četrtek, 31. januar 2013

Dobrodošel, a žal le majhen korak v odpravljanju anomalij Svetlikovega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Izjava Družinske pobude ob sprejemanju novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
V petek, 1.2.2013, bo DZ predvidoma obravnaval novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), s katero bo omilil upoštevanje dobrodelne pomoči humanitarnih organizacij socialno ogroženim družinam pri ugotavljanju dohodkov družine. Gre za drugi majhen korak (prvi je bil narejen z novelo Zakona o šolski prehrani) v smeri odpravljanja anomalij in krivic Svetlikovega zakona, ki ga je sprejela že prejšnja socialdemokratsko liberalna vlada, svoje uničujoče učinke predvsem za socialno razmeroma šibke družine, na katere smo organizacije civilne družbe opozarjale že ob njegovem sprejemanju, pa je začel kazati v letu 2012, ko se je začel uporabljati.
V Družinski pobudi pozdravljamo vsako prizadevanje za zmanjševanje anomalij in krivic ZUPJS, hkrati pa opozarjamo, da jih v zakonu tudi po tej majhni izboljšavi še vedno kar mrgoli in bi bil potreben temeljite prenove, saj je povsem brez utemeljitve radikalno in brezobzirno zarezal v socialni položaj družin, pri čemer so bile najbolj prizadete predvsem družine s podpovprečnimi dohodki, torej socialno že prej razmeroma šibke družine. Nekatere družine so samo zaradi ZUPJS izgubile tudi do 12% celotnega družinskega proračuna.
Spomnimo samo na nekaj posledic ZUPJS za družine:
-        Zakon je vsem mladoletnim dijakom odvzel državno štipendijo. Čeprav je takratni minister Svetlik trdil, da bo to nadomestil višji otroški dodatek  (Žal to ni bila edina izjava ministra Svetlika, ki se je izkazala za neverodostojno), so dijaki, ki so izgubili štipendijo, v povprečju izgubili približno po 100EUR mesečno.
-        Zakon je ukinil otroški dodatek za študente. Po ministrovih besedah naj bi ga nadoknadile višje štipendije, a je bilo zvišanje štipendij precej manjše od odvzetih otroških dodatkov.
-        Zaradi vštevanja otroškega dodatka med dohodke, ki se upoštevajo pri določanju plačila za vrtec, zelo veliko družin predvsem iz najnižjih dohodkovnih razredov ob povsem nespremenjenih dohodkih po novem za vrtec plačuje za en ali celo dva razreda ali za 30 do 90 EUR več kot prej.
-        Zaradi nelogičnega upoštevanja premoženja (tudi povsem nelikvidnega in celo takega, s katerim družina ne more razpolagati), se je mnogim družinam zmanjšal otroški dodatek, povečalo plačilo vrtca, zmanjšala ali ukinila subvencija šolske prehrane ...
-        Zaradi zapletenih postopkov, nedorečenosti in nelogičnosti, imajo CSD kopico odvečnega dela z izdajanjem nepotrebnih ali preobsežnih odločb, zaradi česar prihaja pri izdajanju odločb do nesprejemljivih zamud, neenakega obravnavanja upravičencev v enakih ali primerljivih situacijah, nerazumnih in nepotrebnih administrativnih obremenitev upravičencev in CSD.
-        Čeprav je minister ob sprejemanju zakona napovedoval, da naj ne bi šlo za varčevalni zakon, je ta zakon družinam pobral celo veliko več sredstev kot t.i. varčevalni ZUJF iz lanskega leta, ki je prav tako družine obremenil bolj kot druge skupine prebivalcev.
Zato pozivamo vlado in Državni zbor, da na podlagi podatkov, ki so v precejšnji meri že na voljo, nemudoma pristopita k resni in temeljiti prenovi t.i. »nove socialne zakonodaje«, v njej jasno ločita strokovno povsem različni področji socialnega skrbstva in družinske politike, tako da bo vsako področje lahko delovalo učinkovito, pregledno in zares v smeri doseganja ciljev, katerim je namenjeno.
V Družinski pobudi smo pri tem pripravljeni konstruktivno pomagati in sodelovati s svojim znanjem, izkušnjami in predlogi.
Tomaž Merše

sobota, 12. januar 2013

Dohodnina 2012 in davčne olajšave za otroke

Podobno kot prejšnja leta smo v Družinski pobudi tudi letos pripravili obrazec za izračun dohodnine, ki omogoča hiter in preprost izračun najugodnejšega načina uveljavljanja davčnih olajšav za otroke. Dobite ga tukaj. Ker ima vsak izdelek lahko tudi napake, si izračun dohodnine z enakimi podatki preverite še na spletni strani DURSa (povezava TESTNI IZRAČUN DOHODNINE), kjer najdete testni izračun dohodnine za leto 2012. Če se vam izračun razlikuje za več kot 1 EUR, preverite, ali ste v oba obrazca res vnesli povsem enake podatke. Če razloga za razliko ne najdete v vnesenih podatkih, mi sporočite, da ugotovim, kje je razlog za razliko, oziroma ali je v obrazcu za izračun morda še kakšna napaka.

