sreda, 15. april 2009

Elektro Ljubljana brez vsakega posluha za položaj večjih družin

Na podlagi dopisa o diskriminatornosti progresivnega obračunavanja električne energije za družine, ki smo ga poslali dobaviteljem električne energije, ki so jeseni leta 2008 uvedla tak način obračuna, smo se predstavniki Družinske pobude 9. 2.2009 sestali s predsednikom uprave podjetja Elektro Ljubljana mag. Mirkom Marinčičem ter predstavnico podjetja za stike z javnostjo.
Ponovno smo razložili, da družine z večjim številom članov za enak standard bivanja potrebujejo več energije in da jo morajo po ceniku Elektra Ljubljana zato plačevati po višji ceni na enoto energije, kar je po našem prepričanju diskriminatorno in postavlja odjemalce z različnim številom družinskih članov v neenak položaj. Čeprav smo glede na njegovo izobrazbo lahko prepričani, da zna gospod Marinčič zelo dobro računati in zelo dobro razume, o čem smo govorili, je vztrajal, da naše navedbe ne držijo in da večje družine ne plačujejo elektrike po višji ceni. Naj razume, kdor more!
Celo poročilo s sestanka lahko preberete tukaj...

ponedeljek, 13. april 2009

Zamenjajte dobavitelja elektrike!

Pred kratkim se je električna energija za večino odjemalcev občutno podražila. Nekaj o tem lahko preberete tudi na naši spletni strani. Elektro distributerji se niso bili pripravljeni z nami pogajati o popravkih sistema, ki bi bil pravičnejši do (predvsem večjih) družin.
Tukaj si lahko preberete poročilo o sestanku predstavnikov Družinske pobude s predsednikom uprave Elektro Ljubljana mag. Mirkom Marinčičem in odgovore elektro distribucijskih podjetij na naš dopis o položaju družin po uvedbi progresivnega obračuna električne energije.

Zato vsem družinam svetujemo, da poiščete najugodnejšega distributerja in ga (če boste ugotovili, da je to za vas ugodno) zamenjate.
Na ministrstvu za gospodarstvo RS so pripravili zelo zanimivo in aktualno Analizo cen električne energije gospodinjskih odjemalcev glede na izbranega dobavitelja v letu 2009. Na 35. strani te analize najdete tabelo iz katere lahko hitro dobite informacijo, kolikšen prihranek bi imeli z zamenjavo distributerja.

Ko primerjamo ponudbe, se morda komu zdi, da razlike niso velike in niso vredne menjave dobavitelja. Prav na to karto igrajo dobavitelji, ki cen nočejo prilagoditi tržnim, ki so se v zadnjem času zaradi svetovne recesije močno znižale. Osveščeni odjemalci, ki bomo dobaviteljem tudi z menjavo pokazali, da od njih pričakujemo in zahtevamo pošteno in enakopravno obravnavo, bomo prispevali k temu, da bomo vsi skupaj dobrine kot so elektrika in druge kupovali ceneje. Če bi vsi samo čakali, da nekaj naredijo drugi, se ne bi spremenilo prav nič.
Zato primerjajte ponudbe različnih dobaviteljev za svoj primer in izberite najugodnejšega. Ko nas bo to storilo dovolj odjemalcev, se bodo prav vsi dobavitelji morali zganiti in se potruditi, da nas obdržijo ali pridobijo nazaj.
Pri tem pa ne izgubljajte časa, saj eden izmed dobaviteljev le do konca aprila ponuja oprostitev enega celega mesečnega računa. Če boste ugotovili, da je za vas najugodnejši prav ta dobavitelj, se resnično splača pohiteti, saj bo to vaš prihranek precej povečalo.
Primerjavo ponudb dobaviteljev za svoj primer lahko naredite s pomočjo primerjalnika ponudb na spletni strani Javne agencije RS a energijo.