sobota, 4. februar 2017

Vračilo polovice cene vinjete za kombi za velike družine v letu 2017

Predstavniki družinskih organizacij Družinske pobude in Civilne iniciative za otroke in družino smo v letu 2014 s pristojnim ministrom dosgli dogovor o možnosti vračila polovice cene vinjete za kombi za družine s štirimi in več otroki, za družine z otrokom s posebnimi potrebami in za invalide. Rešitev sicer ni optimalna, a žal na strani države od takrat do danes kljub več predlogom s strani Družinske pobude ni bilo pripravljenosti, da bi zadevo uredili bolj sistemsko.

Tako tudi v letu 2017 še vedno velja rešitev, po kateri lahko dobijo vrnjeno polovico cene vinjete za kombi družine, ki so za ta kombi uveljavile tudi popust pri letni dajatvi za uporabo motornega vozila. Vlogo se odda na Rdeči križ, ki po preverjanju podatkov na pristijnem ministrstvu družini nakaže polovico kupnine za vinjeto.

Podrobne informacije so objavljene na spletni strani pristojnega ministrstva: http://www.mzi.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/archive/2016/11/browse/1/select/sporocilo_za_javnost/article/799/8524/

Vračilo polovice kupnine za vinjeto se v postopkih dodeljevanja družinski prejemkov in drugih ukrepov družinske politike upošteva kot dohodek. Zato je pametno preveriti, ali je vaša družina morda zelo blizu zgornje meje dohodkovnega razreda in bi dodaten dohodek v višini 110 EUR lahko povzročil, da bi padli razred više pri otroškem dodatku, plačilu vrtca, državni štipendiji. Če je slučajno tako, je bolj pametno, da pravice do vračila polovice cene vinjete ne uveljavite, saj bi lahko pri drugih pravicah izgubili več, kot bi tukaj pridobili.

Svoj dohodkovni razred lahko preverite s pomočjo družinskega izračuna dohodnine, ki ga najdete na spletni strani Družinske pobude oziroma tukaj.

Tomaž Merše