torek, 15. december 2020

Predlagamo vrnitev in nadgradnjo leta 2017 okrnjene pravice velikih družin pri letni dajatvi za motorna vozila

 


V Družinski pobudi smo pripravili in danes poslali pristojnemu ministru, predsedniku vlade in vladi predlog za vrnitev in nadgradnjo leta 2017 okrnjene pravice velikih družin pri letni dajatvi za motorna vozila.

Predlagamo, da bi pri popustu pri letni dajatvi za motorna vozila ponovno upoštevali vse otroke, ki so jih starši dolžni preživljati, kar pomeni poleg mladoletnih otrok tudi polnoletne dijake in študente, ki se redno šolajo in niso starejši od 26 let.

Poleg tega predlagamo, da bi ukrep nadgradili, tako da bi družine s štirimi ali več otroki bile upravičene do 100% popusta pri letni dajatvi za eno vozilo v družini, za družine s tremi otroki pa do 50% popusta za eno vozilo v družini.

Več o predlogu, njegovo utemeljitev in oceno potrebnih sredstev za njegovo uresničitev si lahko preberete v dopisu, ki smo ga poslali slovenski vladi.

Tomaž Merše 

sreda, 16. september 2020

Za tretjega in nadaljnje otroke v družini naj bo vrtec brezplačen brezpogojno

 
V Družinski pobudi pozdravljamo predlog za ponovno uvedbo brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnje otroke iz iste družine, ki istočasno obiskujejo vrtec, hkrati pa opozarjamo, da bi v trenutni izredno slabi demografski situaciji lahko na tem področju naredili več.

Zato smo danes pristojni ministrici in vladi predlagali, da ukrep nadgradijo, tako da bi za tretjega in vse nadaljnje otroke v družini zagotovili brezplačen vrtec brezpogojno, torej ne glede na to ali vrtec obiskujejo skupaj s še kakšnim bratom ali sestro ali ne.

V Družinski pobudi smo prepričani, da je takšna nadgradnja ukrepa, ki je predviden v koalicijski pogodbi, upravičena in smiselna, saj se zadnja leta cene programov v vrtcih precej hitro povečujejo in tako postaja plačilo teh programov  za starše vedno večji izdatek. To še posebej velja za družine z več otroki, ki jih tovrstni visoki izdatki spremljajo daljšo vrsto let. Zato vidimo ukrep brezplačnega vrtca za drugega otroka, ki je v vrtcu istočasno kot njegov bratec ali sestrica, kot dobro demografsko spodbudo staršem, da z naslednjim otrokom ne odlašajo predolgo in si tako te stroške nekoliko znižajo.

Po drugi strani pa je težko imeti več otrok v tako kratkem času, tretji in vsak nadaljnji otrok v družini pa v demografskem smislu pomenijo tako velik prispevek za celotno družbo, da bi morali kot družba in država družini v zvezi z njim odvzeti čim več stroškov. Tako bi jim pokazali, da kot družba vidimo in cenimo njihov prispevek, hkrati pa bi posredno še drugim olajšali podobo odločitev.

Dopis, ki smo ga poslali na Vlado RS, si lahko pogledate tukaj.

Tomaž Merše


sobota, 4. april 2020

Vlada je poskrbela tudi za družine in študente


Vlada je bila imenovana pred komaj tremi tedni, a je v tem času verjetno naredila več kot prejšnja v dveh letih. V izredno kratkem času smo dobili prvi paket "protikorona" ukrepov za blaženje posledic epidemije za gospodarstvo in za prebivalstvo. Pozdravljamo, da je v njem poskrbljeno tudi za pomoč v času krize za socialno najšibkejše ter za študente in za velike družine. V Družinski pobudi smo vladi predlagali pomoč za nekoliko širši krog družin, a tudi že sprejeto pomeni pomemben korak nasproti družinam. Predsednik vlade  je jasno povedal, da se tudi v vladi zavedajo, da zakon ni popoln in mu bo zato sledil vsaj še eden, bolj verjetno dva. Ko so bile objavljene smernice za pripravo tega zakona, je mnogo različnih deležnikov opozorilo na različne pomanjkljivosti in predlagalo izboljšave. Seveda niso bile vse sprejete, a zelo veliko jih je bilo; mnogo več kot pri katerem koli predlogu zakona pod katerokoli vlado v zadnjih letih.

