petek, 7. december 2012

Nujno obvestilo za starše

Ste rodili otroka pred letom 2000 in takrat niste bili zaposleni ali drugače pokojninsko zavarovani? Veljavni pokojninski zakon vam omogoča, da za čas skrbi za otroka v prvem letu njegovega življenja za vsakega takega otroka, uveljavite pravico do enega leta dodane pokojninske dobe, kar vam bo ob upokojitvi še kako prav prišlo. Novi zakon to pravico ukinja, zato jo lahko uveljavite le še do konca letošnjega leta. Če je v prvem letu za otroka skrbel oče (je bil doma z otrokom in ni bil zaposlen ali drugače pokojninsko zavarovan), lahko to pravico uveljavi oče, lahko pa tudi mati in oče vsak en del (skupaj največ eno leto). Pravico uveljavite na svoji območni enoti Zavoda (ZPIZ), pri čemer potrebujete obrazec »Zahteva za ugotovitev pokojninske dobe«, ki ga dobite na ZPIZ  ali na spletu: www.zpiz.si (na dnu rubrike »Obrazci« pod naslovom »Drugo«)in delovno knjižico.
Če te pravice še niste uveljavili, pohitite, saj to lahko storite samo še do konca letošnjega leta.
Za matere, ki so rodile v letu 2000 ali kasneje in takrat niso bile zaposlene, je pokojninsko zavarovanje urejeno skupaj s starševskim dodatkom, do katerega so upravičene v prvem letu otrokovega življenja, in jim ni treba storiti nič.

Tomaž Merše

2 komentarja:

 1. Kopiram z nekega drugega foruma

  Če prav razumem, je tole ostalo

  19. člen [imss.dz-rs.si]
  (podlage v drugih predpisih)
  (1) Obvezno se zavarujejo osebe, za katere tako določajo predpisi, ki urejajo
  trg dela, in sicer brezposelni, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer
  brezposelnosti in osebe, ki so do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne
  pokojnine upravičene do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  pri zavodu za zaposlovanje.
  (2) Obvezno se zavarujejo osebe, za katere tako določajo predpisi, ki urejajo
  starševsko varstvo, in sicer eden od staršev, ki je upravičenec do starševskega
  dodatka, če ni obvezno zavarovan na drugi podlagi; do delnega plačila za izgubljeni
  dohodek; do starševskega nadomestila in nima pravice do starševskega dopusta ter ni
  obvezno zavarovan na drugi podlagi; do plačila sorazmernega dela prispevkov in
  pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi varstva in nege otroka za razliko do
  polnega delovnega časa.
  (3) Obvezno se zavarujejo osebe, ki so upravičene do nadomestila zaradi
  začasne nezmožnosti za delo po prenehanju delovnega razmerja v skladu s predpisi, ki
  urejajo zdravstveno zavarovanje, če niso obvezno zavarovane na drugi podlagi.
  .
  .
  .
  152. člen
  (zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca)
  (1) Zavezanci za plačilo prispevkov zavarovancev za pokojninsko in
  invalidsko zavarovanje so:
  - zavarovanci iz 14., 15., 16., 17., 18. in 25. člena tega zakona ter zavarovanci iz 19.
  člena tega zakona, če ni s tem zakonom določeno drugače;
  - Republika Slovenija za zavarovance iz drugega odstavka 19. člena tega zakona, ki
  so upravičeni do starševskega dodatka po predpisih, ki urejajo starševstvo; za
  zaposlene, ki so po predpisih, ki urejajo starševstvo, upravičeni do plačila
  prispevka zaradi dela s krajšim delovnim časom od polnega, za razliko do polnega
  delovnega časa; za zavarovance iz petega in sedmega odstavka 19. člena tega
  zakona;
  - zavod za zaposlovanje za zavarovance iz prvega odstavka 19. člena tega zakona,
  ki imajo pravico do plačila prispevkov;
  .

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ja, tole ostaja in je približno enako kot velja doslej.

   Izbriši