Novost letošnjega obrazca je povsem nov izračun otroškega dodatka v skladu z zadnjo zakonodajo (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakon za uravnoteženje javnih financ). Izračun temelji na izračunu dohodkov za leto 2012 (izračun dohodnine), zato bo uporaben in veljaven za odločbe, ki bodo izdane na podlagi vlog od 1.4.2013 naprej, ko bodo tudi CSD začeli uporabljati podatke iz leta 2012. Ker še ne poznamo povprečne plače za leto 2012, izračun za otroški dodatek deluje le na podlagi ocene in zato meje dohodkovnih razredov še niso povsem zanesljive, posledično pa je možna napaka pri določitvi dohodkovnega razreda, če ste blizu meje. Ker gre za povsem nov obrazec, je prav možno, da vsebuje še kakšno napako ali da v njem kaj manjka. Če odkrijete kakšno napako, se priporočam za obvestilo, da bi obrazec lahko popravil.

Informativni izračun dohodnine in davčne olajšave za vzdrževane otroke

Zdaj smo se že navadili, da nam ni več treba izpolnjevati in vlagati davčne napovedi, ampak bomo enako kot zadnjih nekaj let na dom prejeli informativni izračun odmere dohodnine.

Če ste s pomočjo obrazca za izračun dohodnine ugotovili, da se najboljši način uveljavljanja davčnih olajšav za otroke razlikuje od tistega, po katerem ste pri svojih delodajalcih te olajšave uveljavljali med letom ali med letom teh olajšav sploh niste uveljavljali, morate poskrbeti, da bo DURS pri končni odmeri vaše dohodnine upoštevala za vas najugodnejši način.

Pri tem velja, da se za najboljši učinek olajšav otroke vedno deli po mesecih (vsak izmed staršev za nekaj mesecev uveljavlja olajšavo za vse otroke). Če oče in mama uveljavljata olajšave eden za ene otroke, drug pa za druge, je izkoristek zagotovo manjši.

Primer: Oče in mama imata vsak povprečno plačo in tri otroke. Če eden uveljavi olajšavo za dva otroka, drugi pa za enega, bo njun davčni prihranek zaradi otrok 1.763 EUR, če olajšave za vse tri otroke uveljavi le eden izmed njiju, bo davčni prihranek zaradi otrok znašal 1.811 EUR, če uveljavita olajšavo vsak za 6 mesecev za vse tri otroke, pa bo njun davčni prihranek 2.136 EUR. Kot vidite, razlike niso zanemarljive.

Če želite da se ta način upošteva že v informativnem izračunu, morate najkasneje do 5.2.2013 na DURS poslati vlogo »Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2012« V tem primeru bo DURS vaše podatke upošteval že v prvem informativnem izračunu in boste vračilo dohodnine zaradi ugodnejšega izkoristka olajšav za otroke dobili že v poletnih mesecih. Obrazec dobite na vsakem davčnem uradu in na spletni strani DURSa, kjer dobite tudi druge informacije v zvezi z dohodnino za leto 2012 (Tule pa je še neposredna povezava na obrazec.).

Pomembno opozorilo: Vlogo o spremenjenem uveljavljanju olajšav za otroke morata vložiti oče in mama.
Informativni izračun, ki ga starši z olajšavami za otroke običajno prejmemo v mesecu maju, bo po določenem času postal odločba o odmeri dohodnine. Če se s čim v tem izračunu ne bomo strinjali, bomo morali v predvidenem roku vložiti ugovor, da bo DURS naš primer ponovno obravnavala.

Ugovor na informativni izračun je tudi druga možnost za spremembo načina uveljavljanja davčnih olajšav za otroke. Po prejemu informativnega izračuna izračunate najboljši način uveljavljanja davčnih olajšav. Če je ta drugačen od tistega v informativnem izračunu, vložite ugovor na ta izračun. DURS vam bo ponovno odmerila dohodnino in pri tem upoštevala vaše spremembe. Končna odločba bo izdelana šele jeseni in tako boste tudi vračilo dohodnine zaradi ugodnejšega izkoristka olajšav za otroke dobili šele jeseni oziroma proti koncu leta. Tudi pri tem velja, da morata za ta namen vložiti ugovor oba, oče in mama.

Želim vam čim boljši izkoristek davčnih olajšav, predvsem pa veselja in ljubezni v vaših družinah!

Tomaž Merše

Obrazec lahko dobite tukaj.