petek, 1. avgust 2008

Odgovori NSi in LDS na vprašalnik o družinski politiki

Letos jeseni bodo volitve poslancev v DZ. Zato smo parlamentarnim strankam v prvi polovici meseca junija poslali vprašalnik z vprašanji o njihovem odnosu do družinske politike, doslej opravljenem delu in načrtih oziroma obljubah za nov mandat na tem področju ter mnenju o nekaterih konkretnih predlogih Družinske pobude. Stranke smo prosili, da nam izpolnjene vprašalnike vrnejo do konca meseca junija.


V predvidenem roku nam je izčrpno izpolnjen vprašalnik poslala le poslanska skupina NSi. Izrekli so podporo večini naših predlogov in navedli več rešitev, ki so jih v tem mandatu predlagali in tudi uresničili. Poleg bolj odmevnih, ki jih verjetno vsi že poznate, naj omenim dve manj znani, kot je 50% znižanje prispevka za uporabo državnih cest za družine s štirimi ali več otroki in odprava upravne takse za sklenitev zakonske zveze. Da ne gre le za besede, potrjujejo tudi izkušnje tega mandata, ko nas je poslanska skupina NSi večkrat prosila za mnenje ali posvet in naše predloge vsaj do neke mere tudi upoštevala. Seveda bi bili še bolj zadovoljni, če bi bilo tega več.


Drugi in doslej zadnji izpolnjen vprašalnik nam je poslala LDS. Vprašalnik je izpolnjen le delno in bistveno manj konkretno. Glede konkretnih predlogov Družinske pobude se večinoma niso zares izrekli, saj prevladuje odgovor »je zanimiv, potreben sprememb in potem morda vreden podpore«, pri čemer se glede izvedljivosti večinoma izgovarjajo na omejitve javnih financ, pri kar nekaj predlogih pa so tudi jasno povedali, da jih ne podpirajo. Zanimivo je, da so kljub dejstvu, da so 12 let imeli v rokah škarje in platno in da se v zadnjih letih stanje ni slabšalo (na nekaterih področjih se je izboljšalo), zelo kritični do obstoječega stanja na področju družinske politike.


Izpolnitev vprašalnika so nam obljubili tudi v SLS, vendar ga do danes še nismo prejeli. V preteklosti so že večkrat izkazali podporo družinam naklonjenim rešitvam in tudi sami predlagali nekaj takšnih. Upamo, da nam bodo čim prej poslali tudi kaj bolj konkretnega.


V SD so nas napotili na branje njihovega alternativnega vladnega programa, ki je v nekaterih točkah kar zanimivo branje in obljublja tudi nekaj rešitev, na katere Družinska pobuda opozarja že precej let. Na nekaterih področjih zagovarjajo povsem nasprotne predloge, ponekod pa je besedilo dokaj neoprijemljivo. Previdnost pri branju nam nalagajo pretekle izkušnje, saj v času, ko je stranka precej let imela pomemben vpliv v vladi, za enake predloge ni bilo prave volje in posluha. Omenjeni program najdete spletni strani SD.


Iz stranke Lipa so nam poslali svoj statut in program ter obljubili še volilni program. V prejetem programu stranke je zelo malo konkretno oprijemljivega, pri čemer staršem in družini ni namenjeno prav veliko prostora. Morda bo volilni program kaj bolj konkreten.


Iz ostalih strank nismo prejeli nobenega odgovora. Komentar takšnega odnosa prepuščamo kar vam, spoštovani člani in prijatelji Družinske pobude ter obiskovalci naše spletne strani..


Upamo, da bo objava prvih rezultatov vprašalnika vzpodbudila še ostale stranke, da nam bodo poslale svoje odgovore in bomo do jeseni lahko sestavili celovitejšo sliko na tem področju.