sreda, 30. november 2005

Prošnja za razgovor z Jožetom P. Damijanom o družinski problematiki v luči predlaganih reform

Spoštovani gospod dr. Jože P Damijan!


Dovolite, da se vam na začetku na kratko predstavimo. Družinska pobuda je društvo, ki povezuje predvsem starše in si že od leta 1997 (formalno pa od 1998) prizadeva za zakonodajne rešitve, ki bi izboljšale primerjalni položaj staršev in družin. V preteklosti smo se sicer bolj kot z izboljšavami zakonodaje ukvarjali s preprečevanjem sprememb, ki bi poslabšale položaj staršev in družin. V letih svojega delovanja na področju družinske politike smo si nabrali precej znanja in izkušenj ter se izkazali s tehtnimi in utemeljenimi predlogi ter argumentirano razpravo brez čustvenih in populističnih pretiravanj. Kot osnovni način delovanja smo vedno izbirali dialog z aktualno pristojno oblastjo, saj verjamemo predvsem v moč argumenta.


Očitno so starši po vsej Sloveniji Družinsko pobudo sprejeli kot verodostojnega zagovornika svojih potreb in pravic, saj število naših članov vztrajno raste (zdaj nas je že približno 1.000), širši krog prijateljev Družinske pobude pa je še precej večji, saj smo npr. v letu 2004 v pičlih nekaj dneh zbrali preko 13.000 podpisov pod pobudo za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o predlogu zakona o dohodnini, s katerim je hotela prejšnja vlada znižati davčne olajšave za večje družine.


Z zanimanjem spremljamo razprave in tudi vaše dokumente na temo reform za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Seveda si poskušamo ustvariti sliko o tem, kako bo celoten sklop reform vplival na položaj staršev in družin. Za analizo učinkov različnih zakonskih predlogov s področja družinskih prejemkov in davkov smo si že pred časom izdelali računalniška simulacijska orodja, ki jih stalno dograjujemo in prilagajamo novim predlogom. Lahko povemo, da so se v preteklosti naši izračuni izkazali za pravilne. Ko poskušamo na podoben način obdelati vaše predloge reform, se znajdemo pred težavo pomanjkanja konkretnih podatkov in številk, ki so nujno potrebne za izvedbo izračunov in končno za ponovitev in preverjanje doslej že predstavljenih izračunov.


Poleg tega pa že predstavljeni podatki o nekaterih predlogih kažejo, da bi bili za družine, še posebej za družine z več otroki lahko precej škodljivi, če jih ne bi izvedli na pravi način. Ocenjujemo, da ne bi bilo potrebno posegati v koncept reform, če bi jih hoteli izpeljati tako, da bi bile tudi z vidika staršev in družin sprejemljive oziroma koristne ali vsaj neškodljive.


S svojim znanjem in izkušnjami smo z veseljem pripravljeni pomagati pri pripravi reform, ki bodo prispevale k vzpostavitvi okolja, v katerem bi se starši v svoji starševski vlogi počutili bolje kot danes in se zato raje in večkrat odločali za starševstvo, saj se strinjamo s predsednikom vlade, ki je ob predstavitvi vladnega programa povedal, da je močno prenizka rodnost trenutno največji strukturni problem naše države.


Zato vas prosimo za srečanje, na katerem bi skupaj pregledali, kaj konkretno (s potrebnimi številkami) je z reformami predlagano, da bomo lahko s pomočjo simulacijskih izračunov ugotovili, kaj to pomeni za starše in družine in kje bi bilo morda potrebno predloge prilagoditi. Glede na to, da ste javno povedali, da vam primanjkuje simulacijskih orodij, bo za vas morda zanimivo videti, kaj smo izdelali mi in koliko bi lahko to prišlo prav tudi vam.


V pričakovanju vašega pozitivnega odgovora in skorajšnjega srečanja vam želimo lep in miren dan!


Za Družinsko pobudo Tomaž Merše, predsednik