torek, 12. november 2019

Za odpravo anomalij v slovenski družinski politikiMinistrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Ksenija Klampfer, je poleti napovedala javno razpravo o morebitni uvedbi univerzalnega otroškega dodatka v Sloveniji. Pravilno ugotavlja, da imamo v Sloveniji večino družinskih prejemkov naravnanih izrazito socialno in da bi bilo prav pri ukrepih družinske politike bolj kot doslej upoštevati načelo univerzalnosti kot eno temeljnih načel te politike.

V Družinski pobudi smo naredili analizo univerzalnosti v obstoječi družinski politiki ter kar nekaj predlogov za njeno izboljšanje (predvsem odpravo anomalij v veljavni ureditvi), da bi brez velikih reform lahko postala bolj univerzalna, kot je zdaj.
Kratek povzetek naših ugotovitev in predlogov:

-       Večina ukrepov družinske politike v RS  je naravnana socialno, kar pomeni, da je njihov učinek odvisen predvsem od dohodkov in premoženja družine.

-       Nekaj univerzalnih ukrepov imamo:

o   Dodatek za veliko družino,

o   Popust pri plačilu letne dajatve za uporabo motornega vozila za družine 4+,

o   Vračilo DMV ob nakupu novega ali uvozu rabljenega vozila za družine 3+.

-       Otroški dodatek, ki je sicer naravnan socialno, v kombinaciji z davčnimi olajšavami za vzdrževanje otroke pri dohodnini deluje presenetljivo dobro univerzalno.

-       V veljavni ureditvi družinske politike imamo kar nekaj velikih anomalij:

o   Državna štipendija:

§  Diskriminatorno upoštevanje vrstnega reda pravic iz javnih sredstev.

§  Čeprav višja kot pred 2012, večina dijakov in študentov dobi manj kot prej.

§  Cenzus mnogo nižji kot za otroški dodatek.

§  Polnoletni dijaki in študenti nad tem nizkim cenzusom so ostali brez vsakršnega dodatka iz javnih sredstev (bistveno slabše kot pred 2012, ko so imeli vsaj otroški dodatek).

o   Problem stopničastih lestvic pri odmeri otroškega dodatka, državne štipendije in subvencij plačila vrtca, šolske malice, kosila.

o   Delo staršev s skrajšanim delovnim časom je za delodajalce sorazmerno dražje.

o   Prejšnja vlada je poslabšala ureditev popusta pri plačilu letne dajatve za motorna vozila in pri nakupu vinjete za kombije za družine 4+.

o   Družinsko gledano zelo pomanjkljiva stanovanjska politika.

o   Diskriminacija poročenih študentov v zdravstvenem zavarovanju.

Zato v Družinski pobudi ocenjujemo, da da bi bilo treba v slovenski družinski politiki pred razpravami o kakšni večji reformi otroškega dodatka rešiti nekaj bistveno pomembnejših anomalij in nelogičnosti, ki močno kvarijo njeno univerzalnost in počutje družin v državi.

Celoten dokument si lahko preberete tukaj.

torek, 20. avgust 2019

Nekaj novosti pri družinskih prejemkih


Malenkost višji otroški dodatki in drugi prejemki iz javnih sredstev

Vlada je letos prvič po dolgih letih dopustila uskladitev višine družinskih prejemkov, ki so se s 1. julijem (izplačani v avgustu) povišali za 2,4%. Pri družinah z najnižjimi dohodki bo to pomenilo nekaj manj kot 3 EUR mesečno več za vsakega otroka, pri drugih sorazmerno manj. Dvig je seveda mnogo manjši, kot bodo podražitve v vrtcih in drugih javnih storitvah, ki se dražijo zaradi dogovora vlade s sindikati javnega sektorja o višjih plačah za javne uslužbence, račun pa vlada prelaga kar na starše, občine in uporabnike javnih storitev.

Za podaljševanje letnih pravic iz javnih sredstev ni več potrebno vlagati vloge

Za podaljšanje pravice do otroškega dodatka že od decembra lani ni več potrebno vlagati vloge na CSD. Letos jeseni ta dolgo napovedovana novost začenja veljati tudi za državno štipendijo ter subvencijo za znižano plačilo vrtca. Če torej imate veljavno odločbo o dodelitvi otroškega dodatka, državni štipendiji ali znižanem plačilu vrtca, vam za podaljšanje veljavnosti te pravice ni več potrebno vlagati vloge, saj bo to po službeni dolžnosti v mesecu predi iztekom veljavnosti pravice naredil vaš CSD.

