sreda, 18. september 2013

Družinska pobuda za pravičnejši vinjetni in davčni sistem

V Družinski pobudi smo se pridružili pobudi Civilne iniviative za družino in pravice otrok v zvezi z napovedano podražitvijo vinjet za kombije invalidov, družin z otroki s posebnimi potrebami in velikih družin.

Na vlado in pristojne ministre smo naslovili prošnjo za sestanek, ki naj bi bil še v tem mesecu, in na katerem bi v konstruktivnem dialogu poiskali najboljše rešitve tako na področju vinjet kot tudi na področju dohodnine in obdavčitve nepremičnin.

V nadaljevanju si lahko pobudo, ki smo jo poslali vladi in pristojnim ministrom, preberete v celoti.

Invalidi, otroci s posebnimi potrebami in velike družine naj za vinjete ne plačujejo več kot drugi
Vlada RS je sprejela uredbo, s katero je določila novo ceno vinjet ter uvedla novo dvakrat dražjo vinjeto za kombinirana vozila. Uredba je zelo nenavadna, saj predvideva, da bi se avtodomi (torej prestižna počitniška vozila) lahko še naprej vozili z vinjeto za osebna vozila, invalidom, otrokom s posebnimi potrebami, velikim družinam, zavodom in ustanovam, ki s kombiji prevažajo otroke, invalide in otroke s posebnimi potrebami, pa bi morali kupiti novo za 130% dražjo vinjeto. Glede na to, da gre za skupine, ki kombije preprosto potrebujejo, da svoje vsakodnevne prevoze opravijo tako, kot jih ostali lahko z osebnimi avtomobili, in glede na to, da gre za skupine, ki jih je po vseh statističnih podatkih kriza najbolj prizadela in so bile deležne nesorazmernega deleža dosedanjih varčevalnih ukrepov države, ocenjujemo, da je taka ureditev povsem nesprejemljiva in v nasprotju z načeli socialne pravičnosti ter solidarnosti.

Zato se v Družinski pobudi pridružujemo pobudi Civilne iniciative za družino in pravice otrok in od vlade pričakujemo, da omenjeno uredbo nemudoma popravi, tako da zagotovi, da bodo invalidi, družine z otroki s posebnimi potrebami, velike družine (družine z več kot tremi otroki), zavodi, društva, klubi, ustanove, ki imajo kombinirana vozila za nekomercialni prevoz otrok, invalidov, svojih varovancev in oskrbovancev, lahko kupili vinjeto za kombinirano vozilo po ceni vinjete za osebno vozilo.

Pričakujemo, da vlada ne bo uvedla novega socialnega transferja za ta namen, saj bi to pomenilo nepotrebne dodatne administrativne postopke, ki bi obremenjevali že zdaj prezaposlene delavce CSD in povzročali dodatne stroške proračuna, ampak naj zagotovi, da bodo navedeni upravičenci na podlagi dokazil o svojem statusu in lastništvu kombiniranega vozila upravičeni do nižje cene vinjete za to vozilo. Ocenjujemo, da gre za največ nekaj tisoč kombiniranih vozil, kar pomeni, da bi bili prihodki DARSa iz tega naslova manjši od predvidenih le za nekaj 100.000 EUR ali približno 3%, verjetno pa še manj, saj je precej verjetno, da mnoge družine tako drage vinjete sploh ne bi kupile. Nakupa vinjet po nižjih cenah bi bilo morda res težko zagotoviti na vseh prodajnih mestih, zagotovo pa bi bilo to izvedljivo vsaj na izpostavah AMZS in drugih ponudnikih storitev registracije vozil ter še kje.

Invalidom, staršem in starejšim naj se dohodnina ne povečuje bolj kot drugim zavezancem

Vlada je v zakonodajni postopek vložila predlog novele zakona o dohodnini, ki odpravlja samodejno usklajevanj dohodninske lestvice ter vseh olajšav z inflacijo. To za vse davčne zavezance pomeni nekoliko višji davek, pri čemer sprememba davčne lestvice in splošne davčne olajšave deluje na vse zavezance enako.

Sprememba davčnih olajšav, ki so namenjene nekaterim šibkejšim skupinam in tistim, ki skrbijo zanje (invalidi, starejši od 65 let in otroci), pa pomeni, da bi bile te že tako ranljivejše skupine deležne še večjega poslabšanja položaja kot drugi davčni zavezanci, saj bi se jim davčna osnova povečala bolj kot drugim zavezancem.

To se lepo vidi na primeru para, v katerem mož in žena vsak zaslužita približno 700 EUR neto,   vsak torej nekaj več kot minimalno plačo a precej manj kot povprečno. Če nimata otrok, bi se jima skupna dohodnina povečala za približno 1%, če imata enega otroka, bi se jima povečala za skoraj 2%, če imata dva otroka že za več kot 3% in če imata tri otroke, za skoraj 10%.

Zato od vlade pričakujemo, da vsaj za olajšave za otroke, invalide in starejše od 65 let ohrani usklajevanje z inflacijo in tako prepreči novo nesorazmerno obremenjevanje teh skupin.
Pri obdavčitvi nepremičnin upoštevati število prebivalcev v njih

Več družinskih članov za enak standard bivanja potrebuje več prostora, kar pomeni večjo in več vredno nepremičnino. Zato smo na Ministrstvo za finance že v času javne razprave o predlogu zakona o obdavčitvi nepremičnin naslovili pobudo za ustrezno prilagoditev predloga zakona, ki bi to upošteval. Do danes nismo prejeli nobenega odgovora.

Za skupno iskanje najboljših rešitev

Na vlado in pristojne ministre se obračamo s prošnjo za sestanek, da bi v konstruktivnem dialogu za vsa tri vprašanja poiskali najprimernejšo rešitev.

Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude


Ni komentarjev:

Objavite komentar