torek, 20. avgust 2019

Nekaj novosti pri družinskih prejemkih


Malenkost višji otroški dodatki in drugi prejemki iz javnih sredstev

Vlada je letos prvič po dolgih letih dopustila uskladitev višine družinskih prejemkov, ki so se s 1. julijem (izplačani v avgustu) povišali za 2,4%. Pri družinah z najnižjimi dohodki bo to pomenilo nekaj manj kot 3 EUR mesečno več za vsakega otroka, pri drugih sorazmerno manj. Dvig je seveda mnogo manjši, kot bodo podražitve v vrtcih in drugih javnih storitvah, ki se dražijo zaradi dogovora vlade s sindikati javnega sektorja o višjih plačah za javne uslužbence, račun pa vlada prelaga kar na starše, občine in uporabnike javnih storitev.

Za podaljševanje letnih pravic iz javnih sredstev ni več potrebno vlagati vloge

Za podaljšanje pravice do otroškega dodatka že od decembra lani ni več potrebno vlagati vloge na CSD. Letos jeseni ta dolgo napovedovana novost začenja veljati tudi za državno štipendijo ter subvencijo za znižano plačilo vrtca. Če torej imate veljavno odločbo o dodelitvi otroškega dodatka, državni štipendiji ali znižanem plačilu vrtca, vam za podaljšanje veljavnosti te pravice ni več potrebno vlagati vloge, saj bo to po službeni dolžnosti v mesecu predi iztekom veljavnosti pravice naredil vaš CSD.

Še vedno ste dolžni javiti vse spremembe, kakor že doslej. Prav tako je potrebno vložiti vlogo, če posamezno pravico uveljavljate prvič ali vam je bila ob zadnji vlogi zavrnjena. Vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije je potrebno na novo vložiti ob vsakem prehodu na novo stopnjo šolanja. Bodoči dijaki vložite prvo vlogo za državno štipendijo že v mesecu avgustu, da boste do štipendije upravičeni že s 1. septembrom. Enako velja za bodoče študente v mesecu septembru, da bodo štipendijo lahko dobili že s 1. oktobrom.

Če želite pri štipendiji uveljaviti dodatke za uspeh, bivanje v domu, …, morate vsako leto predložiti dokazila, da boste te dodatke lahko dobili.

Tomaž Merše