petek, 6. december 2013

Vinjete za velike družine in invalide, ki imajo kombije

Velike družine in invalidi pozor!
Imate štiri ali več otrok, otroka s posebnimi potrebami ali ste invalid in imate kombi? Nujno preberite!
Civilna iniciativa za družino in pravice otrok in Družinska pobuda sta z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor dosegli dogovor, po katerem boste lahko v letu 2014 dobili povrnjeno polovico cene vinjete za kombi – to  je 110 EUR.
Kdo je upravičen do povračila?
Družine s štirimi ali več otroki, ki so mlajši od 18 let oziroma mlajši od 26 let, če se redno šolajo, in invalidi, ki so za svoj kombi ob registraciji uveljavili popust oziroma oprostitev pri plačilu letne dajatve za uporabo motornega vozila.
Kaj moram storiti, da dobim to povračilo?
Kupite vinjeto za svoj kombi in shranite račun. S spletne strani www.mzip.gov.si ali s spletne strani www.rks.si si skopirajte obrazec »Prošnja za pomoč pri nakupu letne vinjete za leto 2014 za cestninski razred 2B«, ga izpolnite in ga skupaj s kopijo računa za nakup vinjete in kopijo prometnega dovoljenja za kombi pošljite na naslov Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana.
Rdeči križ bo podatke iz vaše prošnje poslal na MZIP, kjer bodo preverili, ali je vaše vozilo v evidenci vozil, za katera je bil uveljavljen popust (velike družine) ali oprostitev (osebe s posebnimi potrebami oz. invalidi) pri letni dajatvi za uporabo motornega vozila. Če ste v evidenci, vam bo RK na vaš račun nakazal 110 EUR.
Kaj če doslej nisem uveljavljal popusta pri letni dajatvi ali sem ga uveljavljal za kakšno drugo vozilo?
Shranite račun za vinjeto in ob naslednji registraciji kombija do konca leta 2014 uveljavite popust ali oprostitev pri letni dajatvi. Tako bo vaše vozilo prišlo v evidenco, ki je pogoj za delno povračilo kupnine za vinjeto. Potem pošljite vlogo za povračilo dela cene vinjete na Rdeči križ. Delno vračilo za vinjeto za leto 2014 boste lahko uveljavljali do konca leta 2014. Če ste popust pri letni dajatvi uveljavili za kakšno drugo vozilo v družini, ga za to vozilo ne smete več uveljaviti, uveljavite pa ga za kombi.
Kako uveljavim olajšavo za letno dajatev za uporabo cest?
Popust za veliko družino se uveljavlja kjerkoli, kjer lahko opravite registracijo vozila, na podlagi potrdila o članih gospodinjstva, ki ga dobite na upravni enoti. Za invalide in otroke s posebnimi potrebami se uporablja odločba o njihovem statusu.
Če boste imeli z uveljavljanjem vračila dela cene vinjete kakšne težave, se za informacije obrnite na Direktorat za promet na MZIP, sporočilo pa v vednost pošljite tudi na info@druzinskapobuda.si in/ali zadruzinoinotroke@gmail.com.
                                                                                                          Tomaž Merše

Ni komentarjev:

Objavite komentar