torek, 23. marec 2010

Bo država spet varčevala pri otrocih in družinah?

V petek, 19.2.2010 se je iztekla javna razprava o predlogu zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Predlog zakona v načelu obljublja nekaj izboljšav sistema, predlagana izvedba pa prinaša precej nejasnosti ter nelogičnosti in vzbuja sum, da želi država spet varčevati pri otrocih in družinah. V javno razpravo se je s svojim prispevkom vključila tudi Družinska pobuda. Tule si lahko preberete naš komentar in pripombe k predlogu zakona.

torek, 2. marec 2010

Temeljne določbe družinskega zakonika utemeljene na ponarejenih in zavajajočih argumentih ter zamolčanju pomembnih dejstev

Družinska pobuda je poslance Državnega zbora pozvala, da predloga družinskega zakonika, kot je trenutno predlagan, ne sprejmejo oziroma da ugotovijo, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo, saj predlagatelj za tako pomembne spremembe, ki lahko prinesejo velike nepredvidljive posledice, ni predložil zadostnih argumentov. Še več, v utemeljitvi predloga je povsem zanemaril kopico podatkov, mednarodnih raziskav in študij, ki kažejo na neprimernost predlaganih rešitev, navaja pa le tiste, ki naj bi domnevno strokovno podpirale, kar predlagajo. Predlagatelj ob pomanjkanju strokovnih argumentov v utemeljitvi predloga zakonika navaja celo dokazano neresnične trditve in nekatere državne ureditve predstavlja dokaj zavajajoče.

Pozivu smo priložili gradivo (PDF , MS Word), v katerem dokazujemo neresničnost nekaterih navedb iz utemeljitve predloga zakonika ter nekaj pomembnih podatkov in dejstev, ki jih pri odločanju o predlogu zakonika nikakor ne bi smeli spregledati.