petek, 29. december 2006

Sestanek z izvršilnim direktorjem Evropskega združenja družinskih organizacij (COFACE)

V decembru 2006 smo se predstavniki Družinske pobude ob robu srečanja evropske socialne platforme v Grand hotelu Union v Ljubljani srečali z gospodom Williamom Layem, izvršnim direktorjem COFACE - Confédération des Organisations Familiales de l'Union Européenne ali po slovensko Konfederacije družinskih organizacij Evropske zveze.
Gospodu Layu smo predstavili stanje družinske politike v Sloveniji in prizadevanja Družinske pobude pri oblikovanju družinam naklonjene zakonodaje v Sloveniji.
Predstavili smo aktualne predloge in pobude za spremembo zakonodaje v Sloveniji, ki smo jih pripravili v Družinski pobudi. Predstavili smo predloge za povečanje konkurenčnosti staršev na trgu delovne sile, predloge za izboljšanje pogojev za družine z več otroki na področju vzgoje in varstva otrok, predloge za spremembo pokojninske zakonodaje ter predloge za pravičnejšo porazdelitev stroškov za vzgojo in varstvo otrok med starši in posamezniki brez otrok.
Skupna ugotovitev udeležencev je bila, da v Družinski pobudi pripravljamo predloge, ki so aktualni tudi za druge članice Evropske zveze. Po drugi strani pa se lahko na podlagi izkušenj iz tujine lažje opredelimo za tiste ukrepe družinske politike, ki so tam že pokazali rezultate. Družinska politika se izvaja v vsaki državi članici ločeno in nepovezano, Evropska zveza tudi ne vodi skupne družinske politike. Zato so se nevladne organizacije, ki se zavzemajo za izboljšanje družinske politike po posameznih državah, medsebojno povezale v skupno organizacijo COFACE. V tej organizaciji do sedaj ni bilo predstavnika Slovenije. Zato je gospod Lay povabil Družinsko pobudo, da se aktivno vključimo v to združenje.
Navzoči smo se strinjali, da bi bilo članstvo v omenjeni organizaciji koristno tako za Družinsko pobudo, kot za družinsko politiko v Sloveniji. Ocenjujemo, da bi koristi članstva v omenjeni organizaciji opravičevale tudi dodatne stroške, ki so povezani s članstvom. Razšli smo se v upanju, da se naslednjič srečamo kot polnopravni člani COFACE in bomo tako skupaj ustvarjali družinsko politiko v Evropski zvezi.

četrtek, 12. oktober 2006

Koalicija prisluhnila opozorilom Družinske pobude

Koalicijske poslanske skupine so prisluhnile opozorilom Družinske pobude, da je predlagani zakon o dohodnini v členu, ki določa davčne olajšave za vzdrževane otroke, potrebno dopolniti, tako da se relativni položaj staršev v primerjavi z zavezanci brez otrok ne bi poslabšal. Na podlagi naših opozoril, so v poslanskih skupinah NSi, SDS in SLS pripravili amandmaje za popravek predloga zakona. Med usklajevanji z MF so na koncu sprejeli odločitev, da se predlog zakona spremeni tako, da se stopnička progresivnosti davčnih olajšav od tretjega otroka naprej poveča s 748 EUR na 1500 EUR. Ta rešitev sicer ne izpolnjuje celotne zahteve Družinske pobude, vendar pa odpravlja glavno anomalijo in pomanjkljivost predlaganega zakona. Za kar nekaj družin pa se bo po tem predlogu tudi relativni položaj v primerjavi z zavezanci z enakimi dohodki brez otrok ne le ohranil, ampak celo nekoliko izboljšal.

Glede na prvotni predlog Družinske pobude bo država zdaj nekoliko prihranila in pričakujemo, da bo zato laže izpeljati kakšen drug morda še pomembnejši ukrep družinske politike, kot npr. vzpodbude za zaposlovanje staršev po vrnitvi starševskega dopusta in s skrajšanim delovnim časom.

Na tem mestu bi pohvalil sodelovanje strokovnih sodelavcev poslanskih skupin NSi in SDS in nekaterih njihovih poslancev, ki so v času pogajanj z MF, predloge in rešitve, o katerih so se pogovarjali, preverjali tudi pri nas in tako omogočili, da smo lahko s svojimi izračuni in ocenami tvorno sodelovali v tem postopku.

četrtek, 5. oktober 2006

Napake v primerjalnih izračunih Ministrstva za finance

Na spletni strani MF je med drugim dokument analiza_financni_ucinki_dohodnine.pdf , kjer so predstavljeni izračuni za primerjavo učinkov veljavne ureditve in predloga zakona o dohodnini. V teh izračunih je nekaj očitnih napak, saj primerjajo neprimerljivo. Zato smo pripravili pregled napak.

Sestanek z državnim sekretarjem mag. Andrejem Šircljem in poslansko skupino NSi

V ponedeljek, 2.10.2006, je poslanska skupina NSi na podlagi opozoril in predlogov Družinske pobude k predlogu zakona o dohodnini organizirala pogovor z državnim sekretarjem na MF mag. Andrejem Šircljem. Na sestanek so povabili tudi predstavnika Družinske pobude. Javnosti posredujemo poročilo s tega sestanka.

petek, 29. september 2006

Starši bi spet dobili manj

V zadnjih tednih in dneh je veliko govora o predlaganem novem zakonu o dohodnini, ki naj bi po trditvah predlagateljev vsem zavezancem prinesel nižje davčno breme. Pa je res tako?
Preden predstavimo pomanjkljivosti povejmo, da z vidika staršev lahko v predlogu pohvalimo vsaj to, da je to v zadnjih 10 letih prvi predlog zakona o dohodnini, ki vsaj neposredno ne poskuša zniževati olajšav za vzdrževane otroke. Žal pa kljub temu lahko ugotovimo, da bi starši vendarle dobili manj.
Podrobnosti lahko preberete tukaj.

torek, 30. maj 2006

Okrogla miza Problem rodnosti med starši in državo

V maju smo na svetovni dan družine ob občnem zboru pripravili dobro obiskano okroglo mizo z naslovom Problem rodnosti med starši in državo, na kateri so sodelovali minister za finance dr. Andrej Bajuk, državna sekretarka na MŠŠ dr. Magdalena Šverc, direktorica Direktorata za družino na MDDSZ Majda Erzar in v.d. vodje sektorja za stanovanja na MOP Anita Hočevar Frantar. O okrogli mizi in njeni vsebini so poročali v večini medijev.

torek, 31. januar 2006

Nujen popravek pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih

V decembru 2005 je ministrstvo za šolstvo in šport izdalo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, ki je po prepričanju Družinske pobude v nekaterih določilih povsem nesprejemljiv in bi ga bilo zato nemudoma treba popraviti, da bi preprečili njegove škodljive posledice. V 4.a. členu je namreč podana lestvica izračuna višine plačila na podlagi katastrskega dohodka družine, ki določa, da mora npr. družina, ki ima kmetijo s katastrskim dohodkom nad 500.000 SIT letno ne glede na dejanske dohodke in ne glede na število družinskih članov plačevati najvišji delež oziroma 80% cene programa.
Starši v Družinski pobudi smo prepričani, da je ta lestvica povsem nelogična in neživljenjska.
Zato smo ministru za šolstvo dr. Zveru poslali pismo s pozim k spremembi.