četrtek, 30. november 2000

Eksterno preverjanje v OŠ

Dejavno smo se vključili v javno razpravo o ukinitvi eksternega preverjanja v OŠ kot kriterija za vpis na srednje šole ter v posebni izjavi (njen povzetek je bil objavljen tudi v prilogi Dela Ona) podprli ukinitev tega preverjanja.

sobota, 25. november 2000

Nova sestava Državnega zbora

Po konstituiranju novega DZ smo prav vsem poslancem (vsakemu osebno) poslali pismo, v katerem smo jim čestitali za izvolitev in jim predstavili nekatera najpomembnejša pričakovanja družin v novem mandatu. Pismu smo priložili Bilanco družinske politike v prejšnjem mandatu in kratko mnenje s predlogi dopolnil k predlogu zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Na pismo so se odzvali nekateri poslanci vseh treh »pomladnih strank« in Stranka mladih Slovenije.