nedelja, 22. junij 2008

Vprašalnik o odnosu do družinske politike pred volitvami v DZ 2008

Letos jeseni bodo volitve poslancev v DZ. Precejšen del volivcev smo tudi starši in zato je za nas pri izbiri strank in kandidatov za poslance pomemben tudi njihov odnos, načrti in doslej opravljeno delo na področju družinske politike.


Družinska pobuda, društvo za družini naklonjeno družbo, je nestrankarsko združenje staršev in prijateljev družin, ki si že 10 let prizadeva za čim boljši položaj družin v slovenski družbi. V tem času se je zamenjalo več vlad in vsem smo kritično držali ogledalo, predlagali čim boljše rešitve, nasprotovali slabim, pohvalili dobre... S tem se je gotovo najbolje pokazala naša strokovnost in strankarska neodvisnost, zaradi katerih tudi število naših članov že ves čas narašča.


Pred volitvami 2008 želimo vse parlamentarne stranke povprašati o odnosu do družinske politike, kaj so na tem področju že naredile v preteklosti (saj veste, dejanja štejejo več kot le obljube) in kaj nameravajo na tem področju narediti v naslednjem mandatu, če vam bomo volivci zaupali vodenje države.


Zato smo se obrnili na vse politične stranke in jih prosili, da nam izpolnijo vprašalnik o njihovem odnosu do družinske politike.
Ko bomo rezultate zbrali, jih bomo predstavili tudi javnosti.
Za stranke, ki odgovorov ne bodo poslale, bomo privzeli, da jih to področje ne zanima oziroma se jim ne zdi vredno pozornosti.


V Družinski pobudi upamo, da so/bodo stranke vprašalnik sprejele kot priložnost za konkretno predstavitev svojega programa in načrtov.