torek, 12. november 2019

Za odpravo anomalij v slovenski družinski politikiMinistrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Ksenija Klampfer, je poleti napovedala javno razpravo o morebitni uvedbi univerzalnega otroškega dodatka v Sloveniji. Pravilno ugotavlja, da imamo v Sloveniji večino družinskih prejemkov naravnanih izrazito socialno in da bi bilo prav pri ukrepih družinske politike bolj kot doslej upoštevati načelo univerzalnosti kot eno temeljnih načel te politike.

V Družinski pobudi smo naredili analizo univerzalnosti v obstoječi družinski politiki ter kar nekaj predlogov za njeno izboljšanje (predvsem odpravo anomalij v veljavni ureditvi), da bi brez velikih reform lahko postala bolj univerzalna, kot je zdaj.
Kratek povzetek naših ugotovitev in predlogov:

-       Večina ukrepov družinske politike v RS  je naravnana socialno, kar pomeni, da je njihov učinek odvisen predvsem od dohodkov in premoženja družine.

-       Nekaj univerzalnih ukrepov imamo:

o   Dodatek za veliko družino,

o   Popust pri plačilu letne dajatve za uporabo motornega vozila za družine 4+,

o   Vračilo DMV ob nakupu novega ali uvozu rabljenega vozila za družine 3+.

-       Otroški dodatek, ki je sicer naravnan socialno, v kombinaciji z davčnimi olajšavami za vzdrževanje otroke pri dohodnini deluje presenetljivo dobro univerzalno.

-       V veljavni ureditvi družinske politike imamo kar nekaj velikih anomalij:

o   Državna štipendija:

§  Diskriminatorno upoštevanje vrstnega reda pravic iz javnih sredstev.

§  Čeprav višja kot pred 2012, večina dijakov in študentov dobi manj kot prej.

§  Cenzus mnogo nižji kot za otroški dodatek.

§  Polnoletni dijaki in študenti nad tem nizkim cenzusom so ostali brez vsakršnega dodatka iz javnih sredstev (bistveno slabše kot pred 2012, ko so imeli vsaj otroški dodatek).

o   Problem stopničastih lestvic pri odmeri otroškega dodatka, državne štipendije in subvencij plačila vrtca, šolske malice, kosila.

o   Delo staršev s skrajšanim delovnim časom je za delodajalce sorazmerno dražje.

o   Prejšnja vlada je poslabšala ureditev popusta pri plačilu letne dajatve za motorna vozila in pri nakupu vinjete za kombije za družine 4+.

o   Družinsko gledano zelo pomanjkljiva stanovanjska politika.

o   Diskriminacija poročenih študentov v zdravstvenem zavarovanju.

Zato v Družinski pobudi ocenjujemo, da da bi bilo treba v slovenski družinski politiki pred razpravami o kakšni večji reformi otroškega dodatka rešiti nekaj bistveno pomembnejših anomalij in nelogičnosti, ki močno kvarijo njeno univerzalnost in počutje družin v državi.

Celoten dokument si lahko preberete tukaj.