Še vedno ste dolžni javiti vse spremembe, kakor že doslej. Prav tako je potrebno vložiti vlogo, če posamezno pravico uveljavljate prvič ali vam je bila ob zadnji vlogi zavrnjena. Vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije je potrebno na novo vložiti ob vsakem prehodu na novo stopnjo šolanja. Bodoči dijaki vložite prvo vlogo za državno štipendijo že v mesecu avgustu, da boste do štipendije upravičeni že s 1. septembrom. Enako velja za bodoče študente v mesecu septembru, da bodo štipendijo lahko dobili že s 1. oktobrom.

Če želite pri štipendiji uveljaviti dodatke za uspeh, bivanje v domu, …, morate vsako leto predložiti dokazila, da boste te dodatke lahko dobili.

Tomaž Merše

sobota, 18. maj 2019

Za družinam naklonjeno Evropsko unijo


Si želite, da bi bila EU bolj naklonjena družinam? Na politiko EU ima velik vpliv tudi Evropski parlament, katerega poslance bomo v Sloveniji volili naslednjo nedeljo. Kandidati za osem mest, ki v tem parlamentu predstavljajo Slovenijo, imajo zelo različen odnos do družin.

V zavodu Iskreni.net so v sodelovanju še z nekaterimi drugimi družinskimi organizacijami iz Evrope pripravili Manifest za evropske volitve s smernicami za družinam naklonjeno evropsko politiko in vse kandidate za evropske poslance povabili, da ga podpišejo in se s tem zavežejo, da bodo na mestu evropskega poslanca podpirali družinam naklonjene rešitve.

Zanimivo je, da manifesta ni podpisal prav noben kandidat strank vladajoče koalicije oziroma noben kandidat levega pola političnega prostora. Podpisali pa so ga kandidati strank in list, ki se že doma zavzemajo za boljši položaj družin.

Na spletni strani Iskreni.net si lahko preberete celoten manifest in seznam kandidatov za evropske poslance, ki so se s podpisom zavezali k delovanju za družinam bolj naklonjeno Evropsko unijo. 

Tomaž Merše

sreda, 15. maj 2019

Čestitke ob mednarodnem dnevu družinV Družinski pobudi vsem zakoncem, staršem, otrokom, čestitamo ob mednarodnem dnevu družin in vam želimo, da bi se znali veseliti svojih družin in biti hvaležni zanje, saj je družina nekaj najdragocenejšega, kar imamo, četudi je še tako nepopolna.

Imejte se danes še posebej radi in naj vas to navdihuje za boljše odnose tudi v prihodnje!

Tomaž Merše


ponedeljek, 28. januar 2019

Družinski izračun dohodnine za leto 2018


Čim bolje izkoristite davčne olajšave za otroke

Spet je leto naokrog in čas, da poskrbite za čim boljši izkoristek davčnih olajšav za otroke. Če želite, da bo najboljši izkoristek upoštevan že pri informativnem izračunu, morate najboljši način ugotoviti do 5. februarja in po potrebi na FURS vložiti vlogo za ta namen. Dobite jo na spletni strani FURS (Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane).

Davčne olajšave za otroke so v Sloveniji urejene tako, da se odštevajo od davčne osnove, od katere moramo plačati davek, ter tako posledično znižujejo znesek davka, ki ga moramo plačati. Urejene so progresivno, tako da je olajšava za vsakega naslednjega otroka večja kot za predhodnega. Poleg tega je tudi obdavčitev progresivna. Zato je učinek davčnih olajšav oziroma znižanje davka zaradi njih odvisno tudi od tega, kako jih uveljavimo. 

Primer iz leta 2018: Oče in mama imata tri otroke in vsak povprečno plačo. Če eden uveljavi olajšavo za dva otroka, drugi pa za enega, bo njun skupni letni davčni prihranek zaradi otrok 1.945 EUR, če olajšave za vse tri otroke uveljavi le eden izmed njiju, bo skupni davčni prihranek zaradi otrok znašal 1.994 EUR, če uveljavita olajšavo vsak za 6 mesecev za vse tri otroke, pa bo njun skupni davčni prihranek 2.467 EUR letno. Razlike niso zanemarljive. Med najboljšim in najslabšim načinom je razlika kar 522 EUR.