Zato v zadnjih dneh kar težko poslušam novice v medijih, ki sami sebe imenujejo "resni mediji", ki med vsem, kar je bilo narejeno v tako kratkem času in seveda ni popolno (Kaj pa je?!), neprestano iščejo dlako v jajcu in v svojih oddajah skoraj več prostora namenijo komentarjem strank, ki še nikoli niso prevzele odgovornosti vladanja ali pa so se ji strahopetno odpovedale, kot pa razlagi in utemeljitvam odgovornih. To bi lahko bilo sprejemljivo, če bi enako ravnali tudi v času prejšnje vlade, a niso. Ali ne gre za očitna dvojna in povsem različna merila, celo pristranskost?!

Upam, da ljudje to opazijo.

Pozdravljam prizadevanja vlade in ji želim, da bi še naprej delala na tak način, ko se neprestano odziva na dogajanje in opozorila in sproti spreminja in popravlja ukrepe, za katere se izkaže, da bi lahko bili boljši.

Tomaž Merše

četrtek, 26. marec 2020

Čestitke materam ob materinskem dnevu - Predlagamo krizni dodatek tudi za družine


Včeraj je bil materinski dan.
Čestitke in zahvala vsem materam! Hvala vam!

V Družinski pobudi pozdravljamo najavljene ukrepe vlade za blaženje posledic epidemije za gospodarstvo in prebivalce, z vidika družin še posebej predlog, da bodo starši, ki so morali ostati doma zaradi višje sile (varstva otrok), izenačeni z delavci na čakanju, in znižanje stroškov za elektriko.
Ker pa so se v času epidemije mnogim družinam ob zaprtju vseh izobraževalnih ustanov in izvajanju izobraževanja na daljavo nekateri stroški opazno povečali, smo danes vladi poslali nekaj predlogov, kako bi po zgledu že napovedanega kriznega dodatka za upokojence lahko blažili tudi stiske in težave družin.
Tukaj si lahko preberete naš današnji dopis predsedniku vlade in ministrom.
Tomaž Merše

torek, 3. marec 2020

Prvič morda povečanje podpore družinam v primerjavi s stanjem pred letom 2012


Komentar koalicijskih napovedi na področju družinske politike

Starši pozdravljamo odločitev nove koalicije med SDS, NSi, SMC in DeSUS, da si za enega izmed temeljnih ciljev svoje vlade zastavijo »Izboljšanje razmer za oblikovanje in razvoj družin ter povečanje rodnosti.«

Pohvalno je, da ne ostajajo le pri deklarativnem leporečju, ampak navajajo tudi konkretna področja in rešitve, ki jih nameravajo sprejeti in izboljšati.

-       Stanovanjska shema za mlade družine, gradnja najemniških stanovanj
Čeprav je sam zapis še precej nedorečen, lahko pozdravimo zavezo, da naj bi koalicija vendarle nekoliko olajšala stanovanjsko osamosvajanje mladih družin. Upamo, da pod pojmom najemna stanovanja lahko pričakujemo za mlade družine vsaj začasno zares dostopna najemna stanovanja in inovativne pristope pri podpori mladim družinam, ki želijo priti do lastnega stanovanja (Pri ukrepih za stanovanjsko osamosvajanje mladih družin bi se lahko kaj naučili tudi v sosednji Madžarski.)
Predlagamo, da so ugodnosti za družino odvisne tudi od števila otrok v družini. 

