torek, 23. januar 2018

Družinski izračun dohodnine za leto 2017

Čim bolje izkoristite davčne olajšave za otroke
Spet je leto naokrog in čas, da poskrbite za čim boljši izkoristek davčnih olajšav za otroke. Če želite, da bo najboljši izkoristek upoštevan že pri informativnem izračunu, morate najboljši način ugotoviti do 5. februarja in po potrebi na FURS vložiti vlogo za ta namen. Dobite jo na spletni strani FURS (Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane).
Davčne olajšave za otroke so v Sloveniji urejene tako, da znižujejo davčno osnovo ter posledično znesek davka, ki ga moramo plačati. Urejene so progresivno, tako da je olajšava za vsakega naslednjega otroka večja kot za predhodnega. Zato je učinek davčnih olajšav odvisen tudi od tega, kako jih uveljavimo. 
Primer iz leta 2015: Oče in mama imata tri otroke in vsak povprečno plačo. Če eden uveljavi olajšavo za dva otroka, drugi pa za enega, bo njun skupni letni davčni prihranek zaradi otrok 1.807 EUR, če olajšave za vse tri otroke uveljavi le eden izmed njiju, bo skupni davčni prihranek zaradi otrok znašal 1.856 EUR, če uveljavita olajšavo vsak za 6 mesecev za vse tri otroke, pa bo njun skupni davčni prihranek 2.190 EUR letno. Razlike niso zanemarljive. Med najboljšim in najslabšim načinom je razlika kar 384 EUR.
Izkoristek je praviloma najslabši, če si starši olajšave delijo po otrocih (če oče in mati izkoristita olajšavo vsak za enega otroka ali eden za dva in drugi za enega itd). V splošnem je bolje, če olajšavo za vse otroke v celoti za vse leto ali vsaj v večjem delu (za več kot polovico mesecev) uveljavi tisti izmed staršev, ki ima višje dohodke. Od višine dohodkov staršev pa je odvisno, ali za najboljši izkoristek zadošča, da olajšave v celoti uveljavi tisti, ki ima višje dohodke, ali pa je bolje, da uveljavita olajšavo za vse otroke oba, vsak za nekaj mesecev (npr. eden za 8, drugi za 4 mesece). Če imata oče in mati približno enake dohodke, ne moreta zgrešiti, če vsak izmed njiju uveljavi olajšave za vse otroke za šest mesecev.
Najboljši način uveljavljanja olajšav za otroke si najlaže izračunate s pomočjo obrazca za izračun dohodnine, ki je prilagojen prav za ta namen. Izračun z enakimi podatki preverite še na spletni strani FURS  (TESTNI IZRAČUN DOHODNINE).
Če ste ugotovili, da bi bilo davčne olajšave za otroke bolje uveljaviti drugače, kot ste jih pri svojih delodajalcih uveljavljali med letom, ali med letom teh olajšav sploh niste uveljavljali, in želite da se najboljši način upošteva že v informativnem izračunu, morate najkasneje do 5.2.2018 na FURS poslati »Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane«. Tako bo FURS vaše podatke upoštevala že v informativnem izračunu in boste vračilo dohodnine zaradi ugodnejšega izkoristka olajšav za otroke dobili že v poletnih mesecih. Obrazec dobite na vsakem davčnem uradu in na spletni strani FURS.
Pomembno opozorilo: Vlogo za spremembo uveljavljanja olajšav za otroke morata vložiti oče in mama.

Letos lahko to vlogo tudi brez digitalnega potrdila (potrebujete številko lanske odločbe oziroma informativnega izračuna o odmeri dohodnine) vložite spletno preko e-davkov.
Če zamudite prej omenjeni rok, lahko način uveljavljanja olajšav za otroke spremenite tudi z ugovorom na informativni izračun, ki ga starši z olajšavami za otroke običajno prejmemo v mesecu maju. Po prejemu informativnega izračuna izračunate najboljši način uveljavljanja davčnih olajšav. Če je ta drugačen od tistega v informativnem izračunu, vložite ugovor na ta izračun. FURS vam bo ponovno odmerila dohodnino in pri tem upoštevala vaše spremembe. Tudi pri tem velja, da morata za ta namen vložiti ugovor oba, oče in mama. Pri tem načinu boste vračilo preveč plačane dohodnine prejeli v jesenskih mesecih.
Za leto 2017 so bile nekoliko spremenjene davčne stopnje za dohodke v višini nad povprečno plačo in temu primerno je bil popravljen tudi obrazec za izračun dohodnine. Zato  vsak izračun preverite še s pomočjo testnega izračuna na spletni strani FURS. Če opazite razliko, ki bo večja od 1 EUR, preverite, če ste res v oba obrazca vnesli povsem enake podatke. Če ste jih, različen rezultat pri enakih podatkih lahko kaže na napako v obrazcu, zato se v tem primeru priporočam za sporočilo, da bom zadevo lahko preveril in po potrebi popravil obrazec.
Zaradi spremembe zakonodaje je bil popravljen in dopolnjen tudi izračun otroškega dodatka in državne štipendije. Tako izračun za otroški dodatek kot izračun za državno štipendijo v obrazcu sta informativne narave in se lahko razlikujeta od izračuna CSD. Tudi če izračun v obrazcu pokaže, da niste upravičeni do otroškega dodatka ali državne štipendije (še posebej, če le malo presegate mejo za upravičenost do teh prejemkov), vložite vlogo na CSD. Obrazec namreč za izračun uporablja nepopolne podatke o povprečni plači, pa tudi podatki, ki jih vi vnesete v obrazec, se lahko razlikujejo od tistih, ki jih uporabi CSD, zato izračun ni nujno povsem enak kot bi bil uraden izračun CSD. Če pri tem izračunu ugotovite kakšno napako, se enako kot pri izračunu dohodnine priporočam za sporočilo, da zadevo lahko preverim in po potrebi popravim.
Obrazec za izračun dohodnine si lahko prenesete tukaj.

Tomaž Merše

PS: Če ste obrazec ocenili kot koristen in vreden, lahko s prostovoljnim prispevkom podprete delovanje Družinske pobude.

Naš TRR SI56 0430 2000 3327 957v Novi KBM.

sreda, 3. januar 2018

Nov obrazec za izračun otroškega dodatka

Z novim letom je otroški dodatek spet na voljo tudi družinam v 7. in 8. dohodkovnem razredu. Da bi vam olajšali ugotavljanje, ali ste po novem upravičeni do otroškega dodatka, smo posodobili obrazec za izračun dohodnine in otroškega dodatka, tako da upošteva tudi 7. in 8. dohodkovni razred. Do izdaje informativnih izračunov dohodnine za leto 2017 se bodo za odmero otroškega dodatka uporabljali še podatki o dohodkih iz leta 2016. zato je posodobljen obrazec za izračun na podlagi dohodkov za leto 2016.

Posodobljen obrazec dobite tukaj.

Do konca meseca bomo objavili tudi obrazec za izračun dohodnine za leto 2017, da boste lahko kar najbolje izkoristili davčne olajšave za otroke.

Tomaž Merše