ponedeljek, 11. oktober 2010

Vabilo na okroglo mizo o družini in demografiji

Na Inštitutu Jožef Stefan bo v okviru četrte demografske konference v torek, 12.10.2010 ob 16.30 v veliki predavalnici IJS okrogla miza na temo družine in demografije.

V uvodu bom Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude, društva za družini naklonjeno družbo, predstavil v zadnjih dveh letih sprejete in predlagane zakone, ki vplivajo in bodo vplivali na položaj staršev in družin ter s tem tudi na rodnost v naših družinah. Glede na dosedanje predloge vlade se lahko vprašamo, katero bo naslednje področje, na katerem bo vlada udarila po družinah.

Sogovorniki na okrogli mizi bodo voditelji strokovnih sekcij demografske konference, tako da lahko pričakujemo zelo zanimivo in tehtno razpravo.

Vstop je prost.

Prisrčno vabljeni!


Če vam čas dopušča, ste lepo vabljeni tudi na posamezne sekcije demografske konference, kjer bodo predstavljeni zelo zanimivi prispevki. Konferenca bo potekala v ponedeljek in torek. Program lahko najdete na http://is.ijs.si/Programi/Demografija.doc?lang=eng. Tudi tu je vsto prost.


Tomaž Merše


nedelja, 11. julij 2010

Koalicija udarila po družinah še materialno

V sredo in četrtek 30.6. in 1.7.2010 je Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide opravil drugo obravnavo predloga zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
N seji sem sodeloval tudi Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude. Kljub temu, da sem imel možnost povedati naše pripombe in kritike k predlogu zakona, jih koalicija ni upoštevala in je njen glasovalni stroj ne glede na argumente različnih predstavnikov civilne družbe in Zakonodajno pravne službe DZ deloval kot buldožer. O mnogih pripombah in argumentih se niti predstavnikom vlade niti poslancem ni niti ljubilo razpravljati, kaj šele da bi razmišljali o njihovem upoštevanju. No, teoretično še ostaja nekaj možnosti za popravke predloga zakona v tretji obravnavi, saj je bil predlo zakona na MDDSZ strokovno pripravljen tako slabo, da je imela Zakonodajno pravna služba DZ resne pripombe na več kot polovico členov, tako da je Odbor sprejel amandmaje k večini predlaganih členov.

torek, 8. junij 2010

Konec štipendij za dijake in otroških dodatkov za študente?!


Obetajo se spremembe na področju družinskih socialnih prejemkov

V četrtek, 20. maja, je
Družinska pobuda, društvo za družini naklonjeno družbo, organizirala javno tribuno z naslovom "Starši sprašujemo ministra za družino". Pogovor je tekel predvsem o predlogu novega zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki bo temeljito pretresel veljavni sistem družinskih prejemkov in subvencij.

Gostje javne tribune so bili minister za delo, družino in socialne zadeve
dr. Ivan SvetlikLjubica Šalenger iz Direktorata za družino ter direktor Direktorata za socialne zadeve Davor Dominkuš. Pogovor je vodil predsednik Družinske pobude Tomaž Merše, priložnost za izražanje svojih vprašanj, skrbi in mnenj pa so dobili tudi poslušalci v občinstvu. 
 

Novosti in pomanjkljivosti

Tribuno je odprl Tomaž Merše, ki je na kratko predstavil za starše najpomembnejše novosti v predlogu
zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Po navedbah predlagatelja zakona je njegov glavni cilj zagotoviti učinkovitejšo in pravičnejšo politiko dodeljevanja socialnih transferjev. Najpomembnejše novosti v predlogu pa so:

 • Ukinitev večine otroških dodatkov po 18. letu starosti otrok. Na ta račun naj bi bilo več denarja za državne študentske štipendije, s čimer bi se razširil krog njihovih upravičencev in se povečale njihove vsote.

 • Ukinitev vseh državnih štipendij za dijake do 18. leta. Posledično naj bi bili večji otroški dodatki, zlasti v socialno najbolj ogroženih družinah.

 • Rahlo zmanjšanje prispevkov za otroški vrtec.

