petek, 4. december 2015

Gre za naše otroke, za naše zakone, za naše očetovstvo in materinstvo, našo svobodo

V nedeljo, 2012.2015, bo v Sloveniji referendum o noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Zagovorniki zakona in večina medijev nas prepričuje, da gre le za pravice istospolno usmerjenih in da ostali pri tem nič ne izgubimo, da se nas torej skoraj ne tiče. Pa je res tako?
Če bo zakon obveljal, bodo vsi naši otroci v vrtcu in šoli izpostavljeni homoseksualni, transseksualni … spolni vzgoji, kjer jih bodo v skladu z ideologijo spola učili, da naravnega spola ni in si ga lahko vsak izbere sam, da sta oče in mama za otroka nepomembna, jih bodo že v osnovni šoli spodbujali, naj eksperimentirajo za različnimi spolnimi praksami in spolno usmerjenostjo, … Se vam zdi to nemogoče?! To se je na nekaterih šolah (npr. OŠ Bičevje) nezakonito že dogajalo, dokler se starši niso uprli.
Za takšen pouk so v Amnesty International na stroške davkoplačevalcev že pripravili tudi učbenik Ljubezen je Ljubezen, za katerega predlagatelji zakona (Združena levica) predlagajo, da postane obvezno učno gradivo. Poglejmo nekaj citatov iz tega učbenika:
»Otroci, spol si izberite sami! Tako boste ustvarjali sebi lasten, enkraten spol. In svet bo normalnejši.«
Za hec lahko poskusite glasno ali pred ogledalom: »Jaz sem lezbijka.« »Jaz sem gej.« »Jaz sem ženska.« »Jaz sem moški.« »Jaz nisem niti moški niti ženska.«
Otroke celo spodbuja, naj si predstavljajo sebe v spolnem odnosu s svojim sošolcem. Celoten učbenik si lahko preberete tukaj.
Si res želite tako seksualizacijo svojih otrok v OŠ?
Na učinke takih učnih vsebin na otroke, je v oddaji Tarča zelo jasno opozoril tudi eden najuglednejših psihoterapevtov današnjega časa Marko Juhant.
Po novem zakonu bi mnogo težje dokazovali nezakonitost takšnega pouka in starši bi se mu bistveno težje uprli, niti ne bi mogli nekaznovano zadržati otroke od pouka (če bi sploh izvedeli, kdaj bo ta pouk).
Vse to temelji na določbi novele zakona, ki pravi, da je pomen zakonske zveze, ki bi bila po novem zveza dveh oseb (poljubnega spola) v zasnovanju družine. S tem tudi za zvezo dveh oseb istega spola začno veljati določbe, da mora izobraževalni sistem podpirati in pripravljati otroke in mladino na skladno družinsko življenje, to pa pomeni, da je v kontekstu spolne vzgoje in učenja o družini potrebno povsem enakovredno obravnavati in promovirati vse vrste zvez dveh oseb in njihove spolne prakse.
Če bo zakon obveljal, bo prav vsak otrok (tudi vaš), ki bi se znašel v situaciji, da bi potreboval nove starše oziroma posvojitelje, lahko posvojen ali dodeljen v rejništvo k dvema homoseksualcema, dvema lezbijkama, dvema transseksualcema, ki sta si spremenila spol, ali dvema osebama, ki niti ne vesta, kakšnega spola sta, saj imata ti. fluiden spol in se enkrat počutita moški enkrat ženska. S tem, ko se je uradna »stroka« postavila na stališče, da je za otroka skupnost dveh oseb poljubnega spola enako dobra kot skupnost moža in žene, za CSD ne bo več strokovnih argumentov, da ne bi bilo vsaj nekaj otrok posvojenih v homoseksualne ali celo transseksualne in podobne zveze, saj bodo sicer CSD očitali diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti. Otroke, ki so že tako prikrajšani, bi potisnili v okolje, kjer bi bili načrtno spet prikrajšani bodisi za mamo bodisi za očeta ob tem, da imamo kar nekaj raziskav in še veliko več pričevanj odraslih, ki so odraščali ob takih razmerjih, da so žrtve teh razmerij in so v njih doživljali hude stiske in težave.
