sobota, 20. januar 2024

Družinski izračun dohodnine za 2023 in primerjava obdavčitve po Golobovi in prejšnji vladi

Čim bolje izkoristite davčne olajšave za otroke


Spet je leto naokrog in čas, da poskrbite za čim boljši izkoristek davčnih olajšav za otroke. Če želite, da bo najboljši izkoristek upoštevan že pri informativnem izračunu, morate najboljši način ugotoviti do 5. februarja in po potrebi na FURS vložiti vlogo za ta namen.

V Družinski pobudi smo tudi letos pripravili Excel obrazec, ki je prilagojen prav za izračun najboljšega načina uveljavljanja davčnih olajšav za otroke. Lahko si ga prenesete tukaj.

Preverite, koliko več davka prav vi plačate zaradi sprememb, ki jih je uvedla Golobova vlada

V letošnji obrazec smo dodali še primerjavo dohodnine, ki jo moramo plačati pod levo Golobovo vlado, z dohodnino, ki bi jo morali plačati, če bi še vedno veljal zakon, ki ga je sprejela prejšnja desno sredinska vlada. Tako si bo vsak lahko prav za svoje dohodke natančno izračunal, koliko več davka mora plačati zaradi sprememb, ki jih je uvedla Golobova vlada. Številke niso zanemarljive, saj pri povprečni plači znašajo več kot 220 EUR letno, pri višjih dohodkih pa še precej več.

Vlada je že objavila tudi podatke za odmero dohodnine za leto 2024, ki kažejo, da bo svoj davčni vijak letos privila še bolj, saj ni niti lestvice za odmero dohodnine niti davčnih olajšav niti malo uskladila z inflacijo. Po zakonu, ki ga je sprejela prejšnja desna vlada, bi se letos splošna olajšava zvišala na 6.500 EUR (Svoboda jo še naprej drži pri 5.000 EUR), lestvica za odmero dohodnine in davčne olajšave pa bi se uskladile s celotno višino inflacije v letu 2023 (6,9%). Da boste lahko videli, kako se bo razlika med obdavčitvijo po Golobovo in obdavčitvijo po prejšnji desno sredinski vladi povečala v tem letu, smo pravili še obrazec za izračun dohodnine za leto 2024. Vanj vnesite svoje dohodke iz leta 2023 in poglejte, koliko več davka plačujete pod aktualno vlado. Pri povprečni plači za leto 2023 bo letos razlika že približno 550 EUR letno. Obrazec za izračun dohodnine za leto 2024 si lahko prenesete tukaj.

V nadaljevanju si lahko preberete še 
Navodila za čim bolj učinkovito uveljavljanje davčnih olajšav za otroke.

Če želite, da bo najboljši izkoristek upoštevan že pri informativnem izračunu, morate najboljši način ugotoviti do 5. februarja in po potrebi na FURS vložiti vlogo za ta namen. Dobite jo na spletni strani FURS (Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane -> Obrazci).

Davčne olajšave za otroke so v Sloveniji urejene tako, da se odštevajo od davčne osnove, od katere moramo plačati davek, ter tako posledično znižujejo znesek davka, ki ga moramo plačati. Urejene so progresivno, tako da je olajšava za vsakega naslednjega otroka večja kot za predhodnega. Poleg tega je tudi obdavčitev progresivna. Zato je učinek davčnih olajšav oziroma znižanje davka zaradi njih odvisno tudi od tega, kako jih uveljavimo. 

Primer izračuna za letu 2022: Oče in mama imata tri otroke in vsak povprečno plačo. Če eden uveljavi olajšavo za dva otroka, drugi pa za enega, bo njun skupni letni davčni prihranek zaradi otrok 2.014 EUR, če olajšave za vse tri otroke uveljavi le eden izmed njiju, bo skupni davčni prihranek zaradi otrok znašal 2.112 EUR, če uveljavita olajšavo vsak za 6 mesecev za vse tri otroke, pa bo njun skupni davčni prihranek 2.545 EUR letno. Razlike niso zanemarljive. Med najboljšim in najslabšim načinom je razlika kar 530 EUR.

Izkoristek je praviloma najslabši, če si starši olajšave delijo po otrocih (če oče in mama izkoristita olajšavo vsak za enega otroka ali eden za dva in drugi za enega itd). V splošnem je bolje, če olajšavo za vse otroke v celoti za vse leto ali vsaj v večjem delu (za več kot polovico mesecev) uveljavi tisti izmed staršev, ki ima višje dohodke. Od višine dohodkov staršev pa je odvisno, ali za najboljši izkoristek zadošča, da olajšave v celoti uveljavi tisti, ki ima višje dohodke, ali pa je bolje, da uveljavita olajšavo za vse otroke oba, vsak za nekaj mesecev (npr. eden za 8, drugi za 4 mesece). Če imata oče in mama približno enake dohodke, ne moreta zgrešiti, če vsak izmed njiju uveljavi olajšave za vse otroke za šest mesecev.

