petek, 27. december 2013

Državne štipendije za mladoletne dijake

Z novim letom se spet vračajo državne štipendije za mladoletne dijake. Te bodo znašale polovico zneska štipendije za študente. Kdor bo oddal vlogo še do konca decembra, bo štipendijo dobil že za mesec januar 2014, sicer pa za naslednji mesec po vložitvi vloge.
Do štipendije je upravičen dijak, v čigar družini dohodek na družinskega člana v preteklem letu ni presegel 53% povprečne plače v RS, pri čemer je treba kot dohodek upoštevati še del otroškega dodatka. Poenostavljeno lahko rečemo, da bo do štipendija upravičena večina dijakov iz družin do vključno 5. dohodkovnega razreda (do 53% neto povprečne plače na družinskega člana), nekateri pa bodo zaradi upoštevanja otroškega dodatka izpadli. Ker vam bodo na CSD ob tej vlogi na novo določili tudi otroški dodatek, ki bo odslej tudi za dijake enak kot za mlajše otroke, je dobro pred oddajo vloge preveriti, ali boste štipendijo tudi dejansko dobili ali ne, da ne bi prišlo do tega, da bi vam predčasno znižali otroški dodatek (pred iztekom trenutno veljavne odločbe o otroškem dodatku), štipendije pa ne bi dobili.
Kako to izračunamo? V odločbi o otroškem dodatku preberemo skupni znesek neto dohodkov družine, ki jih je CSD izračunal za dodelitev otroškega dodatka. Temu znesku prištejemo znesek v tej odločbi dodeljenega otroškega dodatka. Dobljeni znesek delimo s številom družinskih članov, da dobimo dohodek na družinskega člana za izračun štipendije. Ta znesek nato delimo z 12, nato pa še zneskom povprečne mesečne neto plače v RS v letu 2012 (991,44 EUR – tudi ta podatek najdete v odločbi). Če bo tako dobljen rezultat manjši od 0,53 (53%), lahko pričakujete, da boste štipendijo dobili, saj se bo pri izračunu na CSD upošteval nižji znesek otroškega dodatka, kot ga prejemate zdaj. Seveda se bo v novem postopku ponovno pregledalo vse premoženje in prihranki družine. Če so se ti od zadnje odločbe povečali, je treba upoštevati tudi to.
Zato svetujemo, da vlogo za pridobitev državne štipendije čim prej (še ta mesec) oddajo vsi dijaki iz družin do vključno 4. dohodkovnega razreda (za te izračun ni potreben) in vsi dijaki iz družin v petem dohodkovnem razredu, ki po zgoraj predstavljenem izračunu ocenijo, da bodo štipendijo dobili. Če ocenijo, da je ne bodo dobili, naj počakajo do izteka veljavnosti sedanje odločbe o otroškem dodatku, da bodo imeli kolikor se da dolgo vsaj povišan otroški dodatek za dijake. Ob naslednji vlogi pa naj uveljavljajo tudi pravico do štipendije, da se zanesljivo izkaže, ali bi štipendijo lahko dobili ali ne.
                                                                                                         Tomaž Merše

petek, 6. december 2013

Vinjete za velike družine in invalide, ki imajo kombije

Velike družine in invalidi pozor!
Imate štiri ali več otrok, otroka s posebnimi potrebami ali ste invalid in imate kombi? Nujno preberite!
Civilna iniciativa za družino in pravice otrok in Družinska pobuda sta z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor dosegli dogovor, po katerem boste lahko v letu 2014 dobili povrnjeno polovico cene vinjete za kombi – to  je 110 EUR.
Kdo je upravičen do povračila?
Družine s štirimi ali več otroki, ki so mlajši od 18 let oziroma mlajši od 26 let, če se redno šolajo, in invalidi, ki so za svoj kombi ob registraciji uveljavili popust oziroma oprostitev pri plačilu letne dajatve za uporabo motornega vozila.
Kaj moram storiti, da dobim to povračilo?
Kupite vinjeto za svoj kombi in shranite račun. S spletne strani www.mzip.gov.si ali s spletne strani www.rks.si si skopirajte obrazec »Prošnja za pomoč pri nakupu letne vinjete za leto 2014 za cestninski razred 2B«, ga izpolnite in ga skupaj s kopijo računa za nakup vinjete in kopijo prometnega dovoljenja za kombi pošljite na naslov Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana.
Rdeči križ bo podatke iz vaše prošnje poslal na MZIP, kjer bodo preverili, ali je vaše vozilo v evidenci vozil, za katera je bil uveljavljen popust (velike družine) ali oprostitev (osebe s posebnimi potrebami oz. invalidi) pri letni dajatvi za uporabo motornega vozila. Če ste v evidenci, vam bo RK na vaš račun nakazal 110 EUR.
Kaj če doslej nisem uveljavljal popusta pri letni dajatvi ali sem ga uveljavljal za kakšno drugo vozilo?
Shranite račun za vinjeto in ob naslednji registraciji kombija do konca leta 2014 uveljavite popust ali oprostitev pri letni dajatvi. Tako bo vaše vozilo prišlo v evidenco, ki je pogoj za delno povračilo kupnine za vinjeto. Potem pošljite vlogo za povračilo dela cene vinjete na Rdeči križ. Delno vračilo za vinjeto za leto 2014 boste lahko uveljavljali do konca leta 2014. Če ste popust pri letni dajatvi uveljavili za kakšno drugo vozilo v družini, ga za to vozilo ne smete več uveljaviti, uveljavite pa ga za kombi.
Kako uveljavim olajšavo za letno dajatev za uporabo cest?
Popust za veliko družino se uveljavlja kjerkoli, kjer lahko opravite registracijo vozila, na podlagi potrdila o članih gospodinjstva, ki ga dobite na upravni enoti. Za invalide in otroke s posebnimi potrebami se uporablja odločba o njihovem statusu.
Če boste imeli z uveljavljanjem vračila dela cene vinjete kakšne težave, se za informacije obrnite na Direktorat za promet na MZIP, sporočilo pa v vednost pošljite tudi na info@druzinskapobuda.si in/ali zadruzinoinotroke@gmail.com.
                                                                                                          Tomaž Merše