 • Povečanje subvencij za prevoz dijakov in študentov.

 • Zmanjšanje subvencije za šolsko prehrano za večino dijakov in uvedba subvencije za malico za osnosvnošolce.

 • Velika "revolucija" v načinu ocenjevanja premoženja, na podlagi katerega je družini podeljen katerikoli družinski prejemek. Do sedaj je bilo edino merilo seštevek družinskih dohodkov, odslej pa naj bi se upoštevale tudi nepremičnine, avtomobili, stanje na tekočih in varčevalnih računih ter vse ostalo premoženje.

Ob vsem tem je Merše ministra opozoril na nekatere pomanjkljivosti in nejasnosti v zakonu. Izpostavil je, da bo veliko družin dijakov, ki danes prejemajo štipendijo, po novem sistemu na slabšem, saj je predlagano povečanje otroškega dodatka nižje od sedanje štipendije. Podobno se bo godilo tudi študentom. Tisi, ki danes prejemajo štipendijo in otroški dodatek bodo kljub višji štipendiji dobili manj. Tisti, ki danes prejemajo vsaj otroški dodatek, kasneje pa ne bodo izpolnjevali pogojev za dodelitev državne štipendije, bodo ostali brez vsakega družinskega prejemka. Za pravičnega pa Družinska pobuda ne more pojmovati tudi novega sistema ocenjevanja premoženja družine, saj ne upošteva kreditov ali družinskega varčevanja. Kot primer je Merše navedel dve družini z enakimi dohodki: prva ima že rešen stanovanjski problem v dovolj veliki hiši staršev in ji ni potrebno ne varčevati ne kupovati stanovanja. Dodhodke lahko potroši sproti. Druga družina pa svojega stanovanja nima, zato zateguje pas in varčuje za stanovanje ali pa odplačuje kredit za že kupljeno stanovanje. Novi sistem drugo družino zaradi privarčevanega denarja prepoznal kot premožnejšo in ji dodelil manjše otroške dodatke kot prvi družini. To kaže, da je predlagani sistem očitno premalo domišljen in bi namesto večje pravičnosti povzročil nove krivice.
Več denarja družinam?
Minister Svetlik je pojasnil, da je namen ukinitve otroških dodatkov za študente in štipendij za dijake poenostavitev in s tem pocenitev same distribucije socialne pomoči. S tem bo ministrstvo prihranilo nekaj denarja, ki bo šel lahko neposredno v roke družinam. Po ministrovi trditvi novi sistem precej večjo stopnjo pomoči namenja tudi ekonomsko najbolj ogroženim družinam. Tako bo do neke mere morda res prikrajšal finančno stabilnejše družine, a bo bolj podprl šibkejše družine. To trditev je s hitrim izračunom Merše takoj ovrgel in pokazal, da bodo poleg družin, ki bodo ostale brez otroških dodatkov, ravno družine z najnižjimi dohdoki izgubile največ. 


Po ministrovih besedah je cilj predloga zakona tudi čim večja pravičnost pri dodeljevanju družinskih socialnih tranferjev. Zato upošteva celoto premoženja družine, a je Svetlik ob tem priznal, da ima sistem še veliko pomanjkljivost v trenutni nerazpoložljivosti podatkov o premoženju, ki ga imajo državljani in državljanke Slovenije v tujini (npr. denar v tujih bankah, nepremičnine v drugi državi ipd.).
Resnici na ljubo bi to pomenilo neenako obravnavanje premoženja doma in v tujini. Zakon bi lahko povzročil množično nalaganje denarja Slovencev v tuje banke, še posebej tistih, ki denar že imajo. Po Meršetovih besedah pa je to še dodaten argument, da predlagani sistem ni dovolj dober in do zagotovitve dovolj dobrih podatkov, ki bi zagotavljali zares enako obravnavo vseh upravičencev, ni primeren za uporabo.
Najbolj ogroženim več na račun finančno stabilnejših


V nadaljevanju pogovora je Davor Dominkuš dejal, da predlog v imenu pravičnosti tudi sicer povečuje prejemke najbolj ogroženih prebivalcev na račun tistih, ki so manj ogroženi. Tako bodo finančno najšibkejše družine otroški dodatek prejemale tudi po 18. letu starosti svojih otrok, večja socialna pomoč bo namenjena invalidom in osebam, starejšim od 65 let, nižja pa osebam, ki so zaposljive. Predlagatelji namreč nočejo spodbujati izkoriščanja socialnih tranferjev s strani dela sposobnih državljanov oziroma skušajo preprečiti zlorabe socialne pomoči.

