torek, 20. januar 2009

Obrazec za izračun dohodnine za leto 2008

V letu 2007 je začel veljati nov zakon o dohodnini, ki je prinesel precej novosti. Med drugim nam ne bo več treba izpolnjevati in vlagati davčne napovedi, ampak bomo enako kot lani na dom prejeli informativni izračun odmere dohodnine. Če se nanj ne bomo odzvali, bo ta po določenem roku samodejno postal odločba o odmeri dohodnine. Če se s čem v tem izračunu ne bomo strinjali, bomo morali v predvidenem roku vložiti ugovor, da bo DURS naš primer ponovno obravnavala.

Davčne olajšave za vzdrževane otroke

V informativnem izračunu bodo davčne olajšave upoštevane na enak način kot smo jih starši pri svojih delodajalcih uveljavljali že med letom. To ni nujno tudi najugodnejši način. Uveljavljanje davčnih olajšav lahko spremenimo na dva načina:

  1. Na podlagi podatkov o celotnih lanskih dohodkih (če še nimamo zbirnih podatkov, seštejemo vse plačilne liste) izračunamo najugodnejši način uveljavljanja davčnih olajšav za otroke. Če se ta razlikuje od tistega, po katerem smo olajšave uveljavljali med letom, izpolnimo in oddamo Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2008 najkasneje do 31.1.2009. Obrazec dobite na vsakem davčnem uradu in na spletni strani DURSa: http://www.durs.gov.si/si/aktualno/dohodnina_2008/ . V tem primeru bo DURS naše podatke upošteval že v prvem informativnem izračunu in bomo vračilo dohodnine zaradi ugodnejšega izkoristka olajšav za otroke dobili že v mescu maju ali v poletnih mesecih.

  2. Počakamo na informativni izračun, ki ga bomo prejeli od DURSa in takrat izračunamo najboljši način. Če je ta drugačen od tistega v informativnem izračunu, vložimo ugovor na ta izračun. DURS nam bo ponovno odmerila dohodnino in pri tem upoštevala naše spremembe. Končna odločba bo izdelana šele jeseni in tako bomo tudi vračilo dohodnine zaradi ugodnejšega izkoristka olajšav za otroke dobili šele jeseni.

Obrazec za izračun dohodnine

Tukaj lahko dobite obrazec za izračun dohodnine za leto 2008, ki omogoča hiter izračun najugodnejšega načina uveljavljanja davčnih olajšav za otroke. Ker še ne poznamo povprečne plače za leto 2008 in tudi ne višine otroških dodatkov za leto 2009, izračun za otroški dodatek deluje le na podlagi ocene in še ni zanesljiv. Izračun dohodnine lahko preverite na prej omenjeni spletni strani DURSa, kjer najdete testni izračun dohodnine za leto 2008. Če se vam izračun razlikuje za več kot 1 EUR, mi sporočite, da ugotovim, kje je razlog za razliko.

Želim vam čim boljši izkoristek davčnih olajšav, predvsem pa veselja in ljubezni v vaših družinah!


Lep pozdrav! Tomaž Merše

Ni komentarjev:

Objavite komentar