Če bo zakon obveljal, bo postal podlaga za načrtno in zavestno ustvarjanje otrok z umetno oploditvijo za pare dveh žensk, kjer bo otrok že od spočetja naprej obsojen na to, da bo prikrajšan za očeta in ga v mnogih primerih nikoli ne bo poznal. Vse to celo na stroške zdravstvene blagajne.
Če bo zakon obveljal, bo postal podlaga za uzakonitev trgovanja z materinstvom, ki mu homoseksualni aktivisti pravijo nadomestno materinstvo, da se lepše sliši, čeprav gre v resnici za izkoriščanje žensk in trgovino z otroki.
Vse to je posledica dejstva, da po noveli zakona tudi par dveh žensk ali dveh moških dobi pravico, da svobodno odloča o rojstvu svojih otrok. Če država da neko pravico in obstaja pot, da se jo da uresničiti, bo to pot prej ali slej uzakonila.
In kaj bi izgubili mi, sedanji zakonci? Po zakonu ne bi bili več možje in žene, ampak bi postali samo brezspolne osebe. Iz zakonodaje in vseh dokumentov bi izginile vse spolno značilne besede in tako ne bi bili več očetje in mame, ampak le še starši1in starši2 (ponekod se to že dogaja). Če sta pojma mož in žena enakovredna (mož ni več kot žena in žena ni več kot mož), novela zakona namesto njiju uvaja neenakovredna pojma oseba 1 in oseba 2 (kdo bi bil prva oseba in kdo druga). Tako novela zakona namesto tako opevane enakosti pred zakonom ukinja veljavno enakost ter uvaja neenakost. Enako velja za pojma oče in mama.
Izgubili bi pravico do vzgoje po svojem prepričanju in vesti. V državah, kjer že imajo podobno zakonodajo, je že izraženo nestrinjanje s takšno ideologijo postalo kaznivo.
Matičarji, učitelji, socialni delavci, slaščičarji in mnogi drugi, ki se ne bodo strinjali s to ideologijo, bodo zelo hitro izgubili službo, strinjanje s takšno ideologijo pa bo postalo pogoj za tovrstne zaposlitve. Novela zakona tu ne predvideva nobene možnosti ugovora vesti. 
Kaj pa socialne in ekonomske pravice istospolnih partnerjev? Te bi že zdavnaj brez nasprotovanja kogar koli lahko rešili v zakonu, ki je bil napisan prav za njih. Pa tega radikalni homoseksualni aktivisti, ki vodijo to igro, niso hoteli, ker hočejo skozi novo definicijo zakonske zveze priti do možnosti, da pridejo do otrok, in do možnosti manipuliranja z vsemi otroki, tudi vašimi, v šoli in vrtcu.
Tako je zakon, katerega glavni pomen je v tem, da varuje dobrobit otroka, ki se lahko rodi iz zakonske zveze, da varuje očetovstvo in materinstvo očeta in matere tega otroka, spremenil v zakon, ki daje željam in interesom odraslih prednost pred temeljnimi pravicami otrok.
Zdaj verjetno ne mislite več, da se vas referendum ne tiče. Ker mora tokrat za zavrnitev zakona glasovati nekaj več kot 343.100 volivcev, bo zelo pomemben vsak glas. Ni dovolj, da greste na referendum in glasujete proti, potrebno je, da vsak nagovori še vsaj pet drugih, da gredo in glasujejo proti.
Zato na delo veselo! Bomo lahko pogledali v oči svojih vnukov, ki nas bodo v primeru neuspeha nekoč vprašali, kje si bil, kje si bila, in kaj si delal, kaj si delala, ko se je to še dalo preprečiti, če ne bomo naredili vsega, kar je v naši moči.
Tomaž Merše

Ni komentarjev:

Objavite komentar