torek, 14. januar 2014

Vlada bi malo popravila, obdržala nekatere slabosti, več stvari pa pokvarila

Komentar in predlogi izboljšav predloga Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

V sredo, 15.1.2014, bo Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide obravnaval predlog novega Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Predlog zakona prinaša
-     nekaj manjših izboljšav, ki smo jih že dolgo čakali (podaljšanje plačanega očetovskega dopusta (žal ob hkratni ukinitvi neplačanega dela tega dopusta), nekatere starševske pravice bodo lahko uveljavile tudi druge osebe, ki dejansko skrbijo za otroka (rejniki, skrbniki), nadomestilo za čas odmora za dojenje, pogojno podaljšanje pravice do dela s skrajšanim delovnim časom, malo izboljšano ureditev starševskega dodatka, poenostavitve nekaterih postopkov za delodajalce),
-     ohranja nekatere slabosti veljavne ureditve
o    Namesto jasnih pojmov povprečna in minimalna plača še naprej uporablja nerazumljive in nejasne formulacije , ki sicer žal odražajo že veljavno stanje, a namesto večje jasnosti prinašajo še večjo zmedo, starši pa imajo nižja nadomestila, kot bi na podlagi besedila zakona pričakovali.
o    Ohranja višino starševskega dodatka na nižji ravni, kot je določena v ZUJF (252 EUR namesto 55% minimalne plače, kar znaša 329 EUR mesečno).
-     Prinaša nova poslabšanja v primerjavi z veljavno ureditvijo
o    Neutemeljeno zmanjšanje dostopnosti do dodatnega meseca starševskega dopusta, če sta ob rojstvu otroka v družini že dva ali več otrok. Danes se dopust podaljša, če so ti otroci mlajši od 8 let, po predlogu pa le, če še niso končali prvega razreda. Enako velja za možnost hkratne izrabe dopusta za mamo in očeta
o    Skrajšanje obdobja, v katerem starši lahko izkoristijo prenesen starševski dopust z 8 let na čas do zaključka prvega razreda.
o    Močno in neutemeljeno zmanjšanje obsega pravice do plačila prispevkov za socialno varnost za starše, ki skrbijo za vsaj štiri otroke in zapustijo trg dela (veljavno do 10. leta starosti najmlajšega otroka, po predlogu le do zaključka prvega razreda),
o    Ukinitev možnosti uveljavljanja pravice do otroškega dodatka za čas od rojstva otroka v roku 90 dni po rojstvu. Po novem bi se staršem odvzelo otroški dodatek najmanj za mesec, v katerem je otrok rojen, lahko pa celo za več kot tri mesece.
o    Ukinitev 75 dni neplačanega dela očetovskega dopusta.
o    V primeru izrabe v obliki delne odsotnosti z dela se celoten obseg pravice sorazmerno zmanjša.
V Družinski pobudi smo pripravili več amandmajev, s katerimi bi v predlogu zakona odpravili vsaj največja poslabšanja v primerjavi z veljavno ureditvijo:
-     Ohranitev veljavnih pogojev za podaljšanje starševskega dopusta zaradi starejših otrok v družini (starost otrok do 8 let).
-     Merilo za višino najnižjih nadomestil naj bo dejanska minimalna plača, ne pa nekakšen le delno revaloriziran znesek te plače iz leta 2006.
-     Ohranitev veljavnega obsega trajanja pravice do pravice do plačila prispevkov za socialno varnost za starše, ki skrbijo za vsaj štiri otroke in zapustijo trg dela (do desetega leta starosti najmlajšega otroka).
-     Ohranitev možnosti uveljavljanja pravice do otroškega dodatka od meseca rojstva otroka naprej.
Predloge amandmajev smo takoj po novoletnih praznikih poslali vsem poslanskim skupinam in jih prosili, da jih »posvojijo« ter vložijo v zakonodajni postopek. Odzvala se je poslanska skupina NSi in »posvojila« in vložila vse naše amandmaje, za kar se ji iskreno zahvaljujemo in upamo, da jih bo potrdila tudi večina v DZ, saj ne zahtevajo velikih finančnih vložkov starševsko varstvo pa ohranjajo vsaj na veljavni ravni.

Celotno besedilo predlogov amandmajev skupaj z utemeljitvami in ocenami finančnih učinkov si lahko preberete tukaj.
                                                                                                          Tomaž Merše

Ni komentarjev:

Objavite komentar