ponedeljek, 6. april 1998

Naše poslanstvo

Cilj, ki smo si ga kot društvo zadali, je družini in otrokom prijazna Slovenija. Bedimo nad izvajanjem in spremembami družinske politike v Sloveniji. Opazujemo, kaj dela vlada in česa ne, ter o vsem obveščamo javnost. Kot organ civilne družbe sodelujemo z vlado pri oblikovanju sprememb družinske politike, če vlado tako sodelovanje zanima. Z vlado sodelujemo tudi na drugih področjih izvajanja družinske politike. Poleg tega preko medijev poskušamo obveščati in ozaveščati javnost o problemih družinske politike v Sloveniji.