četrtek, 12. april 2012

Izračuni potrjujejo neuravnoteženost in nepravičnost vladnih ukrepov za družine

Predstavljamo tabelo s primerjalnimi izračuni za posameznike, pare in družine z dohodki v višini 64% neto povprečne plače na družinskega člana. To je ravno mejni dohodek, pri katerem je vlada predlagala ukinitev otroškega dodatka, subvencije šolske prehrane, dodatka za veliko družino, darila ob rojstvu otroka.  (Izračun učinkov za javne uslužbence v tej tabeli predpostavlja znižanje bruto plač teh uslužbencev za 10% in morda ne odseva v celoti zadnjega vladnega predloga za to področje, ker nam ta predlog ni v celoti poznan.) Iz tabele je jasno razvidno, da bi bile družine z otroki zaradi perdlaganih ukrepov prizadete bistveno bolj kot druge družbene skupine v primerljivem dohodkovnem položaju, pri čemer te razlike lahko znašajo tudi po več 100 EUR mesečno.
Še posebej bi radi opozorili na dejstvo, ki je bilo do sedaj večinoma zamolčano. Danes so vladni predstavniki priznali, da interventni zakon ukrepov družinske politike ne odpravlja samo začasno za čas veljavnosti interventnega zakona, ampak trajno spreminjajo sistemske zakone za to področje. To pomeni, da z interventnim zakonom za nedoločen čas oziroma trajno rušijo praktično vse ukrepe družinske politike v naši državi in jo reducirajo zgolj na del socialne politike, kar ocenjujemo kot povsem nesprejemljivo in pričakujemo, da bo zakon spremenjen, tako da bo vseboval le začasne spremembe zakonodaje, tako da bo po izteku veljavnosti interventnega zakona samodejno spet začela veljati današnja ureditev družinske politike.
Resnično upamo, da bodo  predstavniki vlade ter poslanke in poslanci v času parlamentarne razprave bolj prisluhnili argumentom in se bomo v čim krajšem času začeli usklajevati tako, da bodo na koncu sprejeti ukrepi uravnoteženi in ne bodo družin in otrok obremenjevali bolj kot druge družbene skupine.
 Tomaž Merše

četrtek, 5. april 2012

Varčevalni ukrepi morajo biti uravnoteženi

V Družinski pobudi in Civilni iniciativi za družino in pravice otrok smo preučili paket predlaganih vladnih ukrepov za uravnoteženje javnih financ. Žal smo ugotovili, da paket ne izpolnjuje temeljnega načela pravičnosti in sorazmerne razporeditve bremen med vsemi družbenimi skupinami, saj družine z otroki obremenjuje bolj kot druge skupine in ruši medsebojna razmerja tako med generacijami kakor znotraj generacij.
Pripravili smo dokument z izhodišči za pogovore z vlado, v katerem smo predstavili svoje poglede na predlagani paket ukrepov, komentar in oceno vseh ukrepov, ki posegajo na področje družinske politike ter predloge, kako vladne predloge spremeniti, da bi ustrezali prej omenjenemu osnovnemu načelu.
Dokument smo s prošnjo za čim prejšnji začetek pogovorov v torek zjutraj poslali predsedniku vlade, ministrom in koalicijskim poslanskim skupinam. V sredo dopoldne smo ga poslali tudi medijskim hišam. Doslej so nas na pogovor povabili v poslansko skupino NSi in SLS, na povabilo s strani vlade še čakamo.

Tomaž Merše