četrtek, 27. november 2008

Popust pri letni dajatvi za uporabo motornega vozila za družine 4+

Kot smo vas obvestili že poleti, je Državni zbor v prejšnji sestavi sprejel zakon o letni dajatvi za uporabo motornega vozila, ki nadomešča letno povračilo za uporabo državnih cest. Ta zakon na pobudo poslanca Antona Kokalja prinaša 50% popust pri plačilu te dajatve za družine s štirimi ali več otroki za eno vozilo vsako leto. Zakon je začel veljati že 26.6.2008, pravice do popusta pa doslej ni biti mogoče uveljavljati ker na Ministrstvu za promet niso pravočasno pripravili potrebnega podzakonskega akta.


20. novembra je začela veljati vladna uredba, po kateri lahko družine s štirimi ali več otroki končno uveljavimo prej omenjeni 50% popust pri plačilu letne dajatve za uporabo motornega vozila.


Več preberite tukaj…

sobota, 18. oktober 2008

Odprto pismo vsem dobaviteljem električne energije v R Sloveniji

Pričakujemo pošten obračun električne energije!
Zakaj bi velike družine plačevale več?


Z utemeljitvijo ekološke nuje in spodbujanja varčevanja so podjetja Elektro Ljubljana d.d., Elektro Primorska d.d. in Elektro Gorenjska d.d. napovedala progresivni obračun porabljene električne energije glede na porabo odjemnega mesta. Distribucijska podjetja izjavljajo, da bodo za pokrivanje osnovne porabe še naprej zagotavljala električno energijo po najugodnejših možnih pogojih. Pri dodatni porabi, kjer je možno zagotoviti nadomestni vir energije, pa želijo s progresivno ceno energije vzpodbujati varčevanje in postopno izpeljati prehod na tržne cene.


V Družinski pobudi ugotavljamo, da je osnovna poraba električne energije izrazito odvisna od števila članov gospodinjstva. Zato osnovne porabe ne moremo določiti zgolj na odjemnem mestu, ampak je pri njej nujno potrebno upoštevati število članov gospodinjstva. Predlagan kriterij porabe na odjemno mesto je diskriminatoren, saj večje število članov gospodinjstva za osnovne življenjske potrebe potrebuje skupaj na odjemnem mestu večji obseg energije, ki je ni moč zagotoviti iz drugih virov.


Zato kot odjemalci zahtevamo, da se obseg osnovne porabe električne energije na odjemno mesto določi z upoštevanjem števila članov gospodinjstva!


Progresivna cena energije zagotovo lahko spodbuja odjemalce k učinkovitejši porabi energije, vendar zgolj nominalna poraba električne energije na odjemnem mestu ni objektiven kazalec dejanske učinkovitosti porabe električne energije na tem odjemnem mestu.


Prepričani smo, da bi bilo tudi v kazalec učinkovitosti porabe električne energije v gospodinjstvu potrebno vključiti število članov gospodinjstva in pričakujemo, da bodo elektro distribucijska podjetja to tudi storila. Predlagana ureditev je namreč diskriminatorna do velikih družin, ki bi ob enaki energetski učinkovitosti za energijo plačale več kot drugi.Progresivno obračunavanje ni sprejemljivo, če ne temelji na ustrezno objektivnih kazalcih in kriterijih! Dvomimo tudi, da so predlagane rešitve v skladu z 23., 24. in 25. členom Zakona o varstvu potrošnikov (Ur.l.RS št. 98/2004).


Velike družine so zagotovo tržno zanimiva in družbeno pomembna skupina odjemalcev, ki si zasluži ustrezno in družbeno odgovorno obravnavo. Zato smo prepričani, da boste našim argumentom prisluhnili in ustrezno popravili oziroma prilagodili načrtovane rešitve. Pri iskanju najboljših rešitev smo pripravljeni sodelovati z vami, zato bomo veseli vašega povabila.


Poslano:
- Elektro Ljubljana d.d.
- Elektro Gorenjska d.d.
- Elektro Primorska d.d.
- Elektro Celje d.d.
- Elektro Maribor d.d.
- Ministrstvo za gospodarstvo RS
- Urad za varstvo konkurence
- Urad za varstvo potrošnikov
- Zveza potrošnikov Sslovenije
- Agencija za energijo RS
- Medijske hiše

petek, 5. september 2008

Odgovori SDS na vprašalnik o družinski politiki

Z nekaj zamude nam je odgovore na naš vprašalnik glede odnosa do družinske politike poslala tudi SDS. V njem so navedli družinam naklonjene rešitve, ki so bile sprejete v tem mandatu in izrekli podporo velikemu številu naših predlogov. Pri tem je še posebej vzpodbudno, da ne gre le za pogojno podporo, ampak so podobno kot NSi pri mnogih napovedali njihovo uresničitev. Med takimi se nam zdi še posebej pomembna napoved uvedbe vzpodbud delodajalcem za zaposlovanje staršev s skrajšanim delovnim časom, saj bi to precej izboljšalo konkurenčnost staršev na trgu dela in olajšalo uveljavljanje pravice do dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva. Dobrodošla pa je tudi napoved odprave plačila vrtca za tretjega in nadaljnje otroke v družini.

petek, 1. avgust 2008

Odgovori NSi in LDS na vprašalnik o družinski politiki

Letos jeseni bodo volitve poslancev v DZ. Zato smo parlamentarnim strankam v prvi polovici meseca junija poslali vprašalnik z vprašanji o njihovem odnosu do družinske politike, doslej opravljenem delu in načrtih oziroma obljubah za nov mandat na tem področju ter mnenju o nekaterih konkretnih predlogih Družinske pobude. Stranke smo prosili, da nam izpolnjene vprašalnike vrnejo do konca meseca junija.