-       Ponovna uvedba brezplačnega vrtca za drugega in vse nadaljnje otroke, ki so istočasno vključeni v vrtec, ter vzpodbude za večjo vključenost vseh otrok v vrtce vsaj eno leto pred začetkom šole
Strošek za vrtec je za veliko staršev kar precejšnje breme, zato je predlagana ponovna uvedba nekoč že veljavnega ukrepa dobrodošla. Ta lahko deluje spodbudno tudi v smislu hitrejšega odločanja za drugega otroka. V Družinski pobudi menimo, da bi ga bilo potrebno nadgraditi, tako da bi bil vrtec za tretjega in vse nadaljnje otroke v družini brezplačen ne glede na to, ali so vrtcu hkrati s kakšnim sorojencem ali ne, saj te družine v demografskem smislu prispevajo več in si zato zaslužijo večjo podporo. Pri sedanjem številu takšnih družin tudi strošek ne bo pretiran.

-       Uvedba univerzalnega otroškega dodatka
Ker je univerzalnost eno izmed temeljnih načel družinske politike, lahko pozdravimo vsako prizadevanje v to smer. Pri tem pa bi radi opozorili, da smo v analizi univerzalnosti v slovenski družinski politiki, ki smo jo v Družinski pobudi naredili lani, ugotovili, da že veljavni otroški dodatek skupaj z davčno olajšavo za vzdrževane otroke deluje presenetljivo dobro univerzalno, hkrati pa imamo v veljavni ureditvi kar nekaj anomalij, ki močno kvarijo univerzalnost naše družinske politike. Zato bodoči vladi predlagamo, da pod točko univerzalnega otroškega dodatka predvsem odpravi naslednje anomalije:
o    Vrstni red pravic pri državni štipendiji, da otroški dodatek za mlajše otroke v družini ne bo več vplival na državno štipendijo za starejše otroke.
o    Različen dohodkovni cenzus za otroški dodatek in državno štipendijo, saj naj bi ta za polnoletne dijake in študente nadomeščala otroški dodatek, ki je bil zanje ukinjen leta 2012. Dohodkovni cenzus za oba prejemka naj bo enak.
Oba navedena ukrepa sta bila že vključena v prve osnutke koalicijske pogodbe, v končni različici pa ju žal ne najdemo več.

Novi vladi želimo uspešno delo in naj uspe uresničiti čim več napovedanih rešitev v podporo slovenskim družinam. Pri tem želimo tudi konstruktivno pomagati.

Tomaž Merše

sreda, 22. januar 2020

Cesarju le, kar je cesarjevega


Čim bolje izkoristite davčne olajšave za otroke in ne plačajte več dohodnine, kot je potrebno

Spet se bliža čas, ko je smiselno preveriti, kako najbolje uveljaviti davčne olajšave za otroke, da ne bi plačali več dohodnine, kot je po zakonu nujno potrebno.

Davčne olajšave za otroke so v Sloveniji urejene tako, da se odštevajo od davčne osnove, od katere moramo plačati davek, ter tako posledično znižujejo znesek davka, ki ga moramo plačati. Urejene so progresivno, tako da je olajšava za vsakega naslednjega otroka večja kot za predhodnega. Poleg tega je tudi obdavčitev progresivna. Zato je učinek davčnih olajšav oziroma znižanje davka zaradi njih odvisno tudi od tega, kako jih uveljavimo.  

Poglejmo primer za leto 2018, ki je dovolj ilustrativen tudi la leto 2019, saj se obdavčitev ni bistveno spremenila: Oče in mama imata tri otroke in vsak povprečno plačo. Če eden uveljavi olajšavo za dva otroka, drugi pa za enega, bo njun skupni letni davčni prihranek zaradi otrok 1.945 EUR, če olajšave za vse tri otroke uveljavi le eden izmed njiju, bo skupni davčni prihranek zaradi otrok znašal 1.994 EUR, če uveljavita olajšavo vsak za 6 mesecev za vse tri otroke, pa bo njun skupni davčni prihranek 2.467 EUR letno. Razlike niso zanemarljive. Med najboljšim in najslabšim načinom je v tej družini razlika kar 522 EUR.

