ponedeljek, 26. januar 2009

Davčne olajšave za vzdrževane otroke

Zakon o dohodnini staršem daje pravico do davčnih olajšav za vzdrževane otroke. Te se odštevajo od davčne osnove in za leto 2008 na letni ravni znašajo:


 • za prvega otroka 2.184 EUR,

 • za drugega otroka 2.374 EUR,

 • za tretjega otroka 3.960 EUR

 • in za vsakega nadaljnjega za 1.585 EUR več kot za predhodnega.

 • Za otroka z večjo motnjo v razvoju se olajšava poveča za 5.729 EUR.

Olajšave starši lahko uveljavljamo že med letom pri izplačilu plač, tako da nam delodajalec že sproti plačuje manj dohodnine, kar se pozna pri višjem izplačilu neto plače. Nekateri starši olajšave iz različnih razlogov ne uveljavljajo med letom ali pa po zaključku leta izračunajo, da bi z drugačnim načinom izrabe olajšav, kot so jo izvedli med letom, lahko iztržili več oziroma plačali še manj dohodnine.
Zato je do konca meseca januarja čas, da si seštejemo svoje dohodke v letu 2008 in izračunamo najugodnejši način izrabe davčnih olajšav za otroke.
Če se ta ujema z načinom uveljavljanja olajšav med letom, nam ni treba narediti nič, saj bo DURS pri pripravi informativnega izračuna dohodnine samodejno upoštevala olajšave, kot smo jih uveljavljali med letom.
Če pa ugotovimo, da bi olajšave lahko izkoristili bolje, to lahko storimo tako, da izpolnimo »Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2008« in jo oddamo svojemu davčnemu uradu do konca meseca januarja, da bodo davčne olajšave optimalno izkoriščene že v informativnem izračunu, ki ga bo DURS pripravila do meseca maja. To je še posebej koristno, če moramo del že plačane dohodnine dobiti nazaj, saj bomo tako denar dobili vrnjen še pred poletjem. Način uveljavljanja davčnih olajšav lahko spremenimo tudi z ugovorom na informativni izračun, vendar bomo v tem primeru preveč plačano dohodnino dobili vrnjeno precej kasneje, saj bo DURS ugovore obravnavala šele poleti in jeseni in boste tako odločbo o odmeri dohodnine in težko prejeli pred jesenjo. No, pot preko ugovora na informativni izračun ostane tudi vsem tistim, ki zamudijo rok za oddajo prej omenjene vloge, ki poteče konec meseca januarja.

Nekaj pravil, kako najbolje izkoristiti davčne olajšave za otroke.

 1. Če je razlika v dohodkih staršev višja ali približno enaka celotni vrednosti olajšave za vse otroke, naj olajšavo v celoti uveljavlja tisti izmed staršev z višjimi dohodki.

 2. Če je razlika med dohodki staršev manjša, je potrebno izračunati najugodnejši način delitve olajšave za vzdrževane otroke med oba starša. Pri tem velja osnovno pravilo, da če si starša kakorkoli delita davčno olajšavo za otroke, naj ne prijavljata npr. vsak polovico otrok, ampak vedno oba vse otroke, s tem da vsak od njiju olajšavo uveljavlja le za del leta (npr. eden za 7 mesecev drugi za 5 mesecev, kar pomeni, da bo prvi v napovedi uveljavil olajšavo za 1. do 7. mesec, drugi pa za 8. do 12. mesec). Tisti, ki ima višje dohodke, v tem primeru olajšavo praviloma uveljavlja za več mesecev kot tisti z nižjimi dohodki.

 3. Če imata oba starša približno enake dohodke, je najpreprostejši način za dosego največje možne olajšave, če vsak izmed njiju uveljavlja olajšavo za polovico leta za vse otroke.

Izračun optimalnega razmerja delitve olajšave med oba starša je najlažji z uporabo obrazca za izračun dohodnine, ki ga dobite na naši spletni strani. Če je med letom pri plačevanju akontacije dohodnine olajšavo za otroke uveljavljal le eden izmed staršev, bo drugačno razmerje pri uveljavljanju olajšave za otroke pri odmeri dohodnine za celo leto povzročilo, da bo po odmeri dohodnine tisti, ki je olajšavo uveljavljal že med letom, moral nekaj doplačati, drugi pa bo nekaj dobil nazaj. Takšno doplačilo je lahko tudi dokaj visoko (koliko znaša, lahko ugotovite s pomočjo zgoraj navedenih izračunov), zato je pri odločanju o načinu uveljavljanja davčnih olajšav za otroke pametno upoštevati tudi ta vidik.
Če se zgoraj navedenim ne želite ukvarjati ali vam stvar ni povsem jasna, naj olajšavo za vse otroke uveljavlja tisti z višjimi dohodki. Drugi pa naj na obrazcu za davčno napoved označi, da uveljavlja morebitni ostanek olajšave, ki ga prvi ne bi mogel izkoristiti. Enako naredite, če vaši letni bruto dohodki ne presegajo 12.000 EUR.