Najboljši način uveljavljanja olajšav za otroke si najlaže izračunate s pomočjo obrazca za izračun dohodnine, ki je prilagojen prav za ta namen. Izračun z enakimi podatki preverite še na spletni strani FURS  (Napoved za odmero dohodnine 2023).

Če ste ugotovili, da bi bilo davčne olajšave za otroke bolje uveljaviti drugače, kot ste jih pri svojih delodajalcih uveljavljali med letom, ali med letom teh olajšav sploh niste uveljavljali, in želite da se najboljši način upošteva že v informativnem izračunu, morate najkasneje do 5.2.2024 na FURS poslati »Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane«. Tako bo FURS vaše podatke upoštevala že v informativnem izračunu in boste vračilo dohodnine zaradi ugodnejšega izkoristka olajšav za otroke dobili že v poletnih mesecih. Obrazec dobite na vsakem davčnem uradu in na prej omenjeni spletni strani FURS. Vlogo lahko oddaste elektronsko na spletnem portalu e-davki ali preko mobilne aplikacije eDavki, lahko pa tudi osebno ali po pošti na svoj finančni urad. Nekateri mediji navajajo, da je spletna oddaja vloge preko eDavkov možna še do 20.2.2024.

Pomembno opozorilo: Vlogo za spremembo uveljavljanja olajšav za otroke morata vložiti oče in mama.

 

To vlogo lahko tudi brez digitalnega potrdila vložite spletno preko e-davkov (Za registracijo potrebujete številko lanske odločbe oziroma informativnega izračuna o odmeri dohodnine).

Če zamudite prej omenjeni rok, lahko način uveljavljanja olajšav za otroke spremenite tudi z ugovorom na informativni izračun, ki ga starši z olajšavami za otroke običajno prejmemo v mesecu maju. Po prejemu informativnega izračuna izračunate najboljši način uveljavljanja davčnih olajšav. Če je ta drugačen od tistega v informativnem izračunu, vložite ugovor na ta izračun. FURS vam bo ponovno odmerila dohodnino in pri tem upoštevala vaše spremembe. Tudi pri tem velja, da morata za ta namen vložiti ugovor oba, oče in mama. Pri tem načinu boste vračilo preveč plačane dohodnine prejeli v jesenskih mesecih.

Ker kljub skrbni izdelavi in testiranju obrazec lahko vsebuje kakšno napako, vsak izračun preverite še s pomočjo testnega izračuna na spletni strani FURS. Če opazite razliko, ki bo večja od 1 EUR, preverite, če ste res v oba obrazca vnesli povsem enake podatke.

Če ste jih, različen rezultat pri enakih podatkih lahko kaže na napako v obrazcu, zato se v tem primeru priporočam za sporočilo, da bom zadevo lahko preveril in po potrebi popravil obrazec.

Do večje razlike lahko pride v primeru, ko je znesek regresa blizu vrednosti povprečne plače ali jo presega, saj bo natančen izračun dohodnine v tem primeru možen šele po objavi povprečne plače za leto 2023 v mesecu marcu. Do takrat tako naš obrazec kot testni izračun FURS uporabljata le oceno povprečne plače, ki ni nujno v obeh enaka, kar lahko privede do nekoliko različnega rezultata.

Tako izračun za otroški dodatek kot izračun za državno štipendijo v obrazcu sta informativne narave in se lahko razlikujeta od izračuna CSD. Tudi če izračun v obrazcu pokaže, da niste upravičeni do otroškega dodatka ali državne štipendije (še posebej, če le malo presegate mejo za upravičenost do teh prejemkov), vložite vlogo na CSD. Obrazec namreč za izračun uporablja nepopolne podatke o povprečni plači, pa tudi podatki, ki jih vi vnesete v obrazec, se lahko razlikujejo od tistih, ki jih uporabi CSD, zato izračun ni nujno povsem enak, kot bi bil uraden izračun CSD. Če pri tem izračunu ugotovite kakšno napako, se enako kot pri izračunu dohodnine priporočam za sporočilo, da zadevo lahko preverim in po potrebi popravim.

Obrazec za izračun dohodnine si lahko prenesete tukaj.

Tomaž Merše

 

PS: Če ste obrazec ocenili kot koristen in vreden, lahko s prostovoljnim prispevkom podprete delovanje Družinske pobude, ki se financira izključno s prispevki članov in donatorjev.

 

Naš TRR je SI56 0430 2000 3327 957 v Novi KBM.

 

Za vašo donacijo že vnaprej hvala!