torek, 26. avgust 2014

Novela ZUPJS - Upoštevajo se tudi spremembe pred letošnjim avgustom

S prvim septembrom začnejo veljati nova določila Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, po katerih se kot sprememba v družini, zaradi katere se na novo izračuna otroški dodatek in druge pravice, upošteva tudi sprememba vrste periodičnega dohodka, do katere pride ob izgubi zaposlitve, ko človek namesto plače začne prejemati nadomestilo za čas brezposelnosti, ko se človek upokoji ali preide s polnega na skrajšan delovni čas. Nova določila se bodo upoštevala že za vse vloge za spremembe, ki bodo vložene v mesecu avgustu.

Do nedavnega ni bilo povsem jasno, ali na pristojnem ministrstvu kot take spremembe razumejo tudi spremembe, do katerih je prišlo pred letošnjim avgustom. Zato je Civilna iniciativa za družino in pravice otrok o tem povprašala na MDDSZEM in kot primer navedla očeta, ki je izgubil zaposlitev v mesecu maju in zdaj prejema nadomestilo za čas brezposelnosti. Iz odgovora mag. Naceta Kovača, v.d. generalnega direktorja Direktorata za socialne zadeve, izhaja, da se bodo tudi spremembe vrste periodičnih dohodkov, ki so se zgodile pred mesecem avgustom, od septembra naprej lahko upoštevale za novo odmero družinskih in socialnih pravic.

Če je torej v vaši družini v času od zadnje odločbe o otroškem dodatku ali drugih pravicah kdo izgubil zaposlitev in bo tudi od septembra naprej še prejemal nadomestilo za čas brezposelnosti ali se je upokoji ali je začel delati s skrajšanim delovnim časom, čim prej to spremembo javite na svoj CSD, da vam bodo vaše družinske in socialne pravice na novo odmerili v skladu z vašim novim dohodkovnim položajem. Pri tem bodo za družinskega člana, pri katerem je prišlo do spremembe vrste periodičnega dohodka, upoštevali sedanje dohodke, za ostale družinske člane pa dohodke iz preteklega leta. Do na novo odmerjenih pravic na podlagi novega dohodkovnega položaja boste upravičeni od naslednjega meseca po vložitvi vloge (če boste vlogo vložili že v avgustu, je to od meseca septembra naprej).

Seveda pa od septembra naprej velja tudi obratno in morate najkasneje v osmih dneh od nastale spremembe na CSD javiti, če družinski član ponovno zaposli in bo namesto nadomestila za čas brezposelnosti spet prejemal plačo ali če s skrajšanega delovnega časa spet preide na polni delovni čas.

Če bi se vam zgodilo, da bi vam CSD vlogo zavrnil, to sporočite Civilni iniciativi za družino in pravice otrok ter Družinski pobudi, da bomo vedeli, da se to dogaja, vam pa bomo poslali kopijo prej omenjenega odgovora Naceta Kovača, da se boste lahko nanj sklicevali v svoji pritožbi.

Tomaž Merše

Ni komentarjev:

Objavite komentar