"Nočemo spodbujati neaktivnosti državljanov"?!


Svetlik ga je dopolnil, da ministrstvo noče spodbujati neaktivnosti državljank in državljanov. Z novim zakonom želi preprečiti, da bi se nekaterim bolj splačalo biti neaktivni in živeti od socialnih prejemkov.
Ta izjava je med udeleženci tribune naletela na buren odziv, saj so se v njej prepoznale tudi matere in očetje, ki so ob večjem številu otrok ostali doma. Njihovo skrb za pet, šest ali celo več otrok pa le težko označimo za neaktivnost. Poleg opozarjanja na žaljivost takšne izjave se je pojavilo tudi vprašanje, ali ministrstvo želi staršem, ki se želijo v polnosti posvetiti svoji družini, odločitev za to še otežiti.
Svetlik je odgovarjal, da v naši družbi starševstvo velja za poslanstvo in ne za poklic. Ljubica Šalenger pa je dodala, da imajo starši prevelika pričakovanja od države: "
Starši so tisti, ki so dolžni skrbeti za otroka. Država pomaga le takrat, ko starši tega ne zmorejo."

Starši v pokojninskem sistemu obravnavani nepravično

Poslušalcev besede predstavnikov ministrstva niso pomirile. Pogovor je prišel do pokojninskega sistema. Če je odločanje za otroke le prostovoljna stvar staršev, naj bo tako tudi pri odločanju o plačevanju prispevkov za pokojninsko zavarovanje, saj so otroci največja naložba tudi v pokojninski sistem. Država je v imenu pravičnosti dolžna bolj podpreti družine z več otroki, saj poleg obveznega plačevanja v pokojninsko blagajno zanjo še prostovoljno "plačujejo" z vzgojo otrok.

To je poudaril tudi Merše: starši so v pokojninskem sistemu obravnavani neenakovredno, saj z vzdrževanjem in vzgojo otrok v sistem prispevajo glavni in najpomembnejši steber, ta pa jim vložka v ničemer ne upošteva in ne priznava. Sporočilo evropskega pokojninskega sistema je: imej čim manj otrok, delaj kariero in služi, da boš imel visoko pokojnino in še velike prihranke za dopolnitev pokojnine. Starševstvo se ne splača, saj starši zaradi vzdrževanja in vzgoje otrok težje gradijo kariero in ne morejo varčevati za svojo starost, pri pokojnini pa bodo prikrajšani, čeprav so ravno njihovi otroci največji in dolgoročni prispevek v pokojninsko blagajno.

Minister je na to odgovoril, da bo v pokojninski reformi na nek način verjetno potrebno upoštevati tudi starševstvo, vendar ni pojasnil, na kakšen način.

Javna tribuna se je končala z zahtevo staršev, naj se v času gospodarske in finančne krize, ki je družine z otroki v povprečju prizadela bolj kot druge državljane, ne nižajo nobeni družinski prejemki, ki so vezani na otroke. Minister in predstavniki Družinske pobude pa so se dogovorili, da se sestanejo in ponovno pogovorijo o spornih in nejasnih določilih predloga zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

ponedeljek, 10. maj 2010

Javna tribuna »Starši sprašujemo ministra za družino«

Družinska pobuda v četrtek, 20.5.2010 ob 17h vabi na javno tribuno STARŠI SPRAŠUJEMO MINISTRA ZA DRUŽINO.
Javna tribuna bo v dvorani Svetovnega slovenskega kondresa na Cankarjevi ulici 1 v Ljubljani.