Izkoristek je praviloma najslabši, če si starši olajšave delijo po otrocih (če oče in mati izkoristita olajšavo vsak za enega otroka ali eden za dva in drugi za enega itd). V splošnem je bolje, če olajšavo za vse otroke v celoti za vse leto ali vsaj v večjem delu (za več kot polovico mesecev) uveljavi tisti izmed staršev, ki ima višje dohodke. Od višine dohodkov staršev pa je odvisno, ali za najboljši izkoristek zadošča, da olajšave v celoti uveljavi tisti, ki ima višje dohodke, ali pa je bolje, da uveljavita olajšavo za vse otroke oba, vsak za nekaj mesecev (npr. eden za 8, drugi za 4 mesece). Če imata oče in mati približno enake dohodke, ne moreta zgrešiti, če vsak izmed njiju uveljavi olajšave za vse otroke za šest mesecev.

Najboljši način uveljavljanja olajšav za otroke si najlaže izračunate s pomočjo obrazca za izračun dohodnine, ki je prilagojen prav za ta namen. Izračun z enakimi podatki preverite še na spletni strani FURS  (TESTNI IZRAČUN DOHODNINE).

Če ste ugotovili, da bi bilo davčne olajšave za otroke bolje uveljaviti drugače, kot ste jih pri svojih delodajalcih uveljavljali med letom, ali med letom teh olajšav sploh niste uveljavljali, in želite da se najboljši način upošteva že v informativnem izračunu, morate najkasneje do 5.2.2019 na FURS poslati »Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane«. Tako bo FURS vaše podatke upoštevala že v informativnem izračunu in boste vračilo dohodnine zaradi ugodnejšega izkoristka olajšav za otroke dobili že v poletnih mesecih. Obrazec dobite na vsakem davčnem uradu in na prej omenjeni spletni strani FURS. Vlogo lahko oddaste tudi elektronsko na spletnem portalu e-davki. V tem primeru boste morebitno vračilo preveč plačane dohodnine dobili vrnjeno nekaj dni prej.

Pomembno opozorilo: Vlogo za spremembo uveljavljanja olajšav za otroke morata vložiti oče in mama.Od lani lahko to vlogo tudi brez digitalnega potrdila (Za registracijo potrebujete številko lanske odločbe oziroma informativnega izračuna o odmeri dohodnine) vložite spletno preko e-davkov.

Če zamudite prej omenjeni rok, lahko način uveljavljanja olajšav za otroke spremenite tudi z ugovorom na informativni izračun, ki ga starši z olajšavami za otroke običajno prejmemo v mesecu maju. Po prejemu informativnega izračuna izračunate najboljši način uveljavljanja davčnih olajšav. Če je ta drugačen od tistega v informativnem izračunu, vložite ugovor na ta izračun. FURS vam bo ponovno odmerila dohodnino in pri tem upoštevala vaše spremembe. Tudi pri tem velja, da morata za ta namen vložiti ugovor oba, oče in mama. Pri tem načinu boste vračilo preveč plačane dohodnine prejeli v jesenskih mesecih.

Za leto 2018 se je spremenil izračun splošne olajšave pri nizkih dohodkih. Temu primerno je bil popravljen tudi obrazec za izračun dohodnine. Zato  vsak izračun preverite še s pomočjo testnega izračuna na spletni strani FURS. Če opazite razliko, ki bo večja od 1 EUR, preverite, če ste res v oba obrazca vnesli povsem enake podatke. Če ste jih, različen rezultat pri enakih podatkih lahko kaže na napako v obrazcu, zato se v tem primeru priporočam za sporočilo, da bom zadevo lahko preveril in po potrebi popravil obrazec.

Zaradi spremembe zakonodaje je bil popravljen in dopolnjen tudi izračun otroškega dodatka in državne štipendije. Tako izračun za otroški dodatek kot izračun za državno štipendijo v obrazcu sta informativne narave in se lahko razlikujeta od izračuna CSD. Tudi če izračun v obrazcu pokaže, da niste upravičeni do otroškega dodatka ali državne štipendije (še posebej, če le malo presegate mejo za upravičenost do teh prejemkov), vložite vlogo na CSD. Obrazec namreč za izračun uporablja nepopolne podatke o povprečni plači, pa tudi podatki, ki jih vi vnesete v obrazec, se lahko razlikujejo od tistih, ki jih uporabi CSD, zato izračun ni nujno povsem enak kot bi bil uraden izračun CSD. Če pri tem izračunu ugotovite kakšno napako, se enako kot pri izračunu dohodnine priporočam za sporočilo, da zadevo lahko preverim in po potrebi popravim.

Obrazec za izračun dohodnine si lahko prenesete tukaj.Tomaž MeršePS: Če ste obrazec ocenili kot koristen in vreden, lahko s prostovoljnim prispevkom podprete delovanje Družinske pobude, ki se financira izključno s prispevki članov in donatorjev.Naš TRR je SI56 0430 2000 3327 957 v Novi KBM.Za vašo donacijo že vnaprej hvala!