četrtek, 20. september 2018

Dobro je vedeti - vpogled v podatke o pravicah iz javnih sredstevVerjetno se tudi vam zgodi, da ne veste, do kdaj velja vaša odločba o otroškem dodatku ali štipendiji in ste morda kdaj kakšen mesec zaradi tega ostali brez kakšnega prejemka. Že nekaj časa je možno na spletnem naslovu https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/ preveriti, katere odločbe imamo in do kdaj veljajo. Za prvo prijavo potrebujemo EMŠO in davčno številko, kasneje samo EMŠO in geslo, ki ga določimo sami.
Tomaž Merše