V predvidenem roku nam je izčrpno izpolnjen vprašalnik poslala le poslanska skupina NSi. Izrekli so podporo večini naših predlogov in navedli več rešitev, ki so jih v tem mandatu predlagali in tudi uresničili. Poleg bolj odmevnih, ki jih verjetno vsi že poznate, naj omenim dve manj znani, kot je 50% znižanje prispevka za uporabo državnih cest za družine s štirimi ali več otroki in odprava upravne takse za sklenitev zakonske zveze. Da ne gre le za besede, potrjujejo tudi izkušnje tega mandata, ko nas je poslanska skupina NSi večkrat prosila za mnenje ali posvet in naše predloge vsaj do neke mere tudi upoštevala. Seveda bi bili še bolj zadovoljni, če bi bilo tega več.


Drugi in doslej zadnji izpolnjen vprašalnik nam je poslala LDS. Vprašalnik je izpolnjen le delno in bistveno manj konkretno. Glede konkretnih predlogov Družinske pobude se večinoma niso zares izrekli, saj prevladuje odgovor »je zanimiv, potreben sprememb in potem morda vreden podpore«, pri čemer se glede izvedljivosti večinoma izgovarjajo na omejitve javnih financ, pri kar nekaj predlogih pa so tudi jasno povedali, da jih ne podpirajo. Zanimivo je, da so kljub dejstvu, da so 12 let imeli v rokah škarje in platno in da se v zadnjih letih stanje ni slabšalo (na nekaterih področjih se je izboljšalo), zelo kritični do obstoječega stanja na področju družinske politike.


Izpolnitev vprašalnika so nam obljubili tudi v SLS, vendar ga do danes še nismo prejeli. V preteklosti so že večkrat izkazali podporo družinam naklonjenim rešitvam in tudi sami predlagali nekaj takšnih. Upamo, da nam bodo čim prej poslali tudi kaj bolj konkretnega.


V SD so nas napotili na branje njihovega alternativnega vladnega programa, ki je v nekaterih točkah kar zanimivo branje in obljublja tudi nekaj rešitev, na katere Družinska pobuda opozarja že precej let. Na nekaterih področjih zagovarjajo povsem nasprotne predloge, ponekod pa je besedilo dokaj neoprijemljivo. Previdnost pri branju nam nalagajo pretekle izkušnje, saj v času, ko je stranka precej let imela pomemben vpliv v vladi, za enake predloge ni bilo prave volje in posluha. Omenjeni program najdete spletni strani SD.


Iz stranke Lipa so nam poslali svoj statut in program ter obljubili še volilni program. V prejetem programu stranke je zelo malo konkretno oprijemljivega, pri čemer staršem in družini ni namenjeno prav veliko prostora. Morda bo volilni program kaj bolj konkreten.


Iz ostalih strank nismo prejeli nobenega odgovora. Komentar takšnega odnosa prepuščamo kar vam, spoštovani člani in prijatelji Družinske pobude ter obiskovalci naše spletne strani..


Upamo, da bo objava prvih rezultatov vprašalnika vzpodbudila še ostale stranke, da nam bodo poslale svoje odgovore in bomo do jeseni lahko sestavili celovitejšo sliko na tem področju.

nedelja, 22. junij 2008

Vprašalnik o odnosu do družinske politike pred volitvami v DZ 2008

Letos jeseni bodo volitve poslancev v DZ. Precejšen del volivcev smo tudi starši in zato je za nas pri izbiri strank in kandidatov za poslance pomemben tudi njihov odnos, načrti in doslej opravljeno delo na področju družinske politike.


Družinska pobuda, društvo za družini naklonjeno družbo, je nestrankarsko združenje staršev in prijateljev družin, ki si že 10 let prizadeva za čim boljši položaj družin v slovenski družbi. V tem času se je zamenjalo več vlad in vsem smo kritično držali ogledalo, predlagali čim boljše rešitve, nasprotovali slabim, pohvalili dobre... S tem se je gotovo najbolje pokazala naša strokovnost in strankarska neodvisnost, zaradi katerih tudi število naših članov že ves čas narašča.


Pred volitvami 2008 želimo vse parlamentarne stranke povprašati o odnosu do družinske politike, kaj so na tem področju že naredile v preteklosti (saj veste, dejanja štejejo več kot le obljube) in kaj nameravajo na tem področju narediti v naslednjem mandatu, če vam bomo volivci zaupali vodenje države.


Zato smo se obrnili na vse politične stranke in jih prosili, da nam izpolnijo vprašalnik o njihovem odnosu do družinske politike.
Ko bomo rezultate zbrali, jih bomo predstavili tudi javnosti.
Za stranke, ki odgovorov ne bodo poslale, bomo privzeli, da jih to področje ne zanima oziroma se jim ne zdi vredno pozornosti.


V Družinski pobudi upamo, da so/bodo stranke vprašalnik sprejele kot priložnost za konkretno predstavitev svojega programa in načrtov.

sreda, 30. januar 2008

Družinska pobuda postala polnopravna članica COFACE

Družinska pobuda je januarja 2008 postala polnopravna članica COFACE (Confédération des Organisations Familiales de l'Union Européenne ali po slovensko Konfederacije družinskih organizacij Evropske zveze.)