sreda, 16. september 2020

Za tretjega in nadaljnje otroke v družini naj bo vrtec brezplačen brezpogojno

 
V Družinski pobudi pozdravljamo predlog za ponovno uvedbo brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnje otroke iz iste družine, ki istočasno obiskujejo vrtec, hkrati pa opozarjamo, da bi v trenutni izredno slabi demografski situaciji lahko na tem področju naredili več.

Zato smo danes pristojni ministrici in vladi predlagali, da ukrep nadgradijo, tako da bi za tretjega in vse nadaljnje otroke v družini zagotovili brezplačen vrtec brezpogojno, torej ne glede na to ali vrtec obiskujejo skupaj s še kakšnim bratom ali sestro ali ne.

V Družinski pobudi smo prepričani, da je takšna nadgradnja ukrepa, ki je predviden v koalicijski pogodbi, upravičena in smiselna, saj se zadnja leta cene programov v vrtcih precej hitro povečujejo in tako postaja plačilo teh programov  za starše vedno večji izdatek. To še posebej velja za družine z več otroki, ki jih tovrstni visoki izdatki spremljajo daljšo vrsto let. Zato vidimo ukrep brezplačnega vrtca za drugega otroka, ki je v vrtcu istočasno kot njegov bratec ali sestrica, kot dobro demografsko spodbudo staršem, da z naslednjim otrokom ne odlašajo predolgo in si tako te stroške nekoliko znižajo.

Po drugi strani pa je težko imeti več otrok v tako kratkem času, tretji in vsak nadaljnji otrok v družini pa v demografskem smislu pomenijo tako velik prispevek za celotno družbo, da bi morali kot družba in država družini v zvezi z njim odvzeti čim več stroškov. Tako bi jim pokazali, da kot družba vidimo in cenimo njihov prispevek, hkrati pa bi posredno še drugim olajšali podobo odločitev.

Dopis, ki smo ga poslali na Vlado RS, si lahko pogledate tukaj.

Tomaž Merše