklem letu,
3. Sprejem zaključnega računa za leto 2008,
4. Programske smernice za letošnje leto,
5. Finančni načrt za leto 2009,
6. Razno,
7. Družaben klepet.


Na svidenje v ponedeljek Tomaž Merše, predsednik

torek, 19. maj 2009

COFACE glasilo št.4/2009

This month you can read:
- Social services conference
- “Safer Internet” conference
- Employment Troika, Madrid
- Work-life balance seminar
- European Day on Solidarity Between Generations
- Common Manifesto
- UNAF (France), FPS (Belgium)
- UFHA (Italy), APEMH (Luxembourg)
- Network of welcoming families for immigrants (Salud y Familia, Spain)
- European Consumer Summit
- European Parliament Resolution, EESC Opinion
- Web site on integration
- Analysis of fathers’ involvement
- EAPN Manual
- Forthcoming events
- Statistics of the month

COFACE newsletter no.4/2009