sreda, 26. december 2012

Božično pismo članom

Draga članica, dragi član Družinske pobude!

Za nami je še eno izredno naporno in za marsikoga izmed nas zaradi učinkov vsestranske krize v naši družbi ali kakšne druge stiske tudi zelo težko leto. Kljub temu pa imamo tudi letos gotovo veliko razlogov za hvaležnost in upanje za prihodnost. zazrimo se drug v drugega, mož v ženo, mati, oče v otroka, fant v dekle ..., poglejmo si v oči in spoznajmo, kje so naši največji in najdragocenejši zakladi, za katere se je zares vredno potruditi v življenju.

Morda je to tudi eno izmed sporočil božiča, ki nam govori o Bogu, ki je prišel med nas kot otrok v družini in tako dal še posebno vrednost in pomen vsakemu paru in vsaki družini. 
Veselimo se tega in podarjajmo drug drugemu.

Kriza je lahko povzročila, da se mora kdo z materialnimi dobrinami ukvarjati še več kot prej, da lahko zagotovi preživetje svoje družine, a vendar je lahko tudi priložnost za bogatitev odnosov, da namesto fizičnih daril drug drugemu podarimo raje nekaj svojega časa, nekaj sebe. Tudi če nas k temu ne silijo zunanje okoliščine, poskusimo, saj so ravno naši odnosi tisto, kar ostane in ima trajno vrednost.

Zato vam v novem letu želim čim več medsebojno podarjenega časa in ljubezni. Več ju bo, bolj bomo srečni in več bomo našli moči in energije za izboljšanje svojega osebnega življenja in morda tudi v svoji bližnji ali širši okolici ali družbi. To lahko delate tudi v Družinski pobudi.
Veseli vas bomo.

Naj nas veselje in upanje Božiča spremljata tudi skozi vse novo leto 2013.

Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude s sodelavci

Nekaj besed o letu, ki se izteka
Iztekajoče se leto je bilo za bolj izpostavljene sodelavce Družinske pobude zelo naporno. Spomnimo se samo kampanje pred referendumom o Družinskem zakoniku, zakona za uravnoteženje javnih financ in pokojninske reforme, ... 
Zakonodaja in dialog z oblastjo
Takoj na začetku leta 2012 smo sodelovali pri zbiranju podpisov za referendum o Družinskem zakoniku. Podpisi so bili zbrani v rekordnem času. Hvala vsem, ki ste pri tem pomagali! Pred vložitvijo podpisov v Državni zbor smo politiki in javnosti predstavili kompromisni predlog Družinskega zakonika, s katerim bi se lahko izognili referendumu. Ta predlog ni bil idealen in je bil vsebinsko slabši od zavrnitve zakonika na referendumu, a želeli smo ponuditi možnost, da bi se izognili ponovni polarizaciji in nestrpni ter agresivni kampanji. A zagovorniki zakonika, ki so še nekaj mesecev prej referendum označevali za kršenje človekovih pravic, se o tem niso hoteli niti pogovarjati. 
Sledila je izredno naporna in neprijetna referendumska kampanja in na materinski dan glasovanje za pravice otrok ter spoštovanje očetovstva in materinstva v Sloveniji. Uspeh je odmeval tudi preko naših meja. Čestitali so nam predstavniki več članic evropske zveze družinskih organizacij. Hvala za pomoč!
Takoj po referendumu (vlada nam ni dala niti dneva počitka) smo se morali začeti ukvarjati s predlogom zakona za uravnoteženje javnih financ, ki je v svojem prvotnem predlogu pomenil neke vrste konec družinske politike v naši državi, saj bi ukinil skoraj vse univerzalne ukrepe v podporo družini. V maju in juniju smo se intenzivno ukvarjali z različnimi predlogi in rešitvami, kako zagotoviti potrebne prihranke v državnem proračunu in čim manj okrniti družinsko politiko. Skozi večkratna pogajanja z ministrom Vizjakom, javne izjave in nastope v medijih smo dosegli, da noben ukrep družinske politike ni bil ukinjen ali zmanjšan trajno, da se za drugega otroka v vrtcu plačuje bistveno manj, kot je bilo predlagano, in tudi precej manj, kot so predlagale koalicijske stranke, ki so si tudi prizadevale za boljši položaj družin, da je vlada opustila predlog znižanja bolniških nadomestil za nego otroka, da se je povečal starševski dodatek, ki ga po rojstvu otroka eno leto prejemajo nezaposlene mamice in mamice študentke.
Sredi poletja smo imeli sestanek z ministrom Vizjakom, na katerem smo se pogovarjali o možnostih boljšega sodelovanja in učinkih Svetlikovega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev na družine, s čemer se postopno ukvarjamo vse letošnje leto.
Jesen je bila zaznamovana predvsem s pokojninsko reformo, ki tudi v sprejeti različici položaj staršev zaostruje bolj kot položaj drugih zavarovancev, tako da z njo nikakor ne moremo biti v celoti zadovoljni, a vendar nam je skupaj s Civilno iniciativo za družino in pravice otrok uspelo doseči nekaj pomembnih omilitev in izboljšav zakona. Tako sprejeti zakon daje precej večje možnosti časovnih bonusov zaradi otrok (žal samo materam) kot prvotni predlog. Kot zelo pomembno izboljšavo, ki je bila sprejeta na našo pobudo, pa štejemo uvedbo subvencioniranja prve zaposlitve matere z otrokom mlajšim od treh let za nedoločen čas in črtanje diskriminatornega določila, ki je otroku, ki je upravičen do družinske pokojnine to odvzelo, če se je poročil. Tako se bodo zdaj mladi, ki prejemajo družinsko pokojnino, lahko poročili brez strahu, da bi to pokojnino zaradi poroke izgubili, kot je veljalo do sedaj. Mladi pari tako ne bodo več prisiljeni zaradi ohranitve vira preživljanja živeti v nasprotju s svojim prepričanjem in vrednotami.
Takoj po zaključku zgodbe o pokojninski reformi, smo se resneje lotili zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Na ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve smo naslovili prošnjo za vrsto statističnih podatkov in več vsebinskih vprašanj glede problematike izvajanja in same vsebine zakona. Že v prvi polovici meseca sem se tako sestal z Davorjem Dominkušem, direktorjem Direktorata za socialne zadeve, na katerem je predstavil nekaj podatkov in obljubil večino podatkov, za katere smo prosili, v bližnji prihodnosti. V pogovoru smo se dotaknili tudi večine vsebinskih vprašanj glede zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Pri nekaterih so stališča ostala močno različna, pri nekaterih smo našli skupne točke in možnosti izboljšav. Dogovorili smo se za nadaljnje sodelovanje, tako da nam dela očitno ne bo zmanjkalo.
Ob koncu naj vas opozorim, da je v januarju potrebno Davčni upravi sporočiti, kako želite uveljavljati davčne olajšave za otroke (če jih želite drugače kot med letom). Pri izračunu najboljšega načina si boste tudi letos lahko pomagali z obrazcem, ki bo pravočasno objavljen na www.druzinskpobuda.si. 
Mnogi starši moramo v decembru vložiti novo vlogo za uveljavljanje znižanega plačila za vrtec. Za ta namen je zdaj na voljo tudi poenostavljen obrazec, a bodite pozorni na navodila. Uporabite ga lahko samo v primeru, da gre le za podaljšanje pravice, ki jo trenutno že imate, in da v vaši družini ni prišlo do katere tam navedene spremembe.    


petek, 7. december 2012

Nujno obvestilo za starše

Ste rodili otroka pred letom 2000 in takrat niste bili zaposleni ali drugače pokojninsko zavarovani? Veljavni pokojninski zakon vam omogoča, da za čas skrbi za otroka v prvem letu njegovega življenja za vsakega takega otroka, uveljavite pravico do enega leta dodane pokojninske dobe, kar vam bo ob upokojitvi še kako prav prišlo. Novi zakon to pravico ukinja, zato jo lahko uveljavite le še do konca letošnjega leta. Če je v prvem letu za otroka skrbel oče (je bil doma z otrokom in ni bil zaposlen ali drugače pokojninsko zavarovan), lahko to pravico uveljavi oče, lahko pa tudi mati in oče vsak en del (skupaj največ eno leto). Pravico uveljavite na svoji območni enoti Zavoda (ZPIZ), pri čemer potrebujete obrazec »Zahteva za ugotovitev pokojninske dobe«, ki ga dobite na ZPIZ  ali na spletu: www.zpiz.si (na dnu rubrike »Obrazci« pod naslovom »Drugo«)in delovno knjižico.
Če te pravice še niste uveljavili, pohitite, saj to lahko storite samo še do konca letošnjega leta.
Za matere, ki so rodile v letu 2000 ali kasneje in takrat niso bile zaposlene, je pokojninsko zavarovanje urejeno skupaj s starševskim dodatkom, do katerega so upravičene v prvem letu otrokovega življenja, in jim ni treba storiti nič.

Tomaž Merše