Tomaž MeršeŠe primer za ilustracijo:

Par z dvema otrokoma in vsak zasluži povprečno plačo. Med letom je olajšavo za oba otroka izkoristil mož. Če bi tako ostalo, bi iz davčnih olajšav v letu 2008 dobila 1.029 EUR. Če pa pri odmeri dohodnine uveljavljata davčno olajšavo vsak za 6 mesece za oba otroka, bosta pridobila dodatnih 200 EUR. Res je, da bo v tem primeru moral mož doplačati 413 EUR, žena pa bo dobila vrnjenih 615 EUR. Ker pa lahko pričakujeta, da bosta informativni izračun dobila približno istočasno, to ne bo kakšna posebna težava, saj bosta doplačilo lahko pokrila iz prejetega vračila.

8 komentarjev:

 1. zanima me, kako to uredijo če v preteklem letu starši ne uveljavijo otroka kot vzdrževanega člana zaradi štud. dela, potem pa želijo za nazaj spremeniti te podatke kot je to navedeno zgoraj... ali potem otrok postane vzdr. član tudi na štud. servisu? hvala.

  OdgovoriIzbriši
 2. Študent je lahko vzdrževan član, če dela preko študenstkega servisa, ne more pa biti, če je v delovnem razmerju ali ima dohodke iz dejavnosti.
  Če je otrok delal samo preko študentskega servisa, ga lahko po opisanem postopku uveljavite kot vzdrževanega otroka (no, vsaj doslej je bilo tako, kaj bo še izumila ta vlada, bomo še videli).
  Če je otrokov zaslužek preko študentskega servisa presegel znesek splošne olajšave, bo moral tudi on oddati davčno napoved, v kateri mora označiti, kdo ga uveljavlja kot vzdrževanega člana. V tem primeru se njemu ne prizna splošna olajšava ampak samo študentska. Vam pa se prizna olajšava za vzdrževanega otroka.

  OdgovoriIzbriši
 3. Z možem imava vsak polovico KD.Imava štiri otroke. Eden je duševno prizadet.Za olajšavo teh pa je dal samo mož.zanima me ali bi bilo bolje da bi uveljavljala vsak pol?

  OdgovoriIzbriši
 4. Kakšna je najboljša delitev, je odvisno od vajinih dohodkov. Če je razlika med vajinimi dohodki višja od celotnega zneska olajšave, je smiselno, da jo v celoti uveljavi mož. Sicer je potrebno izračunati, kakšna delitev med vama bi bila optimalna. Smiselne so samo delitve po času (npr. mož za vse otroke za 9 mesecev, vi za vse otroke za 3 mesece). Za ta namen uporabita obrazec za izračun dohodnine, ki ga najdete na tej spletni strani. Tam so tudi navodila za njegovo uporabo. če boste ugotovili, da olajšav niste uveljavili optimalno, dajte ugovor na informativni izračun (dobili ga boste spomladi) in zahtevajte drugačno uveljavljanje olajšav za otroke.

  OdgovoriIzbriši
 5. Kdaj se dobi povrjeno, če daš Vloge za oveljavljanje posebne olajšave za vzdrževanje družinskega člana konec leta? Se dobi sigurno povrjeno ali kako to gre?

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Če vložite vlogo za uveljavljanje davčnih olajšav za otroke po izteku leta (letos je to do 6.2.2012), se vam bodo upoštevale že v informativnem izračunu, ki ga boste najverjetneje prejeli v mesecu aprilu ali kakšen mesec kasneje. V tem primeru boste preveč plačano dohodnino dobili vrnjeno v mesecu maju ali juniju, lahko tudi v juliju.
   Če boste olajšave uveljavljali šele v ugovoru na informativni izračun, se bodo upoštevale šele pri ponovnem izračunu v jesenskih mesecih.

   Izbriši
 6. Pozdravljeni
  zanima me če lahko vložiš davčno olajšavo za otročka ki je bil rojen v mesecu junij 2012?

  OdgovoriIzbriši
 7. Ja,seveda lahko. Le za čas vzdrževanja morate označiti od 6. do 12. meseca.

  OdgovoriIzbriši