Izkoristek je praviloma najslabši, če si starši olajšave delijo po otrocih (če oče in mati izkoristita olajšavo vsak za enega otroka ali eden za dva in drugi za enega itd). V splošnem je bolje, če olajšavo za vse otroke v celoti za vse leto ali vsaj v večjem delu (za več kot polovico mesecev) uveljavi tisti izmed staršev, ki ima višje dohodke. Od višine dohodkov staršev pa je odvisno, ali za najboljši izkoristek zadošča, da olajšave v celoti uveljavi tisti, ki ima višje dohodke, ali pa je bolje, da uveljavita olajšavo za vse otroke oba, vsak za nekaj mesecev (npr. eden za 8, drugi za 4 mesece). Če imata oče in mati približno enake dohodke, ne moreta zgrešiti, če vsak izmed njiju uveljavi olajšave za vse otroke za šest mesecev.

Najboljši način uveljavljanja olajšav za otroke si najlaže izračunate s pomočjo obrazca za izračun dohodnine, ki je prilagojen prav za ta namen. Izračun z enakimi podatki preverite še na spletni strani FURS  (Testni izračun dohodnine).

Če ste ugotovili, da bi bilo davčne olajšave za otroke bolje uveljaviti drugače, kot ste jih pri svojih delodajalcih uveljavljali med letom, ali med letom teh olajšav sploh niste uveljavljali, in želite da se najboljši način upošteva že v informativnem izračunu, morate najkasneje do 5.2.2020 na FURS poslati »Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane«. Tako bo FURS vaše podatke upoštevala že v informativnem izračunu in boste vračilo dohodnine zaradi ugodnejšega izkoristka olajšav za otroke dobili že v poletnih mesecih. Obrazec dobite na vsakem davčnem uradu in na prej omenjeni spletni strani  FURS. Vlogo lahko oddaste tudi elektronsko na spletnem portalu e-davki. V tem primeru boste morebitno vračilo preveč plačane dohodnine dobili vrnjeno nekaj dni prej.

Pomembno opozorilo: Vlogo za spremembo uveljavljanja olajšav za otroke morata vložiti oče in mama.

Če zamudite prej omenjeni rok, lahko način uveljavljanja olajšav za otroke spremenite tudi z ugovorom na informativni izračun, ki ga starši z olajšavami za otroke običajno prejmemo v mesecu maju. Po prejemu informativnega izračuna izračunate najboljši način uveljavljanja davčnih olajšav. Če je ta drugačen od tistega v informativnem izračunu, vložite ugovor na ta izračun. FURS vam bo ponovno odmerila dohodnino in pri tem upoštevala vaše spremembe. Tudi pri tem velja, da morata za ta namen vložiti ugovor oba, oče in mama. Če je med letom olajšave za otroke uveljavljal le eden, bo drugi dobil informativni izračun že en mesec prej in morata paziti, da zanj ne zamudita roka za ugovor. Pri tem načinu boste vračilo preveč plačane dohodnine prejeli v jesenskih mesecih.

Olajšavo se lahko uveljavi tudi za druge vzdrževane družinske člane (npr. za nezaposlenega zakonca). Več o tem si lahko poiščete na spletni strani FURS.

Predlani so na FURS uvedli dobrodošlo možnost, da lahko postanete uporabnik spletnega davčnega portala e-davki tudi brez digitalnega potrdila. Za registracijo potrebujete le davčno številko, številko lanske odločbe oziroma informativnega izračuna o odmeri dohodnine.

Želim vam čim boljši izkoristek davčnih olajšav, da boste državi plačali, le kar je po zakonu nujno in nič več. Še bolj pa to, da bi se imeli v vaših družinah vedno rajši.

Tomaž Merše

Še nekoliko podrobnejša navodila glede uveljavljanja davčnih olajšav za otroke si lahko preberete tukaj.
Obrazec za izračun dohodnine si lahko prenesete tukaj.
Izračuna ne morete narediti na spletu. Obrazec si prenesite na svoj računalnik in ga odprite v Excel-u.