torek, 31. januar 2006

Nujen popravek pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih

V decembru 2005 je ministrstvo za šolstvo in šport izdalo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, ki je po prepričanju Družinske pobude v nekaterih določilih povsem nesprejemljiv in bi ga bilo zato nemudoma treba popraviti, da bi preprečili njegove škodljive posledice. V 4.a. členu je namreč podana lestvica izračuna višine plačila na podlagi katastrskega dohodka družine, ki določa, da mora npr. družina, ki ima kmetijo s katastrskim dohodkom nad 500.000 SIT letno ne glede na dejanske dohodke in ne glede na število družinskih članov plačevati najvišji delež oziroma 80% cene programa.
Starši v Družinski pobudi smo prepričani, da je ta lestvica povsem nelogična in neživljenjska.
Zato smo ministru za šolstvo dr. Zveru poslali pismo s pozim k spremembi.