torek, 11. januar 2011

Dohodnina 2010 in davčne olajšave za otroke

Dohodnina 2010 in davčne olajšave za otroke
Podobno kot prejšnja leta smo v Družinski pobudi tudi letos pripravili obrazec za izračun dohodnine, ki omogoča hiter izračun najugodnejšega načina uveljavljanja davčnih olajšav za otroke. Izračun dohodnine lahko preverite na spletni strani DURSa povezava TESTNI IZRAČUN DOHODNINE), kjer najdete testni izračun dohodnine za leto 2010. Če se vam izračun razlikuje za več kot 1 EUR, mi sporočite, da ugotovim, kje je razlog za razliko, oziroma ali je v obrazcu za izračun morda še kakšna napaka.
Ker še ne poznamo povprečne plače za leto 2010, izračun za otroški dodatek deluje le na podlagi ocene in še ni zanesljiv. Način izračunavanja dohodka na družinskega člana za ugotavljanje upravičenosti do otroškega dodatka in njegove višine se bo sredi leta 2011 spremenil, saj se bo takrat začel uporabljati lani sprejeti Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, po katerem se ne bodo več upoštevali bruto ampak neto dohodki družine.

Informativni izračun dohodnine in davčne olajšave za vzdrževane otroke
Zdaj smo se že navadili, da nam ni več treba izpolnjevati in vlagati davčne napovedi, ampak bomo enako kot lani na dom prejeli informativni izračun odmere dohodnine. Če se nanj ne bomo odzvali, bo ta po določenem roku samodejno postal odločba o odmeri dohodnine. Če se s čem v tem izračunu ne bomo strinjali, bomo morali v predvidenem roku vložiti ugovor, da bo DURS naš primer ponovno obravnavala.
V informativnem izračunu bodo davčne olajšave upoštevane na enak način kot smo jih starši pri svojih delodajalcih uveljavljali že med letom. To ni nujno tudi najugodnejši način.

Uveljavljanje davčnih olajšav lahko spremenimo na dva načina:
1.    Na podlagi podatkov o celotnih lanskih dohodkih (če še nimamo zbirnih podatkov, seštejemo vse plačilne liste) izračunamo najugodnejši način uveljavljanja davčnih olajšav za otroke. Če se ta razlikuje od tistega, po katerem smo olajšave uveljavljali med letom, izpolnimo in oddamo Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2010 najkasneje do 7.2.2011. Obrazec dobite na vsakem davčnem uradu in na spletni strani DURSa, kjer dobite tudi druge informacije v zvezi z dohodnino za leto 2010. Tule pa je še neposredna povezava na obrazec. V tem primeru bo DURS naše podatke upošteval že v prvem informativnem izračunu in bomo vračilo dohodnine zaradi ugodnejšega izkoristka olajšav za otroke dobili že v mescu maju ali v poletnih mesecih.
2.    Počakamo na informativni izračun, ki ga bomo prejeli od DURSa in takrat izračunamo najboljši način. Če je ta drugačen od tistega v informativnem izračunu, vložimo ugovor na ta izračun. DURS nam bo ponovno odmerila dohodnino in pri tem upoštevala naše spremembe. Končna odločba bo izdelana šele jeseni in tako bomo tudi vračilo dohodnine zaradi ugodnejšega izkoristka olajšav za otroke dobili šele jeseni.
Želim vam čim boljši izkoristek davčnih olajšav, predvsem pa veselja in ljubezni v vaših družinah!

Tomaž Merše

Ni komentarjev:

Objavite komentar