ponedeljek, 2. julij 2012

Družinska pobuda in Civilna iniciativa opozorili ministra Vizjaka na poslabšanje položaja družin

V torek, 26.6.2012 sta se predstavnika Družinske pobude Tomaž Merše  in Civilne iniciative za družino in pravice otrok Aleš Primc, ki je dal pobudo za sestanek, sešla z ministrom za delo, družino in socialne zadeve mag. Andrejem Vizjakom.
Ministru Vizjaku sta predlagala oblikovanje redne oblike sodelovanja pri pripravi zakonodaje, ki vpliva na položaj družin. Minister je obljubil, da bo do septembra imenoval Strokovni svet za družino, ki je posvetovalni organ ministra za področje družine, v okviru katerega bi lahko dali mnenja in predloge k zakonskim predlogom ministrstva, še preden gredo v vladni in zakonodajni postopek ter opozarjali na probleme, ki jih zaznavamo, ter predlagali rešitve zanje.
Upamo, da bo res tako.
Ministra sta opozorila na veliko poslabšanje materialnega položaja družin zaradi začetka uporabe Svetlikovega zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev  in mu predstavila široko paleto področij družinske politike, na katerih bi bilo potrebno ukrepati in za katera pričakujemo, da bomo lahko sodelovali pri pripravi zakonskih rešitev.
Med področji družinske politike, sta posebej opozorila na trenutno najbolj aktualne teme:
-          za družine uničujoče učinke Svetlikovega zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
-          večjo obremenitev družin na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ,
-          položaj staršev v pokojninskem sistemu,
-          položaj staršev na trgu dela.

Minister je zagotovil, da na ministrstvu vedno lahko dobimo statistične podatke, ki jih potrebujemo za svoje strokovno delo pri analizi učinkov obstoječe zakonodaje in pri načrtovanju predlogov za izboljšave veljavne ureditve. Upamo, da bo tako konstruktiven tudi odgovor na prošnjo za konkretne podatke.