Zelo smo veseli in hvaležni, da se je minister dr. Ivan Svetlik kljub razmeroma pozni prošnji prijazno odzval in potrdil svojo udeležbo.

Na javni tribuni bomo najprej predstavili za starše najpomembnejše novosti v predlogu zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki bo temeljito pretresel veljavni sistem družinskih prejemkov in subvencij. Ugotavljamo, da predlog zakona prinaša kar nekaj pasti, vprašanj in pomislekov, ki jih bomo predstavili ministru in pričakujemo njegova pojasnila.

Druga tema bodo novosti v predlogu modernizacije pokojninskega sistema, ki staršem ukinja še zadnje minimalne ugodnosti. Ministru bomo predstavili krivičen položaj staršev v pokojninskem sistemu ter ga vprašali, kako namerava v tem sistemu v prihodnje upoštevati, da smo starši edini, ki z vzgojo in vzdrževanjem svojih otrok zagotavljamo prvi in glavni steber sistema za celotno svojo generacijo.

V zadnjem delu pogovora se bomo lahko dotaknili še kakšne druge za starše pereče teme.

Svoja vprašanja pa boste ministru lahko postavili tudi obiskovalci v dvorani, zato vas prosimo, da se pripravite.

Starši, izkoristimo redko priložnost za neposreden dialog z ministrom, ki v največji meri kroji odnos države do staršev in družin!

Javna tribuna bo predvidoma trajala 1 uro in 30 minut.

Vabilo na 12. občni zbor

Letos se bomo člani Družinske pobude zbrali na občnem zboru v četrtek, 20.5.2010 v dvorani Svetovnega slovenskega kondresa na Cankarjevi ulici 1 v Ljubljani ob predvidoma18.30. Čas začetka se lahko zamakne za nekaj minut - odvisno od zakljuška javne tribune Starši sprašujemo ministra za družino.

Predlagam naslednji dnevni red:
 1. Sprejem dnevnega reda, izvolitev delovnega predsedstva OZ,
 2. Poročilo o delu v preteklem letu,
 3. Sprejem zaključnega računa za leto 2009, 
 4. Programske smernice za letošnje leto, 
 5. Finančni načrt za leto 2010, 
 6. Razno, 
 7. Družaben klepet.
Upam, da se bomo občnega zbora udeležili v čim večjem številu in se bo še kdo odločil, da bi posvetil nekaj svojega časa za dobrobit vseh družin v naši državi, saj izzivov žal ni vedno manj ampak vedno več. Dejstvo je, da naših interesov namesto nas samih ne bo branil nihče drug.

Ne pustite se prositi, pridite in se ponudite sami!

Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude

ponedeljek, 3. maj 2010

Novice iz COFACE


Coface je pluralalna organizacija civilne družbe, katere cilj je spodbujanje družinske politike, solidarnosti med generacijami in interesov otrok v Evropski uniji. Coface zagovarja politiko nediskriminacije in enakih možnosti med osebami in družinami ter še posebej podpira politike, katerih cilj je doseganje enakopravnosti med ženskami in moškimi.

Coface povezuje nacionalne družinske organizacije. Trenutno združuje več kot 51 organizacij v 20 državah članicah Evropske unije. Coface daje glas mnogim milijonom staršev in otrok. Tudi Družinska pobuda, društvo za družini naklonjeno družbo je polnopravna članica Coface, Združenja družinskih organizacij v Evropski uniji. Coface svoje člane sprotno obvešča o svojih aktivnostih in dosežkih preko elektronskih novic v angleškem in francoskem jeziku. Ker menimo, da bodo te zanimive tudi za člane Družinske pobude in obiskovalce naših spletnih strani, bomo sprotno objavljali elektronske novice v angleškem jeziku.

Andreja in Peter Grabner


.

Glasilo Družinska pobuda 2010

... lahko najdete na tej povezavi.

torek, 23. marec 2010

Bo država spet varčevala pri otrocih in družinah?

