četrtek, 12. oktober 2006

Koalicija prisluhnila opozorilom Družinske pobude

Koalicijske poslanske skupine so prisluhnile opozorilom Družinske pobude, da je predlagani zakon o dohodnini v členu, ki določa davčne olajšave za vzdrževane otroke, potrebno dopolniti, tako da se relativni položaj staršev v primerjavi z zavezanci brez otrok ne bi poslabšal. Na podlagi naših opozoril, so v poslanskih skupinah NSi, SDS in SLS pripravili amandmaje za popravek predloga zakona. Med usklajevanji z MF so na koncu sprejeli odločitev, da se predlog zakona spremeni tako, da se stopnička progresivnosti davčnih olajšav od tretjega otroka naprej poveča s 748 EUR na 1500 EUR. Ta rešitev sicer ne izpolnjuje celotne zahteve Družinske pobude, vendar pa odpravlja glavno anomalijo in pomanjkljivost predlaganega zakona. Za kar nekaj družin pa se bo po tem predlogu tudi relativni položaj v primerjavi z zavezanci z enakimi dohodki brez otrok ne le ohranil, ampak celo nekoliko izboljšal.

Glede na prvotni predlog Družinske pobude bo država zdaj nekoliko prihranila in pričakujemo, da bo zato laže izpeljati kakšen drug morda še pomembnejši ukrep družinske politike, kot npr. vzpodbude za zaposlovanje staršev po vrnitvi starševskega dopusta in s skrajšanim delovnim časom.

Na tem mestu bi pohvalil sodelovanje strokovnih sodelavcev poslanskih skupin NSi in SDS in nekaterih njihovih poslancev, ki so v času pogajanj z MF, predloge in rešitve, o katerih so se pogovarjali, preverjali tudi pri nas in tako omogočili, da smo lahko s svojimi izračuni in ocenami tvorno sodelovali v tem postopku.

Ni komentarjev:

Objavite komentar