V petek, 19.2.2010 se je iztekla javna razprava o predlogu zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Predlog zakona v načelu obljublja nekaj izboljšav sistema, predlagana izvedba pa prinaša precej nejasnosti ter nelogičnosti in vzbuja sum, da želi država spet varčevati pri otrocih in družinah. V javno razpravo se je s svojim prispevkom vključila tudi Družinska pobuda. Tule si lahko preberete naš komentar in pripombe k predlogu zakona.

torek, 2. marec 2010

Temeljne določbe družinskega zakonika utemeljene na ponarejenih in zavajajočih argumentih ter zamolčanju pomembnih dejstev

Družinska pobuda je poslance Državnega zbora pozvala, da predloga družinskega zakonika, kot je trenutno predlagan, ne sprejmejo oziroma da ugotovijo, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo, saj predlagatelj za tako pomembne spremembe, ki lahko prinesejo velike nepredvidljive posledice, ni predložil zadostnih argumentov. Še več, v utemeljitvi predloga je povsem zanemaril kopico podatkov, mednarodnih raziskav in študij, ki kažejo na neprimernost predlaganih rešitev, navaja pa le tiste, ki naj bi domnevno strokovno podpirale, kar predlagajo. Predlagatelj ob pomanjkanju strokovnih argumentov v utemeljitvi predloga zakonika navaja celo dokazano neresnične trditve in nekatere državne ureditve predstavlja dokaj zavajajoče.

Pozivu smo priložili gradivo (PDF , MS Word), v katerem dokazujemo neresničnost nekaterih navedb iz utemeljitve predloga zakonika ter nekaj pomembnih podatkov in dejstev, ki jih pri odločanju o predlogu zakonika nikakor ne bi smeli spregledati.

torek, 12. januar 2010

Obrazec za izračun dohodnine 2009

Pozdravljeni!

Enako kot prejšnja leta smo v Družinski pobudi tudi letos pripravili obrazec za izračun dohodnine, ki vam predvsem olajša poiskati optimalno delitev davčnih olajšav za otroke med starši.
Če med letom teh olajšav pri izplačevalcih niste uveljavljali na način, ki vam na koncu zagotavlja najnižjo možno skupno dohodnino, imate do 5.2.2010 čas, da na DURS oddaste obrazec  »VLOGA za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2009«, s katerim DURSu sporočite, kako naj pri informativnem izračunu vaše dohodnine upošteva olajšave za vzdrževane otroke. Obrazec morata vložiti oče in mama. Če to naredite do 5.2.2010, bo DURS vašo zahtevo upošteval že pri informativnem izračunu, ki ga boste predvidoma prejeli do konca meseca maja in boste med letom preveč plačano dohodnino dobili vrnjeno že v začetku poletja. Če ta rok zamudite, boste še vedno lahko podali ugovor na informativni izračun, a boste denar dobili šele jeseni, ko bo DURS reševal ugovore.

Želim vam, da boste s pomočjo tega obrazca znali izračunati, kako državi plačati le tisto, kar ji po zakonu gre, in nič več.

Lep pozdrav!

Tomaž Merše

sreda, 6. januar 2010

Družinska pobuda za pravičnejši pokojninski sistem


Družinska pobuda že vse od leta 1999, ko se je pripravljala prva pokojninska reforma opozarja na nepravičnost tega sistema do staršev,  ki zagotavljajo prvi in najpomembnejši steber tega sistema – otroke.

Vključili smo se tudi v javno razpravo o predlogih za modernizacijo pokojninskega sistema, ki jih pripravlja MDDSZ. 16.11.2009 smo se sestali z direktorjem direktorata, ki na MDDSZ pokriva to področje, Petrom Pogačarjem in njegovimi sodelavci. Strinjali so se, da bi predlogi Družinske lahko bili dobro nadomestilo za sedanje časovne bonuse za starše, ki bodo predvidoma ukinjeni. Predlagali so, da svoj predlog še nekoliko predelamo in ga pošljemo na direktorat, da ga bodo podrobneje preučili in ocenili njegovo izvedljivost.

Tukaj je na voljo gradivo, ki smo ga v začetku decembra 2009 poslali na MDDSZ.